Hình ảnh Jaguar F-Pace 2023

Jaguar F-Pace 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 3.099.000.000 đ - 10.060.000.000 đ

Xem hình ảnh Jaguar F-Pace mới nhất. Xe F-Pace có 110 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Jaguar F-Pace có sẵn 13 màu sắc khác nhau.

Caesium Blue

Caesium Blue

Jaguar F-Pace 2020

Hình 1 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 1

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 1

Jaguar F-Pace 2020

Hình 2 / 110
Fuji White

Fuji White

Jaguar F-Pace 2020

Hình 3 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 2

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 2

Jaguar F-Pace 2020

Hình 4 / 110
Corris Grey

Corris Grey

Jaguar F-Pace 2020

Hình 5 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 3

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 3

Jaguar F-Pace 2020

Hình 6 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 4

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 4

Jaguar F-Pace 2020

Hình 7 / 110
Firenze Red

Firenze Red

Jaguar F-Pace 2020

Hình 8 / 110
Rhodium Silver

Rhodium Silver

Jaguar F-Pace 2020

Hình 9 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 5

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 5

Jaguar F-Pace 2020

Hình 10 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 6

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 6

Jaguar F-Pace 2020

Hình 11 / 110
Santorini Black

Santorini Black

Jaguar F-Pace 2020

Hình 12 / 110
Dark Sapphire Blue

Dark Sapphire Blue

Jaguar F-Pace 2020

Hình 13 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 7

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 7

Jaguar F-Pace 2020

Hình 14 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 8

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 8

Jaguar F-Pace 2020

Hình 15 / 110
Glacier White

Glacier White

Jaguar F-Pace 2020

Hình 16 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 9

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 9

Jaguar F-Pace 2020

Hình 17 / 110
Ebony Black

Ebony Black

Jaguar F-Pace 2020

Hình 18 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 10

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 10

Jaguar F-Pace 2020

Hình 19 / 110
Storm Grey

Storm Grey

Jaguar F-Pace 2020

Hình 20 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 11

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 11

Jaguar F-Pace 2020

Hình 21 / 110
Gallium Silver

Gallium Silver

Jaguar F-Pace 2020

Hình 22 / 110
Ultra Blue

Ultra Blue

Jaguar F-Pace 2020

Hình 23 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 12

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 12

Jaguar F-Pace 2020

Hình 24 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 13

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 13

Jaguar F-Pace 2020

Hình 25 / 110
Eiger Grey

Eiger Grey

Jaguar F-Pace 2020

Hình 26 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 14

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 14

Jaguar F-Pace 2020

Hình 27 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 15

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 15

Jaguar F-Pace 2020

Hình 28 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 16

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 16

Jaguar F-Pace 2020

Hình 29 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 17

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 17

Jaguar F-Pace 2020

Hình 30 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 18

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 18

Jaguar F-Pace 2020

Hình 31 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 19

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 19

Jaguar F-Pace 2020

Hình 32 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 20

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 20

Jaguar F-Pace 2020

Hình 33 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 21

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 21

Jaguar F-Pace 2020

Hình 34 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 22

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 22

Jaguar F-Pace 2020

Hình 35 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 23

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 23

Jaguar F-Pace 2020

Hình 36 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 24

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 24

Jaguar F-Pace 2020

Hình 37 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 25

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 25

Jaguar F-Pace 2020

Hình 38 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 26

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 26

Jaguar F-Pace 2020

Hình 39 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 27

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 27

Jaguar F-Pace 2020

Hình 40 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 28

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 28

Jaguar F-Pace 2020

Hình 41 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 29

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 29

Jaguar F-Pace 2020

Hình 42 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 30

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 30

Jaguar F-Pace 2020

Hình 43 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 31

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2020 hình 31

Jaguar F-Pace 2020

Hình 44 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 32

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 32

Jaguar F-Pace 2019

Hình 45 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 33

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 33

Jaguar F-Pace 2019

Hình 46 / 110
Fuji White

Fuji White

Jaguar F-Pace 2019

Hình 47 / 110
Carpathian Gray

Carpathian Gray

Jaguar F-Pace 2019

Hình 48 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 34

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 34

Jaguar F-Pace 2019

Hình 49 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 35

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 35

Jaguar F-Pace 2019

Hình 50 / 110
British Racing Green Metallic

British Racing Green Metallic

Jaguar F-Pace 2019

Hình 51 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 36

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 36

Jaguar F-Pace 2019

Hình 52 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 37

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 37

Jaguar F-Pace 2019

Hình 53 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 38

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 38

Jaguar F-Pace 2019

Hình 54 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 39

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 39

Jaguar F-Pace 2019

Hình 55 / 110
Caesium Blue Metallic

Caesium Blue Metallic

Jaguar F-Pace 2019

Hình 56 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 40

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 40

Jaguar F-Pace 2019

Hình 57 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 41

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 41

Jaguar F-Pace 2019

Hình 58 / 110
Corris Gray Metallic

Corris Gray Metallic

Jaguar F-Pace 2019

Hình 59 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 42

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 42

Jaguar F-Pace 2019

Hình 60 / 110
Firenze Red Metallic

Firenze Red Metallic

Jaguar F-Pace 2019

Hình 61 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 43

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 43

Jaguar F-Pace 2019

Hình 62 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 44

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 44

Jaguar F-Pace 2019

Hình 63 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 45

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 45

Jaguar F-Pace 2019

Hình 64 / 110
Indus Silver Metallic

Indus Silver Metallic

Jaguar F-Pace 2019

Hình 65 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 46

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 46

Jaguar F-Pace 2019

Hình 66 / 110
Loire Blue Metallic

Loire Blue Metallic

Jaguar F-Pace 2019

Hình 67 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 47

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 47

Jaguar F-Pace 2019

Hình 68 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 48

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 48

Jaguar F-Pace 2019

Hình 69 / 110
Narvik Black

Narvik Black

Jaguar F-Pace 2019

Hình 70 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 49

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 49

Jaguar F-Pace 2019

Hình 71 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 50

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 50

Jaguar F-Pace 2019

Hình 72 / 110
Santorini Black Metallic

Santorini Black Metallic

Jaguar F-Pace 2019

Hình 73 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 51

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 51

Jaguar F-Pace 2019

Hình 74 / 110
Silicon Silver

Silicon Silver

Jaguar F-Pace 2019

Hình 75 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 52

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 52

Jaguar F-Pace 2019

Hình 76 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 53

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 53

Jaguar F-Pace 2019

Hình 77 / 110
Yulong White Metallic

Yulong White Metallic

Jaguar F-Pace 2019

Hình 78 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 54

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 54

Jaguar F-Pace 2019

Hình 79 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 55

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 55

Jaguar F-Pace 2019

Hình 80 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 56

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 56

Jaguar F-Pace 2019

Hình 81 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 57

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 57

Jaguar F-Pace 2019

Hình 82 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 58

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 58

Jaguar F-Pace 2019

Hình 83 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 59

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 59

Jaguar F-Pace 2019

Hình 84 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 60

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 60

Jaguar F-Pace 2019

Hình 85 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 61

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 61

Jaguar F-Pace 2019

Hình 86 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 62

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 62

Jaguar F-Pace 2019

Hình 87 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 63

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 63

Jaguar F-Pace 2019

Hình 88 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 64

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 64

Jaguar F-Pace 2019

Hình 89 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 65

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 65

Jaguar F-Pace 2019

Hình 90 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 66

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 66

Jaguar F-Pace 2019

Hình 91 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 67

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 67

Jaguar F-Pace 2019

Hình 92 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 68

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 68

Jaguar F-Pace 2019

Hình 93 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 69

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 69

Jaguar F-Pace 2019

Hình 94 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 70

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 70

Jaguar F-Pace 2019

Hình 95 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 71

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 71

Jaguar F-Pace 2019

Hình 96 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 72

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 72

Jaguar F-Pace 2019

Hình 97 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 73

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 73

Jaguar F-Pace 2019

Hình 98 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 74

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 74

Jaguar F-Pace 2019

Hình 99 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 75

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 75

Jaguar F-Pace 2019

Hình 100 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 76

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 76

Jaguar F-Pace 2019

Hình 101 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 77

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 77

Jaguar F-Pace 2019

Hình 102 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 78

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 78

Jaguar F-Pace 2019

Hình 103 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 79

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 79

Jaguar F-Pace 2019

Hình 104 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 80

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 80

Jaguar F-Pace 2019

Hình 105 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 81

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 81

Jaguar F-Pace 2019

Hình 106 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 82

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 82

Jaguar F-Pace 2019

Hình 107 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 83

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 83

Jaguar F-Pace 2019

Hình 108 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 84

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 84

Jaguar F-Pace 2019

Hình 109 / 110
Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 85

Hình ảnh Jaguar F-Pace 2019 hình 85

Jaguar F-Pace 2019

Hình 110 / 110

Bài viết về Jaguar F-Pace

Top 10 xe SUV gia đình tốt nhất 2021
Nhiều thương hiệu xe hơi tuyên bố họ tạo ra những chiếc SUV gia đình tốt nhất nhưng bây giờ chúng ta có thể đưa lập luận đó vào danh sách 10 xe ô tô...
Xe tốt nhất 16 thg 12, 2020

Các phiên bản của Jaguar F-Pace

Jaguar F-Pace 2.0L I4 Tubrocharged Pure

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

3.099.000.000 VND

Jaguar F-Pace 2.0L I4 Tubrocharged Prestige

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

3.359.000.000 VND

Jaguar F-Pace 30t Prestige

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

3.569.000.000 VND

Jaguar F-Pace 2.0L I4 Tubrocharged R-Sport

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

3.899.000.000 VND

Jaguar F-Pace 30t R-Sport

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

3.999.000.000 VND

Jaguar F-Pace SVR

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

10.060.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Jaguar F-Pace

Mercedes-Benz GLC 300
2 tỷ 149 triệu - 2 tỷ 949 triệu
BMW X4
2 tỷ 799 triệu - 3 tỷ 079 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Jaguar F-Pace

Giá lăn bánh của Jaguar F-Pace 2023 là bao nhiêu?
Giá F-Pace lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 3 tỷ 459 triệu cho bản 2.0L I4 Tubrocharged Pure và tăng lên đến 3 tỷ 459 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua F-Pace hay GLC 300 xe nào tốt hơn?
Giá F-Pace niêm yết bắt đầu từ 3 tỷ 099 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1997 cc. Trong khi giá GLC 300 bắt đầu từ 2 tỷ 289 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1991 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Jaguar F-Pace 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Jaguar F-Pace 2020 tại thị trường Việt Nam có 13 màu gồm Caesium Blue, Fuji White, Corris Grey, Firenze Red, Rhodium Silver, Santorini Black, Dark Sapphire Blue, Glacier White, Ebony Black, Storm Grey, Gallium Silver, Ultra Blue, Eiger Grey, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Jaguar F-Pace 2023 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Jaguar F-Pace là mẫu xe SUV 5 chỗ.
Jaguar F-Pace có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Jaguar F-Pace 2023 đang có 6 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: F-Pace SVR (Xăng), F-Pace 30t R-Sport (Xăng), F-Pace 30t Prestige (Xăng), F-Pace 2.0L I4 Tubrocharged R-Sport (Xăng), F-Pace 2.0L I4 Tubrocharged Pure (Xăng) & F-Pace 2.0L I4 Tubrocharged Prestige (Xăng).
Đối thủ của Jaguar F-Pace là dòng xe nào?
Jaguar F-Pace có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng sang gồm: Mercedes-Benz GLC 300, BMW X4, Land Rover Range Rover Velar, Land Rover Range Rover Evoque.

Xem thêm câu hỏi về Jaguar F-Pace

Màu xe Jaguar F-Pace

Jaguar F-Pace 2020 Màu Caesium BlueJaguar F-Pace 2020 Màu Fuji WhiteJaguar F-Pace 2020 Màu Corris GreyJaguar F-Pace 2020 Màu Firenze RedJaguar F-Pace 2020 Màu Rhodium Silver
Màu Caesium Blue

Mua xe Jaguar F-Pace mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Jaguar F-Pace trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

61.304.701 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Jaguar F-Pace?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Jaguar

Nổi bật
 • XF
  2 tỷ 799 - 3 tỷ 280
 • XJ
  6 tỷ 539
 • E-Pace
  2 tỷ 699 - 2 tỷ 959
 • F-Type
  7 tỷ 030 - 12 tỷ 800
 • I-Pace
  Đang cập nhật giá
Sắp ra mắt
 • E-Pace
  2 tỷ 699 - 2 tỷ 959
 • F-Pace
  3 tỷ 099 - 10 tỷ 060
 • XJ
  6 tỷ 539
 • XE
  2 tỷ 310
 • XF
  2 tỷ 799 - 3 tỷ 280