Hình ảnh Isuzu D-Max 2021

Isuzu D-Max 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Isuzu D-Max mới nhất. Xe D-Max có 69 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Isuzu D-Max có sẵn 5 màu sắc khác nhau.

Xám bạc

Xám bạc

Isuzu D-Max 2020

Hình 1 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2020 hình 1

Hình ảnh Isuzu D-Max 2020 hình 1

Isuzu D-Max 2020

Hình 2 / 69
Isuzu D-Max 2020 hình ảnh ngoại thất f8bc711.png

Isuzu D-Max 2020 hình ảnh ngoại thất f8bc711.png

Isuzu D-Max 2020

Hình 3 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2020 hình 2

Hình ảnh Isuzu D-Max 2020 hình 2

Isuzu D-Max 2020

Hình 4 / 69
Đen

Đen

Isuzu D-Max 2020

Hình 5 / 69
Isuzu D-Max 2020 hình ảnh ngoại thất 28b6cc3.jpg

Isuzu D-Max 2020 hình ảnh ngoại thất 28b6cc3.jpg

Isuzu D-Max 2020

Hình 6 / 69
Trắng

Trắng

Isuzu D-Max 2020

Hình 7 / 69
Isuzu D-Max 2020 hình ảnh ngoại thất b5c5e49.jpg

Isuzu D-Max 2020 hình ảnh ngoại thất b5c5e49.jpg

Isuzu D-Max 2020

Hình 8 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2020 hình 3

Hình ảnh Isuzu D-Max 2020 hình 3

Isuzu D-Max 2020

Hình 9 / 69
Isuzu D-Max 2020 hình ảnh ngoại thất b7a8a9f.jpg

Isuzu D-Max 2020 hình ảnh ngoại thất b7a8a9f.jpg

Isuzu D-Max 2020

Hình 10 / 69
Cam

Cam

Isuzu D-Max 2020

Hình 11 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2020 hình 4

Hình ảnh Isuzu D-Max 2020 hình 4

Isuzu D-Max 2020

Hình 12 / 69
Xanh trời

Xanh trời

Isuzu D-Max 2020

Hình 13 / 69
Isuzu D-Max 2020 hình ảnh ngoại thất ba0d9d2.jpg

Isuzu D-Max 2020 hình ảnh ngoại thất ba0d9d2.jpg

Isuzu D-Max 2020

Hình 14 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2020 hình 5

Hình ảnh Isuzu D-Max 2020 hình 5

Isuzu D-Max 2020

Hình 15 / 69
Isuzu D-Max 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior_AluminumAlloyWheel18.jpg

Isuzu D-Max 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior_AluminumAlloyWheel18.jpg

Isuzu D-Max 2020

Hình 16 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2020 hình 6

Hình ảnh Isuzu D-Max 2020 hình 6

Isuzu D-Max 2020

Hình 17 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2020 hình 7

Hình ảnh Isuzu D-Max 2020 hình 7

Isuzu D-Max 2020

Hình 18 / 69
Isuzu D-Max 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior_NewRadiatorGrill.jpg

Isuzu D-Max 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior_NewRadiatorGrill.jpg

Isuzu D-Max 2020

Hình 19 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2020 hình 8

Hình ảnh Isuzu D-Max 2020 hình 8

Isuzu D-Max 2020

Hình 20 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2020 hình 9

Hình ảnh Isuzu D-Max 2020 hình 9

Isuzu D-Max 2020

Hình 21 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2020 hình 10

Hình ảnh Isuzu D-Max 2020 hình 10

Isuzu D-Max 2020

Hình 22 / 69
Cosmic Black

Cosmic Black

Isuzu D-Max 2019

Hình 23 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 11

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 11

Isuzu D-Max 2019

Hình 24 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 12

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 12

Isuzu D-Max 2019

Hình 25 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 13

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 13

Isuzu D-Max 2019

Hình 26 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 14

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 14

Isuzu D-Max 2019

Hình 27 / 69
Garnet Red

Garnet Red

Isuzu D-Max 2019

Hình 28 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 15

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 15

Isuzu D-Max 2019

Hình 29 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 16

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 16

Isuzu D-Max 2019

Hình 30 / 69
Cobalt Blue

Cobalt Blue

Isuzu D-Max 2019

Hình 31 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 17

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 17

Isuzu D-Max 2019

Hình 32 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 18

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 18

Isuzu D-Max 2019

Hình 33 / 69
Titanium Silver

Titanium Silver

Isuzu D-Max 2019

Hình 34 / 69
Splash White

Splash White

Isuzu D-Max 2019

Hình 35 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 19

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 19

Isuzu D-Max 2019

Hình 36 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 20

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 20

Isuzu D-Max 2019

Hình 37 / 69
Silver Metallic

Silver Metallic

Isuzu D-Max 2019

Hình 38 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 21

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 21

Isuzu D-Max 2019

Hình 39 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 22

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 22

Isuzu D-Max 2019

Hình 40 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 23

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 23

Isuzu D-Max 2019

Hình 41 / 69
Red Mica

Red Mica

Isuzu D-Max 2019

Hình 42 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 24

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 24

Isuzu D-Max 2019

Hình 43 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 25

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 25

Isuzu D-Max 2019

Hình 44 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 26

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 26

Isuzu D-Max 2019

Hình 45 / 69
Black Meallic

Black Meallic

Isuzu D-Max 2019

Hình 46 / 69
Blue Metallic

Blue Metallic

Isuzu D-Max 2019

Hình 47 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 27

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 27

Isuzu D-Max 2019

Hình 48 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 28

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 28

Isuzu D-Max 2019

Hình 49 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 29

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 29

Isuzu D-Max 2019

Hình 50 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 30

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 30

Isuzu D-Max 2019

Hình 51 / 69
White Solid

White Solid

Isuzu D-Max 2019

Hình 52 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 31

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 31

Isuzu D-Max 2019

Hình 53 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 32

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 32

Isuzu D-Max 2019

Hình 54 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 33

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 33

Isuzu D-Max 2019

Hình 55 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 34

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 34

Isuzu D-Max 2019

Hình 56 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 35

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 35

Isuzu D-Max 2019

Hình 57 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 36

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 36

Isuzu D-Max 2019

Hình 58 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 37

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 37

Isuzu D-Max 2019

Hình 59 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 38

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 38

Isuzu D-Max 2019

Hình 60 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 39

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 39

Isuzu D-Max 2019

Hình 61 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 40

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 40

Isuzu D-Max 2019

Hình 62 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 41

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 41

Isuzu D-Max 2019

Hình 63 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 42

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 42

Isuzu D-Max 2019

Hình 64 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 43

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 43

Isuzu D-Max 2019

Hình 65 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 44

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 44

Isuzu D-Max 2019

Hình 66 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 45

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 45

Isuzu D-Max 2019

Hình 67 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 46

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 46

Isuzu D-Max 2019

Hình 68 / 69
Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 47

Hình ảnh Isuzu D-Max 2019 hình 47

Isuzu D-Max 2019

Hình 69 / 69

Bài viết về Isuzu D-Max

Loạt xe bình dân mới ra mắt 2021: Toyota Vios và Mitsubishi Attrage làm nóng thị trường xe
Những mẫu xe mới ra mắt hoặc được nâng cấp như: MG ZS, Toyota Vios, Mitsubishi Attrage, Hyundai Santa Fe, Ford Ranger, Mazda CX-3, Mazda CX-30 thuộc những mẫu xe khuấy động thị trường ô...
Blog xe 11 thg 7, 2021
10 mẫu xe bán chạy nhất khu vực Châu Á
Công bố số liệu bán hàng của các mẫu xe tổng hợp từ các thị trường ở Châu Á. Danh sách top 10 mẫu xe bán chạy nhất khu vực thống trị bởi các thương...
Xe tốt nhất 9 thg 3, 2021
Mẫu xe bán tải nào được yêu thích nhất?
Mẫu xe bán tải bị người tiêu dùng ít chọn mua nhất trong năm 2020 là Isuzu D-max, trong khi đó "vua bán tải" Ford Ranger tiếp tục giữ vững ngôi vị dẫn đầu.
Xe tốt nhất 27 thg 1, 2021

Hình ảnh xe đối thủ Isuzu D-Max

Những câu hỏi thường gặp về Isuzu D-Max

Nên mua D-Max hay Navara xe nào tốt hơn?
Giá D-Max niêm yết bắt đầu từ tại showroom ở Việt Nam. Trong khi giá Navara bắt đầu từ 589 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2488 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Isuzu D-Max 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Isuzu D-Max 2020 tại thị trường Việt Nam có 5 màu gồm Xám bạc, Đen, Trắng, Cam, Xanh trời, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Isuzu D-Max là dòng xe nào?
Isuzu D-Max có 8 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Xe bán tải gồm: Nissan Navara, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Chevrolet Colorado, Mazda BT-50.

Xem thêm câu hỏi về Isuzu D-Max

Màu xe Isuzu D-Max

Isuzu D-Max 2020 Màu Xám bạcIsuzu D-Max 2020 Màu ĐenIsuzu D-Max 2020 Màu TrắngIsuzu D-Max 2020 Màu CamIsuzu D-Max 2020 Màu Xanh trời
Màu Xám bạc

Mua xe Isuzu D-Max mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Isuzu D-Max trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Isuzu D-Max?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Isuzu

Nổi bật
 • Mu-X
  779 triệu - 1 tỷ 120
Sắp ra mắt
 • D-Max
  595 triệu - 820 triệu
 • Mu-X
  779 triệu - 1 tỷ 120