Hình ảnh Infiniti Q50 2021

Infiniti Q50 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Infiniti Q50 mới nhất. Xe Q50 có 110 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Infiniti Q50 có sẵn 10 màu sắc khác nhau.

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Infiniti Q50 2020

Hình 1 / 110
Dynamic Sunstone Red

Dynamic Sunstone Red

Infiniti Q50 2020

Hình 2 / 110
Midnight Black

Midnight Black

Infiniti Q50 2020

Hình 3 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Infiniti Q50 2020

Hình 4 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Infiniti Q50 2020

Hình 5 / 110
Majestic White

Majestic White

Infiniti Q50 2020

Hình 6 / 110
Graphite Shadow

Graphite Shadow

Infiniti Q50 2020

Hình 7 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Infiniti Q50 2020

Hình 8 / 110
Liquid Platinum

Liquid Platinum

Infiniti Q50 2020

Hình 9 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Infiniti Q50 2020

Hình 10 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Infiniti Q50 2020

Hình 11 / 110
Iridium Blue

Iridium Blue

Infiniti Q50 2020

Hình 12 / 110
Hagane Blue

Hagane Blue

Infiniti Q50 2020

Hình 13 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2020 hình 1

Hình ảnh Infiniti Q50 2020 hình 1

Infiniti Q50 2020

Hình 14 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất 2019 Q50 Drive Mode Overview Video

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất 2019 Q50 Drive Mode Overview Video

Infiniti Q50 2020

Hình 15 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Infiniti Q50 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Infiniti Q50 2020

Hình 16 / 110
Black Obsidian

Black Obsidian

Infiniti Q50 2020

Hình 17 / 110
Pure White

Pure White

Infiniti Q50 2020

Hình 18 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Infiniti Q50 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Infiniti Q50 2020

Hình 19 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2020 hình 2

Hình ảnh Infiniti Q50 2020 hình 2

Infiniti Q50 2020

Hình 20 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Infiniti Q50 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Infiniti Q50 2020

Hình 21 / 110
Mocha Almond

Mocha Almond

Infiniti Q50 2020

Hình 22 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2020 hình 3

Hình ảnh Infiniti Q50 2020 hình 3

Infiniti Q50 2020

Hình 23 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Infiniti Q50 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Infiniti Q50 2020

Hình 24 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Design Video

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Design Video

Infiniti Q50 2020

Hình 25 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Infiniti Q50 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Infiniti Q50 2020

Hình 26 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Technology Features Video

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Technology Features Video

Infiniti Q50 2020

Hình 27 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Infiniti Q50 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Infiniti Q50 2020

Hình 28 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Infiniti Q50 2020

Hình 29 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Infiniti Q50 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Infiniti Q50 2020

Hình 30 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Infiniti Q50 2020

Hình 31 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Infiniti Q50 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Infiniti Q50 2020

Hình 32 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Infiniti Q50 2020

Hình 33 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Infiniti Q50 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Infiniti Q50 2020

Hình 34 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Infiniti Q50 2020

Hình 35 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Infiniti Q50 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Infiniti Q50 2020

Hình 36 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Infiniti Q50 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Infiniti Q50 2020

Hình 37 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Infiniti Q50 2020

Hình 38 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Infiniti Q50 2020

Hình 39 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Infiniti Q50 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Infiniti Q50 2020

Hình 40 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Infiniti Q50 2020

Hình 41 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Infiniti Q50 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Infiniti Q50 2020

Hình 42 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Infiniti Q50 2020

Hình 43 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Infiniti Q50 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Infiniti Q50 2020

Hình 44 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Infiniti Q50 2020

Hình 45 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Infiniti Q50 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Infiniti Q50 2020

Hình 46 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Infiniti Q50 2020

Hình 47 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Infiniti Q50 2020

Hình 48 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Infiniti Q50 2020

Hình 49 / 110
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Infiniti Q50 2020

Hình 50 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 4

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 4

Infiniti Q50 2019

Hình 51 / 110
Graphite Shadow

Graphite Shadow

Infiniti Q50 2019

Hình 52 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 5

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 5

Infiniti Q50 2019

Hình 53 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 6

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 6

Infiniti Q50 2019

Hình 54 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 7

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 7

Infiniti Q50 2019

Hình 55 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 8

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 8

Infiniti Q50 2019

Hình 56 / 110
Black Obsidian

Black Obsidian

Infiniti Q50 2019

Hình 57 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 9

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 9

Infiniti Q50 2019

Hình 58 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 10

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 10

Infiniti Q50 2019

Hình 59 / 110
Dynamic Sunstone Red

Dynamic Sunstone Red

Infiniti Q50 2019

Hình 60 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 11

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 11

Infiniti Q50 2019

Hình 61 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 12

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 12

Infiniti Q50 2019

Hình 62 / 110
Hagane Blue

Hagane Blue

Infiniti Q50 2019

Hình 63 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 13

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 13

Infiniti Q50 2019

Hình 64 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 14

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 14

Infiniti Q50 2019

Hình 65 / 110
Iridium Blue

Iridium Blue

Infiniti Q50 2019

Hình 66 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 15

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 15

Infiniti Q50 2019

Hình 67 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 16

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 16

Infiniti Q50 2019

Hình 68 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 17

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 17

Infiniti Q50 2019

Hình 69 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 18

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 18

Infiniti Q50 2019

Hình 70 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 19

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 19

Infiniti Q50 2019

Hình 71 / 110
Liquid Platinum

Liquid Platinum

Infiniti Q50 2019

Hình 72 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 20

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 20

Infiniti Q50 2019

Hình 73 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 21

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 21

Infiniti Q50 2019

Hình 74 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 22

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 22

Infiniti Q50 2019

Hình 75 / 110
Majestic White

Majestic White

Infiniti Q50 2019

Hình 76 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 23

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 23

Infiniti Q50 2019

Hình 77 / 110
Midnight Black

Midnight Black

Infiniti Q50 2019

Hình 78 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 24

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 24

Infiniti Q50 2019

Hình 79 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 25

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 25

Infiniti Q50 2019

Hình 80 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 26

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 26

Infiniti Q50 2019

Hình 81 / 110
Mocha Almond

Mocha Almond

Infiniti Q50 2019

Hình 82 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 27

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 27

Infiniti Q50 2019

Hình 83 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 28

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 28

Infiniti Q50 2019

Hình 84 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 29

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 29

Infiniti Q50 2019

Hình 85 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 30

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 30

Infiniti Q50 2019

Hình 86 / 110
Pure White

Pure White

Infiniti Q50 2019

Hình 87 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 31

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 31

Infiniti Q50 2019

Hình 88 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 32

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 32

Infiniti Q50 2019

Hình 89 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 33

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 33

Infiniti Q50 2019

Hình 90 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 34

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 34

Infiniti Q50 2019

Hình 91 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 35

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 35

Infiniti Q50 2019

Hình 92 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 36

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 36

Infiniti Q50 2019

Hình 93 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 37

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 37

Infiniti Q50 2019

Hình 94 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 38

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 38

Infiniti Q50 2019

Hình 95 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 39

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 39

Infiniti Q50 2019

Hình 96 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 40

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 40

Infiniti Q50 2019

Hình 97 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 41

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 41

Infiniti Q50 2019

Hình 98 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 42

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 42

Infiniti Q50 2019

Hình 99 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 43

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 43

Infiniti Q50 2019

Hình 100 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 44

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 44

Infiniti Q50 2019

Hình 101 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 45

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 45

Infiniti Q50 2019

Hình 102 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 46

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 46

Infiniti Q50 2019

Hình 103 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 47

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 47

Infiniti Q50 2019

Hình 104 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 48

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 48

Infiniti Q50 2019

Hình 105 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 49

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 49

Infiniti Q50 2019

Hình 106 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 50

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 50

Infiniti Q50 2019

Hình 107 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 51

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 51

Infiniti Q50 2019

Hình 108 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 52

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 52

Infiniti Q50 2019

Hình 109 / 110
Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 53

Hình ảnh Infiniti Q50 2019 hình 53

Infiniti Q50 2019

Hình 110 / 110

Các phiên bản của Infiniti Q50

Infiniti Q50 3.0T Sport

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Hình ảnh xe đối thủ Infiniti Q50

BMW 320i
1 tỷ 899 triệu - 2 tỷ 499 triệu
Mercedes-Benz C200
1 tỷ 479 triệu - 1 tỷ 729 triệu
Volvo S60
Đang cập nhật giá

Những câu hỏi thường gặp về Infiniti Q50

Infiniti Q50 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Infiniti Q50 2020 tại thị trường Việt Nam có 10 màu gồm Dynamic Sunstone Red, Midnight Black, Majestic White, Graphite Shadow, Liquid Platinum, Iridium Blue, Hagane Blue, Black Obsidian, Pure White, Mocha Almond, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Infiniti Q50 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Infiniti Q50 là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Infiniti Q50 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Infiniti Q50 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Q50 3.0T Sport (Xăng).
Đối thủ của Infiniti Q50 là dòng xe nào?
Infiniti Q50 có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng sang gồm: BMW 320i, Mercedes-Benz C200, Audi A4, Volvo S60.

Xem thêm câu hỏi về Infiniti Q50

Màu xe Infiniti Q50

Infiniti Q50 2020 Màu Dynamic Sunstone RedInfiniti Q50 2020 Màu Midnight BlackInfiniti Q50 2020 Màu Majestic WhiteInfiniti Q50 2020 Màu Graphite ShadowInfiniti Q50 2020 Màu Liquid Platinum
Màu Dynamic Sunstone Red

Mua xe Infiniti Q50 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Infiniti Q50 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Infiniti Q50?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Infiniti

Nổi bật
Sắp ra mắt