Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2021

Jaguar F-Pace 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 3.099.000.000 đ - 10.060.000.000 đ
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 1

Jaguar F-Pace 2020

Hình 1 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 2

Jaguar F-Pace 2020

Hình 2 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 3

Jaguar F-Pace 2020

Hình 3 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 4

Jaguar F-Pace 2020

Hình 4 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 5

Jaguar F-Pace 2020

Hình 5 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 6

Jaguar F-Pace 2020

Hình 6 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 7

Jaguar F-Pace 2020

Hình 7 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 8

Jaguar F-Pace 2020

Hình 8 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 9

Jaguar F-Pace 2020

Hình 9 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 10

Jaguar F-Pace 2020

Hình 10 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 11

Jaguar F-Pace 2020

Hình 11 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 12

Jaguar F-Pace 2020

Hình 12 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 13

Jaguar F-Pace 2020

Hình 13 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 14

Jaguar F-Pace 2020

Hình 14 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 15

Jaguar F-Pace 2020

Hình 15 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 16

Jaguar F-Pace 2020

Hình 16 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 17

Jaguar F-Pace 2020

Hình 17 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 18

Jaguar F-Pace 2020

Hình 18 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 19

Jaguar F-Pace 2020

Hình 19 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2020 hình 20

Jaguar F-Pace 2020

Hình 20 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 21

Jaguar F-Pace 2019

Hình 21 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 22

Jaguar F-Pace 2019

Hình 22 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 23

Jaguar F-Pace 2019

Hình 23 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 24

Jaguar F-Pace 2019

Hình 24 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 25

Jaguar F-Pace 2019

Hình 25 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 26

Jaguar F-Pace 2019

Hình 26 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 27

Jaguar F-Pace 2019

Hình 27 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 28

Jaguar F-Pace 2019

Hình 28 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 29

Jaguar F-Pace 2019

Hình 29 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 30

Jaguar F-Pace 2019

Hình 30 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 31

Jaguar F-Pace 2019

Hình 31 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 32

Jaguar F-Pace 2019

Hình 32 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 33

Jaguar F-Pace 2019

Hình 33 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 34

Jaguar F-Pace 2019

Hình 34 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 35

Jaguar F-Pace 2019

Hình 35 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 36

Jaguar F-Pace 2019

Hình 36 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 37

Jaguar F-Pace 2019

Hình 37 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 38

Jaguar F-Pace 2019

Hình 38 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 39

Jaguar F-Pace 2019

Hình 39 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 40

Jaguar F-Pace 2019

Hình 40 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 41

Jaguar F-Pace 2019

Hình 41 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 42

Jaguar F-Pace 2019

Hình 42 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 43

Jaguar F-Pace 2019

Hình 43 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 44

Jaguar F-Pace 2019

Hình 44 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 45

Jaguar F-Pace 2019

Hình 45 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 46

Jaguar F-Pace 2019

Hình 46 / 47
Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Jaguar F-Pace 2019 hình 47

Jaguar F-Pace 2019

Hình 47 / 47

Bài viết về Jaguar F-Pace

Top 10 xe SUV gia đình tốt nhất 2021
Nhiều thương hiệu xe hơi tuyên bố họ tạo ra những chiếc SUV gia đình tốt nhất nhưng bây giờ chúng ta có thể đưa lập luận đó vào danh sách 10 xe ô tô...
Xe tốt nhất 16 thg 12, 2020

Các phiên bản của Jaguar F-Pace

Jaguar F-Pace 2.0L I4 Tubrocharged Pure

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

3.099.000.000 VND

Jaguar F-Pace 2.0L I4 Tubrocharged Prestige

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

3.359.000.000 VND

Jaguar F-Pace 30t Prestige

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

3.569.000.000 VND

Jaguar F-Pace 2.0L I4 Tubrocharged R-Sport

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

3.899.000.000 VND

Jaguar F-Pace 30t R-Sport

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

3.999.000.000 VND

Jaguar F-Pace SVR

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

10.060.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Jaguar F-Pace

Mercedes-Benz GLC 300
2 tỷ 149 triệu - 2 tỷ 949 triệu
BMW X4
2 tỷ 799 triệu - 3 tỷ 079 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Jaguar F-Pace

Giá lăn bánh của Jaguar F-Pace 2021 là bao nhiêu?
Giá F-Pace lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 3 tỷ 459 triệu cho bản 2.0L I4 Tubrocharged Pure và tăng lên đến 3 tỷ 459 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua F-Pace hay GLC 300 xe nào tốt hơn?
Giá F-Pace niêm yết bắt đầu từ 3 tỷ 099 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1997 cc. Trong khi giá GLC 300 bắt đầu từ 2 tỷ 289 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1991 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Jaguar F-Pace 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Jaguar F-Pace 2020 tại thị trường Việt Nam có 13 màu gồm Caesium Blue, Fuji White, Corris Grey, Firenze Red, Rhodium Silver, Santorini Black, Dark Sapphire Blue, Glacier White, Ebony Black, Storm Grey, Gallium Silver, Ultra Blue, Eiger Grey, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Jaguar F-Pace 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Jaguar F-Pace là mẫu xe SUV 5 chỗ.
Jaguar F-Pace có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Jaguar F-Pace 2021 đang có 6 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: F-Pace SVR (Xăng), F-Pace 30t R-Sport (Xăng), F-Pace 30t Prestige (Xăng), F-Pace 2.0L I4 Tubrocharged R-Sport (Xăng), F-Pace 2.0L I4 Tubrocharged Pure (Xăng) & F-Pace 2.0L I4 Tubrocharged Prestige (Xăng).
Đối thủ của Jaguar F-Pace là dòng xe nào?
Jaguar F-Pace có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng sang gồm: Mercedes-Benz GLC 300, BMW X4, Land Rover Range Rover Velar, Land Rover Range Rover Evoque.

Xem thêm câu hỏi về Jaguar F-Pace

Màu xe Jaguar F-Pace

Jaguar F-Pace 2020 Màu Caesium BlueJaguar F-Pace 2020 Màu Fuji WhiteJaguar F-Pace 2020 Màu Corris GreyJaguar F-Pace 2020 Màu Firenze RedJaguar F-Pace 2020 Màu Rhodium Silver
Màu Caesium Blue

Mua xe Jaguar F-Pace mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Jaguar F-Pace trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

61.304.701 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Jaguar F-Pace?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Jaguar

Nổi bật
 • XJ
  6 tỷ 539
 • F-Type
  7 tỷ 030 - 12 tỷ 800
 • XE
  2 tỷ 310
 • E-Pace
  2 tỷ 699 - 2 tỷ 959
 • XF
  2 tỷ 799 - 3 tỷ 280
Sắp ra mắt
 • F-Pace
  3 tỷ 099 - 10 tỷ 060
 • XJ
  6 tỷ 539
 • XE
  2 tỷ 310
 • XF
  2 tỷ 799 - 3 tỷ 280
 • E-Pace
  2 tỷ 699 - 2 tỷ 959