Hình ảnh Hyundai Tucson

#1 xe bán nhiều thuộc Xe phân khúc c

Tổng doanh số
1671 chiếc
Hyundai Tucson 2020
8.6/10 điểm
Giá bán: 799.000.000 đ - 940.000.000 đ

Xem hình ảnh Hyundai Tucson mới nhất. Xe Tucson có 88 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Hyundai Tucson có sẵn 9 màu sắc khác nhau.

Aqua Blue

Aqua Blue

Hyundai Tucson 2020

Hình 1 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 1

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 1

Hyundai Tucson 2020

Hình 2 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 2

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 2

Hyundai Tucson 2020

Hình 3 / 88
Black Noir Pearl

Black Noir Pearl

Hyundai Tucson 2020

Hình 4 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 3

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 3

Hyundai Tucson 2020

Hình 5 / 88
Cream White Pearl

Cream White Pearl

Hyundai Tucson 2020

Hình 6 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 4

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 4

Hyundai Tucson 2020

Hình 7 / 88
Dusk Blue

Dusk Blue

Hyundai Tucson 2020

Hình 8 / 88
Gemstone Red

Gemstone Red

Hyundai Tucson 2020

Hình 9 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 5

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 5

Hyundai Tucson 2020

Hình 10 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Tucson 2020

Hình 11 / 88
Magnetic Force Metallic

Magnetic Force Metallic

Hyundai Tucson 2020

Hình 12 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai Tucson 2020

Hình 13 / 88
Sage Brown

Sage Brown

Hyundai Tucson 2020

Hình 14 / 88
Stellar Silver

Stellar Silver

Hyundai Tucson 2020

Hình 15 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Tucson 2020

Hình 16 / 88
Winter White

Winter White

Hyundai Tucson 2020

Hình 17 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai Tucson 2020

Hình 18 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Tucson 2020

Hình 19 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Tucson 2020

Hình 20 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Hyundai Tucson 2020

Hình 21 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Tucson 2020

Hình 22 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Tucson 2020

Hình 23 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Tucson 2020

Hình 24 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Tucson 2020

Hình 25 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Tucson 2020

Hình 26 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Tucson 2020

Hình 27 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Tucson 2020

Hình 28 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Tucson 2020

Hình 29 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Tucson 2020

Hình 30 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Tucson 2020

Hình 31 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Tucson 2020

Hình 32 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Tucson 2020

Hình 33 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Tucson 2020

Hình 34 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Tucson 2020

Hình 35 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 6

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 6

Hyundai Tucson 2020

Hình 36 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 7

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 7

Hyundai Tucson 2020

Hình 37 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Tucson 2020

Hình 38 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 8

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 8

Hyundai Tucson 2020

Hình 39 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Tucson 2020

Hình 40 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 9

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 9

Hyundai Tucson 2020

Hình 41 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Tucson 2020

Hình 42 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Tucson 2020

Hình 43 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Tucson 2020

Hình 44 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Tucson 2020

Hình 45 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Tucson 2020

Hình 46 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Tucson 2020

Hình 47 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Tucson 2020

Hình 48 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Tucson 2020

Hình 49 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Tucson 2020

Hình 50 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Tucson 2020

Hình 51 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 10

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 10

Hyundai Tucson 2020

Hình 52 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 11

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 11

Hyundai Tucson 2020

Hình 53 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 12

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 12

Hyundai Tucson 2020

Hình 54 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 13

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 13

Hyundai Tucson 2020

Hình 55 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 14

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 14

Hyundai Tucson 2020

Hình 56 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 15

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 15

Hyundai Tucson 2020

Hình 57 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 16

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 16

Hyundai Tucson 2020

Hình 58 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 17

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 17

Hyundai Tucson 2020

Hình 59 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 18

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 18

Hyundai Tucson 2020

Hình 60 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 19

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 19

Hyundai Tucson 2020

Hình 61 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 20

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 20

Hyundai Tucson 2020

Hình 62 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 21

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 21

Hyundai Tucson 2020

Hình 63 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-AquaBlue_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-AquaBlue_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020

Hình 64 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-PhantomBlack_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-PhantomBlack_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020

Hình 65 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-Peppergrey_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-Peppergrey_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020

Hình 66 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-GemstoneRed_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-GemstoneRed_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020

Hình 67 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-PlatSilver_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-PlatSilver_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020

Hình 68 / 88
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-PureWhite_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-PureWhite_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020

Hình 69 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 22

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 22

Hyundai Tucson 2020

Hình 70 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 23

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 23

Hyundai Tucson 2020

Hình 71 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 24

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 24

Hyundai Tucson 2020

Hình 72 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 25

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 25

Hyundai Tucson 2020

Hình 73 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 26

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 26

Hyundai Tucson 2020

Hình 74 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 27

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 27

Hyundai Tucson 2020

Hình 75 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 28

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 28

Hyundai Tucson 2020

Hình 76 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 29

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 29

Hyundai Tucson 2020

Hình 77 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 30

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 30

Hyundai Tucson 2020

Hình 78 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 31

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 31

Hyundai Tucson 2020

Hình 79 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 32

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 32

Hyundai Tucson 2020

Hình 80 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 33

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 33

Hyundai Tucson 2020

Hình 81 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 34

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 34

Hyundai Tucson 2020

Hình 82 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 35

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 35

Hyundai Tucson 2020

Hình 83 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 36

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 36

Hyundai Tucson 2020

Hình 84 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 37

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 37

Hyundai Tucson 2020

Hình 85 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 38

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 38

Hyundai Tucson 2020

Hình 86 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 39

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 39

Hyundai Tucson 2020

Hình 87 / 88
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 40

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 40

Hyundai Tucson 2020

Hình 88 / 88

Bài viết về Hyundai Tucson

Hyundai Tucson 2021 bắt đầu xuất hiện nhiều trên đường phố Hàn Quốc
Hyundai Tucson 2021 hoàn toàn mới bắt đầu giao đến tay khách hàng đầu tiên tại Hàn Quốc và lăn bánh trên đường.
Thị trường 26 thg 10, 2020
Chính sách bảo hành mới cho Hyundai Santa Fe, Tucson và Kona
Hyundai chỉ thực hiện riêng đối với các mẫu crossover các cỡ hiện có là Santa Fe, Tucson và Kona, nhà phân phối chính thức Hyundai tại Việt Nam đã có động thái để tăng...
Thị trường 16 thg 7, 2020
Hyundai Tucson 2021 đã sẵn sàng ra mắt cho thế hệ thứ 4
Huyndai đã sẵn sàng cho thế hệ thứ tư của Hyundai Tucson 2021, với các nhiếp ảnh gia gián điệp của chúng tôi chụp được một số nguyên mẫu thử nghiệm trên đường phố Đức....
Thị trường 18 thg 5, 2020
Hyundai Kona đang vượt trội hơn đối thủ Ford EcoSport
Từ khi Hyundai thành công ra mắt phiên bản Hyundai Kona để cạnh tranh trực tiếp với đối thủ với Ford EcoSport nhìn vào thực tế doanh số cho thấy, mẫu xe này đang làm...
Thị trường 23 thg 6, 2019
Chi tiết Hyundai Elantra và Tucson 2019 ra mắt nâng cấp nhiều tiện nghi hơn
Chi tiết hai dòng xe mới của Hyundai Thành Công ra mắt sớm hơn dự định được nâng cấp Hyundai Elantra2019 và Tucson 2019 . Các phiên bản nâng cấp giữa đời của Hyundai Elantra...
Thị trường 23 thg 6, 2019
Hyundai Tucson và Elantra giảm giá dọn đường cho phiên bản mới
Theo ghi nhận của phóng viên XEOTO nhiều đại lý Hyundai giảm giá sâu hai dòng xe Hyundai Tucson và Elantra đang được ưu đãi giảm giá hàng chục triệu đồng để chuẩn bị nhập...
Thị trường 23 thg 6, 2019

Các phiên bản của Hyundai Tucson

Hyundai Tucson 2.0 Bản Tiêu Chuẩn

Lắp ráp, Xăng, Tự động

799.000.000 VND

Hyundai Tucson 2.0 Bản Đặc Biệt

Lắp ráp, Xăng, Tự động

878.000.000 VND

Hyundai Tucson 1.6 Bản Đặc Biệt

Lắp ráp, Xăng, Tự động

932.000.000 VND

Hyundai Tucson 2.0 Diesel Bản Đặc Biệt

Lắp ráp, Dầu, Tự động

940.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Hyundai Tucson

Nissan X-Trail
800 triệu - 1 tỷ 113 triệu
Kia Seltos
589 triệu - 719 triệu
Mazda CX-5
819 triệu - 1 tỷ 149 triệu
Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 118 triệu

Câu hỏi thường gặp

Q. Giá lăn bánh Hyundai Tucson khoảng giá bao nhiêu?
A.
Xe Hyundai Tucson có giá niêm yết khoảng 799 triệu - 940 triệu tùy từng phiên bản. Chi phí lăn bánh cho phiên bản 2.0 Bản Tiêu Chuẩn là khoảng bao gồm phí trước bạ, bảo hiểm, thuế, biển số... Xem thêm
Q. Hyundai Tucson 2020 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Hyundai Tucson 2020 tại thị trường Việt Nam có 9 màu gồm Aqua Blue, Black Noir Pearl, Cream White Pearl, Dusk Blue, Gemstone Red, Magnetic Force Metallic, Sage Brown, Stellar Silver, Winter White, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Hyundai Tucson là xe 5 chỗ?
A.
Hyundai Tucson là mẫu xe 5 chỗ
Q. Dòng xe Hyundai Tucson 2020 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Hyundai Tucson 2020 có khoảng 4 phiên bản như Tucson 2.0 Diesel Bản Đặc Biệt (Dầu), Tucson 2.0 Bản Tiêu Chuẩn (Xăng), Tucson 2.0 Bản Đặc Biệt (Xăng) & Tucson 1.6 Bản Đặc Biệt (Xăng) với giá ưu đãi bắt đầu từ 799 triệu cho bản Tucson 2.0 Bản Tiêu Chuẩn. Xem thêm
Q. Đối thủ của Hyundai Tucson là dòng xe nào?
A.
Có 5 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Tucson là những dòng xe trong phân khúc C thuộc Nissan, Kia, Mitsubishi, Mazda như Nissan X-Trail, Kia Seltos, Mitsubishi Outlander, Mazda CX-5, Honda CR-V

Xem thêm câu hỏi về Hyundai Tucson

Màu xe Hyundai Tucson

Hyundai Tucson 2020 Màu Aqua BlueHyundai Tucson 2020 Màu Black Noir PearlHyundai Tucson 2020 Màu Cream White PearlHyundai Tucson 2020 Màu Dusk BlueHyundai Tucson 2020 Màu Gemstone Red
Màu Aqua Blue

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt