Hình ảnh Infiniti Q70 2021

Infiniti Q70 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Infiniti Q70 mới nhất. Xe Q70 có 57 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Infiniti Q70 có sẵn 8 màu sắc khác nhau.

Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Infiniti Q70 2020

Hình 1 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Infiniti Q70 2020

Hình 2 / 57
Black Obsidian (S)

Black Obsidian (S)

Infiniti Q70 2020

Hình 3 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Infiniti Q70 2020

Hình 4 / 57
Moonlight White (M)

Moonlight White (M)

Infiniti Q70 2020

Hình 5 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Infiniti Q70 2020

Hình 6 / 57
Liquid Platinum (M)

Liquid Platinum (M)

Infiniti Q70 2020

Hình 7 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Infiniti Q70 2020

Hình 8 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Infiniti Q70 2020

Hình 9 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Infiniti Q70 2020

Hình 10 / 57
Graphite Shadow (M)

Graphite Shadow (M)

Infiniti Q70 2020

Hình 11 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Infiniti Q70 2020

Hình 12 / 57
Malbec Black (M)

Malbec Black (M)

Infiniti Q70 2020

Hình 13 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Infiniti Q70 2020

Hình 14 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Infiniti Q70 2020

Hình 15 / 57
Chestnut Bronze (M)

Chestnut Bronze (M)

Infiniti Q70 2020

Hình 16 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Infiniti Q70 2020

Hình 17 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Infiniti Q70 2020

Hình 18 / 57
Storm Front Grey (M)

Storm Front Grey (M)

Infiniti Q70 2020

Hình 19 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Infiniti Q70 2020

Hình 20 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Infiniti Q70 2020

Hình 21 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Infiniti Q70 2020

Hình 22 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Infiniti Q70 2020

Hình 23 / 57
Midnight Blue (M)

Midnight Blue (M)

Infiniti Q70 2020

Hình 24 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Infiniti Q70 2020

Hình 25 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Infiniti Q70 2020

Hình 26 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Infiniti Q70 2020

Hình 27 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Infiniti Q70 2020

Hình 28 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Infiniti Q70 2020

Hình 29 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Infiniti Q70 2020

Hình 30 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Infiniti Q70 2020

Hình 31 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Infiniti Q70 2020

Hình 32 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Infiniti Q70 2020

Hình 33 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Infiniti Q70 2020

Hình 34 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Infiniti Q70 2020

Hình 35 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Infiniti Q70 2020

Hình 36 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Infiniti Q70 2020

Hình 37 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Infiniti Q70 2020

Hình 38 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Infiniti Q70 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Infiniti Q70 2020

Hình 39 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Infiniti Q70 2020

Hình 40 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Infiniti Q70 2020

Hình 41 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Infiniti Q70 2020

Hình 42 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Infiniti Q70 2020

Hình 43 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Infiniti Q70 2020

Hình 44 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Infiniti Q70 2020

Hình 45 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Infiniti Q70 2020

Hình 46 / 57
Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Infiniti Q70 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Infiniti Q70 2020

Hình 47 / 57
Hình ảnh Infiniti Q70 2019 hình 1

Hình ảnh Infiniti Q70 2019 hình 1

Infiniti Q70 2019

Hình 48 / 57
Black Obsidian

Black Obsidian

Infiniti Q70 2019

Hình 49 / 57
Chestnut Bronze

Chestnut Bronze

Infiniti Q70 2019

Hình 50 / 57
Hình ảnh Infiniti Q70 2019 hình 2

Hình ảnh Infiniti Q70 2019 hình 2

Infiniti Q70 2019

Hình 51 / 57
Hình ảnh Infiniti Q70 2019 hình 3

Hình ảnh Infiniti Q70 2019 hình 3

Infiniti Q70 2019

Hình 52 / 57
Graphite Shadow

Graphite Shadow

Infiniti Q70 2019

Hình 53 / 57
Hagane Blue

Hagane Blue

Infiniti Q70 2019

Hình 54 / 57
Hermosa Blue

Hermosa Blue

Infiniti Q70 2019

Hình 55 / 57
Liquid Platinum

Liquid Platinum

Infiniti Q70 2019

Hình 56 / 57
Majestic White

Majestic White

Infiniti Q70 2019

Hình 57 / 57

Các phiên bản của Infiniti Q70

Infiniti Q70 3.7 V6

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Hình ảnh xe đối thủ Infiniti Q70

Audi A6
2 tỷ 500 triệu - 3 tỷ
BMW 520i
1 tỷ 999 triệu - 2 tỷ 389 triệu
Volvo S90
2 tỷ 150 triệu - 2 tỷ 368 triệu
Maserati Ghibli
4 tỷ 890 triệu - 5 tỷ 990 triệu
Mercedes-Benz E300
2 tỷ 833 triệu - 2 tỷ 950 triệu
Jaguar XF
2 tỷ 799 triệu - 3 tỷ 280 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Infiniti Q70

Infiniti Q70 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Infiniti Q70 2020 tại thị trường Việt Nam có 8 màu gồm Black Obsidian (S), Moonlight White (M), Liquid Platinum (M), Graphite Shadow (M), Malbec Black (M), Chestnut Bronze (M), Storm Front Grey (M), Midnight Blue (M), ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Infiniti Q70 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Infiniti Q70 là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Infiniti Q70 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Infiniti Q70 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Q70 3.7 V6 (Xăng).
Đối thủ của Infiniti Q70 là dòng xe nào?
Infiniti Q70 có 7 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng sang cỡ lớn gồm: Audi A6, BMW 520i, Volvo S90, Lexus GS350, Maserati Ghibli, Mercedes-Benz E300, Jaguar XF.

Xem thêm câu hỏi về Infiniti Q70

Màu xe Infiniti Q70

Infiniti Q70 2020 Màu Black Obsidian (S)Infiniti Q70 2020 Màu Moonlight White (M)Infiniti Q70 2020 Màu Liquid Platinum (M)Infiniti Q70 2020 Màu Graphite Shadow (M)Infiniti Q70 2020 Màu Malbec Black (M)
Màu Black Obsidian (S)

Mua xe Infiniti Q70 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Infiniti Q70 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Infiniti Q70?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Infiniti

Nổi bật
Sắp ra mắt