Hình ảnh Jaguar F-Type 2023

Jaguar F-Type 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 7.030.000.000 đ - 12.800.000.000 đ

Xem hình ảnh Jaguar F-Type mới nhất. Xe F-Type có 91 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Jaguar F-Type có sẵn 5 màu sắc khác nhau.

3/4 Front Glamour

3/4 Front Glamour

Jaguar F-Type 2020

Hình 1 / 91
Fuji White

Fuji White

Jaguar F-Type 2020

Hình 2 / 91
OEM Interior Primary

OEM Interior Primary

Jaguar F-Type 2020

Hình 3 / 91
OEM Interior

OEM Interior

Jaguar F-Type 2020

Hình 4 / 91
3/4 Rear Glamour

3/4 Rear Glamour

Jaguar F-Type 2020

Hình 5 / 91
Santorini Black

Santorini Black

Jaguar F-Type 2020

Hình 6 / 91
Exterior Standard

Exterior Standard

Jaguar F-Type 2020

Hình 7 / 91
OEM Interior Primary

OEM Interior Primary

Jaguar F-Type 2020

Hình 8 / 91
OEM Exterior

OEM Exterior

Jaguar F-Type 2020

Hình 9 / 91
OEM Interior

OEM Interior

Jaguar F-Type 2020

Hình 10 / 91
OEM Exterior Primary

OEM Exterior Primary

Jaguar F-Type 2020

Hình 11 / 91
Glacier White

Glacier White

Jaguar F-Type 2020

Hình 12 / 91
OEM Exterior

OEM Exterior

Jaguar F-Type 2020

Hình 13 / 91
OEM Exterior

OEM Exterior

Jaguar F-Type 2020

Hình 14 / 91
3/4 Front Glamour

3/4 Front Glamour

Jaguar F-Type 2020

Hình 15 / 91
Red metallic

Red metallic

Jaguar F-Type 2020

Hình 16 / 91
OEM Exterior

OEM Exterior

Jaguar F-Type 2020

Hình 17 / 91
Ultra Blue

Ultra Blue

Jaguar F-Type 2020

Hình 18 / 91
OEM Exterior

OEM Exterior

Jaguar F-Type 2020

Hình 19 / 91
OEM Exterior

OEM Exterior

Jaguar F-Type 2020

Hình 20 / 91
OEM Exterior Primary

OEM Exterior Primary

Jaguar F-Type 2020

Hình 21 / 91
British Racing Green Metallic

British Racing Green Metallic

Jaguar F-Type 2019

Hình 22 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 1

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 1

Jaguar F-Type 2019

Hình 23 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 2

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 2

Jaguar F-Type 2019

Hình 24 / 91
Caldera Red

Caldera Red

Jaguar F-Type 2019

Hình 25 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 3

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 3

Jaguar F-Type 2019

Hình 26 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 4

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 4

Jaguar F-Type 2019

Hình 27 / 91
Carpathian Gray

Carpathian Gray

Jaguar F-Type 2019

Hình 28 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 5

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 5

Jaguar F-Type 2019

Hình 29 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 6

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 6

Jaguar F-Type 2019

Hình 30 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 7

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 7

Jaguar F-Type 2019

Hình 31 / 91
Corris Gray Metallic

Corris Gray Metallic

Jaguar F-Type 2019

Hình 32 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 8

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 8

Jaguar F-Type 2019

Hình 33 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 9

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 9

Jaguar F-Type 2019

Hình 34 / 91
Fuji White

Fuji White

Jaguar F-Type 2019

Hình 35 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 10

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 10

Jaguar F-Type 2019

Hình 36 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 11

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 11

Jaguar F-Type 2019

Hình 37 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 12

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 12

Jaguar F-Type 2019

Hình 38 / 91
Indus Silver Metallic

Indus Silver Metallic

Jaguar F-Type 2019

Hình 39 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 13

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 13

Jaguar F-Type 2019

Hình 40 / 91
Loire Blue Metallic

Loire Blue Metallic

Jaguar F-Type 2019

Hình 41 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 14

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 14

Jaguar F-Type 2019

Hình 42 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 15

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 15

Jaguar F-Type 2019

Hình 43 / 91
Narvik Black

Narvik Black

Jaguar F-Type 2019

Hình 44 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 16

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 16

Jaguar F-Type 2019

Hình 45 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 17

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 17

Jaguar F-Type 2019

Hình 46 / 91
Santorini Black Metallic

Santorini Black Metallic

Jaguar F-Type 2019

Hình 47 / 91
Silicon Silver

Silicon Silver

Jaguar F-Type 2019

Hình 48 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 18

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 18

Jaguar F-Type 2019

Hình 49 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 19

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 19

Jaguar F-Type 2019

Hình 50 / 91
Ultra Blue Metallic

Ultra Blue Metallic

Jaguar F-Type 2019

Hình 51 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 20

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 20

Jaguar F-Type 2019

Hình 52 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 21

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 21

Jaguar F-Type 2019

Hình 53 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 22

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 22

Jaguar F-Type 2019

Hình 54 / 91
Yulong White Metallic

Yulong White Metallic

Jaguar F-Type 2019

Hình 55 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 23

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 23

Jaguar F-Type 2019

Hình 56 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 24

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 24

Jaguar F-Type 2019

Hình 57 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 25

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 25

Jaguar F-Type 2019

Hình 58 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 26

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 26

Jaguar F-Type 2019

Hình 59 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 27

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 27

Jaguar F-Type 2019

Hình 60 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 28

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 28

Jaguar F-Type 2019

Hình 61 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 29

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 29

Jaguar F-Type 2019

Hình 62 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 30

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 30

Jaguar F-Type 2019

Hình 63 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 31

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 31

Jaguar F-Type 2019

Hình 64 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 32

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 32

Jaguar F-Type 2019

Hình 65 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 33

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 33

Jaguar F-Type 2019

Hình 66 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 34

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 34

Jaguar F-Type 2019

Hình 67 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 35

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 35

Jaguar F-Type 2019

Hình 68 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 36

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 36

Jaguar F-Type 2019

Hình 69 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 37

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 37

Jaguar F-Type 2019

Hình 70 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 38

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 38

Jaguar F-Type 2019

Hình 71 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 39

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 39

Jaguar F-Type 2019

Hình 72 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 40

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 40

Jaguar F-Type 2019

Hình 73 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 41

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 41

Jaguar F-Type 2019

Hình 74 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 42

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 42

Jaguar F-Type 2019

Hình 75 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 43

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 43

Jaguar F-Type 2019

Hình 76 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 44

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 44

Jaguar F-Type 2019

Hình 77 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 45

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 45

Jaguar F-Type 2019

Hình 78 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 46

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 46

Jaguar F-Type 2019

Hình 79 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 47

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 47

Jaguar F-Type 2019

Hình 80 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 48

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 48

Jaguar F-Type 2019

Hình 81 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 49

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 49

Jaguar F-Type 2019

Hình 82 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 50

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 50

Jaguar F-Type 2019

Hình 83 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 51

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 51

Jaguar F-Type 2019

Hình 84 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 52

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 52

Jaguar F-Type 2019

Hình 85 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 53

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 53

Jaguar F-Type 2019

Hình 86 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 54

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 54

Jaguar F-Type 2019

Hình 87 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 55

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 55

Jaguar F-Type 2019

Hình 88 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 56

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 56

Jaguar F-Type 2019

Hình 89 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 57

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 57

Jaguar F-Type 2019

Hình 90 / 91
Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 58

Hình ảnh Jaguar F-Type 2019 hình 58

Jaguar F-Type 2019

Hình 91 / 91

Các phiên bản của Jaguar F-Type

Jaguar F-Type S 3.0V6

Nhập khẩu, Tự động

7.030.000.000 VND

Jaguar F-Type R-Dynamic 3.0V6

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

8.900.000.000 VND

Jaguar F-Type Convertible SVR 5.0V8

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

12.800.000.000 VND

Jaguar F-Type 2.0 I4

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Hình ảnh xe đối thủ Jaguar F-Type

Porsche 911
6 tỷ 530 triệu - 8 tỷ 320 triệu
Audi R8
Đang cập nhật giá
BMW M2
Đang cập nhật giá

Những câu hỏi thường gặp về Jaguar F-Type

Giá lăn bánh của Jaguar F-Type 2023 là bao nhiêu?
Giá F-Type lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 7 tỷ 842 triệu cho bản S 3.0V6 và tăng lên đến 7 tỷ 842 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua F-Type hay Porsche 911 xe nào tốt hơn?
Giá F-Type niêm yết bắt đầu từ 7 tỷ 030 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2995 cc. Trong khi giá Porsche 911 bắt đầu từ 6 tỷ 600 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2981 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Jaguar F-Type 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Jaguar F-Type 2020 tại thị trường Việt Nam có 5 màu gồm Fuji White, Santorini Black, Glacier White, Red metallic, Ultra Blue, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Jaguar F-Type 2023 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Jaguar F-Type là mẫu xe Coupe 2 chỗ.
Jaguar F-Type có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Jaguar F-Type 2023 đang có 4 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: F-Type S 3.0V6, F-Type R-Dynamic 3.0V6 (Xăng), F-Type Convertible SVR 5.0V8 (Xăng) & F-Type 2.0 I4 (Xăng).
Đối thủ của Jaguar F-Type là dòng xe nào?
Jaguar F-Type có 3 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Coupe Thể thao gồm: Porsche 911, Audi R8, BMW M2.

Xem thêm câu hỏi về Jaguar F-Type

Màu xe Jaguar F-Type

Jaguar F-Type 2020 Màu Fuji WhiteJaguar F-Type 2020 Màu Santorini BlackJaguar F-Type 2020 Màu Glacier WhiteJaguar F-Type 2020 Màu Red metallicJaguar F-Type 2020 Màu Ultra Blue
Màu Fuji White

Mua xe Jaguar F-Type mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Jaguar F-Type trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

139.015.416 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Jaguar F-Type?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Jaguar

Nổi bật
 • XE
  2 tỷ 310
 • E-Pace
  2 tỷ 699 - 2 tỷ 959
 • XJ
  6 tỷ 539
 • F-Pace
  3 tỷ 099 - 10 tỷ 060
 • XF
  2 tỷ 799 - 3 tỷ 280
Sắp ra mắt
 • E-Pace
  2 tỷ 699 - 2 tỷ 959
 • F-Pace
  3 tỷ 099 - 10 tỷ 060
 • XJ
  6 tỷ 539
 • XE
  2 tỷ 310
 • XF
  2 tỷ 799 - 3 tỷ 280