Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2021

Jaguar XJ 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 6.539.000.000 đ
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Jaguar XJ 2020

Hình 1 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Jaguar XJ 2020

Hình 2 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Jaguar XJ 2020

Hình 3 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Jaguar XJ 2020

Hình 4 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Jaguar XJ 2020

Hình 5 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Jaguar XJ 2020

Hình 6 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Jaguar XJ 2020

Hình 7 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Jaguar XJ 2020

Hình 8 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Jaguar XJ 2020

Hình 9 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Jaguar XJ 2020

Hình 10 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Jaguar XJ 2020

Hình 11 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Jaguar XJ 2020

Hình 12 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Jaguar XJ 2020

Hình 13 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Jaguar XJ 2020

Hình 14 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 15 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 16 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Jaguar XJ 2020

Hình 17 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Jaguar XJ 2020

Hình 18 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 19 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 20 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Jaguar XJ 2020

Hình 21 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Jaguar XJ 2020

Hình 22 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 23 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Jaguar XJ 2020

Hình 24 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 25 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Jaguar XJ 2020

Hình 26 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 27 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 28 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 29 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Jaguar XJ 2020

Hình 30 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 31 / 50
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 32 / 50
Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 1

Jaguar XJ 2019

Hình 33 / 50
Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 2

Jaguar XJ 2019

Hình 34 / 50
Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 3

Jaguar XJ 2019

Hình 35 / 50
Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 4

Jaguar XJ 2019

Hình 36 / 50
Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 5

Jaguar XJ 2019

Hình 37 / 50
Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 6

Jaguar XJ 2019

Hình 38 / 50
Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 7

Jaguar XJ 2019

Hình 39 / 50
Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 8

Jaguar XJ 2019

Hình 40 / 50
Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 9

Jaguar XJ 2019

Hình 41 / 50
Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 10

Jaguar XJ 2019

Hình 42 / 50
Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 11

Jaguar XJ 2019

Hình 43 / 50
Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 12

Jaguar XJ 2019

Hình 44 / 50
Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 13

Jaguar XJ 2019

Hình 45 / 50
Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 14

Jaguar XJ 2019

Hình 46 / 50
Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 15

Jaguar XJ 2019

Hình 47 / 50
Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 16

Jaguar XJ 2019

Hình 48 / 50
Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 17

Jaguar XJ 2019

Hình 49 / 50
Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Jaguar XJ 2019 hình 18

Jaguar XJ 2019

Hình 50 / 50

Các phiên bản của Jaguar XJ

Jaguar XJ XJL Portfolio

Nhập khẩu, Tự động

6.539.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Jaguar XJ

Porsche Panamera
4 tỷ 779 triệu - 10 tỷ 090 triệu
BMW 740Li
5 tỷ 369 triệu - 6 tỷ 298 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Jaguar XJ

Giá lăn bánh của Jaguar XJ 2021 là bao nhiêu?
Giá XJ lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 7 tỷ 294 triệu cho bản XJL Portfolio. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua XJ hay Panamera xe nào tốt hơn?
Giá XJ niêm yết bắt đầu từ 6 tỷ 539 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2995 cc. Trong khi giá Panamera bắt đầu từ 5 tỷ 250 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2995 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Jaguar XJ 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Jaguar XJ 2020 tại thị trường Việt Nam có 14 màu gồm British Racing Green Metallic, Carpathian Gray Premium Metallic, Corris Gray Metallic, Farallon Black Premium Metallic, Firenze Red Metallic, Fuji White, Indus Silver Metallic, Loire Blue Metallic, Narvik Black, Rossello Red Metallic, Santorini Black Metallic, Satin Corris Gray Premium, Velocity Blue Premium, Yulong White Metallic, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Jaguar XJ 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Jaguar XJ là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Jaguar XJ có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Jaguar XJ 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: XJ XJL Portfolio.
Đối thủ của Jaguar XJ là dòng xe nào?
Jaguar XJ có 3 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng sang cỡ lớn gồm: Mercedes-Benz S500, Porsche Panamera, BMW 740Li.

Xem thêm câu hỏi về Jaguar XJ

Màu xe Jaguar XJ

Jaguar XJ 2020 Màu British Racing Green MetallicJaguar XJ 2020 Màu Carpathian Gray Premium MetallicJaguar XJ 2020 Màu Corris Gray MetallicJaguar XJ 2020 Màu Farallon Black Premium MetallicJaguar XJ 2020 Màu Firenze Red Metallic
Màu British Racing Green Metallic

Mua xe Jaguar XJ mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Jaguar XJ trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

129.299.762 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Jaguar XJ?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Jaguar

Nổi bật
 • XE
  2 tỷ 310
 • F-Type
  7 tỷ 030 - 12 tỷ 800
 • XF
  2 tỷ 799 - 3 tỷ 280
 • E-Pace
  2 tỷ 699 - 2 tỷ 959
 • F-Pace
  3 tỷ 099 - 10 tỷ 060
Sắp ra mắt
 • F-Pace
  3 tỷ 099 - 10 tỷ 060
 • XJ
  6 tỷ 539
 • XE
  2 tỷ 310
 • XF
  2 tỷ 799 - 3 tỷ 280
 • E-Pace
  2 tỷ 699 - 2 tỷ 959