Hình ảnh Kia Cerato

#2 xe bán nhiều thuộc Xe phân khúc c

Tổng doanh số
1528 chiếc
Miền Bắc
580chiếc
Miền Trung
138chiếc
Miền Nam
810chiếc
Kia Cerato 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 529.000.000 đ - 675.000.000 đ

Xem hình ảnh Kia Cerato mới nhất. Xe Cerato có 63 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Kia Cerato có sẵn 10 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 1

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 1

Kia Cerato 2020

Hình 1 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 2

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 2

Kia Cerato 2020

Hình 2 / 63
Clear White

Clear White

Kia Cerato 2020

Hình 3 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 3

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 3

Kia Cerato 2020

Hình 4 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 4

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 4

Kia Cerato 2020

Hình 5 / 63
Silky Silver

Silky Silver

Kia Cerato 2020

Hình 6 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 5

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 5

Kia Cerato 2020

Hình 7 / 63
Aurora Black Pearl

Aurora Black Pearl

Kia Cerato 2020

Hình 8 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 6

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 6

Kia Cerato 2020

Hình 9 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 7

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 7

Kia Cerato 2020

Hình 10 / 63
Gravity Blue

Gravity Blue

Kia Cerato 2020

Hình 11 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 8

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 8

Kia Cerato 2020

Hình 12 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 9

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 9

Kia Cerato 2020

Hình 13 / 63
Horizon Blue

Horizon Blue

Kia Cerato 2020

Hình 14 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 10

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 10

Kia Cerato 2020

Hình 15 / 63
Runway Red

Runway Red

Kia Cerato 2020

Hình 16 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 11

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 11

Kia Cerato 2020

Hình 17 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 12

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 12

Kia Cerato 2020

Hình 18 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 13

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 13

Kia Cerato 2020

Hình 19 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 14

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 14

Kia Cerato 2020

Hình 20 / 63
Glittering Metal Metallic

Glittering Metal Metallic

Kia Cerato 2020

Hình 21 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 15

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 15

Kia Cerato 2020

Hình 22 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 16

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 16

Kia Cerato 2020

Hình 23 / 63
Steel Gray

Steel Gray

Kia Cerato 2020

Hình 24 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 17

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 17

Kia Cerato 2020

Hình 25 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 18

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 18

Kia Cerato 2020

Hình 26 / 63
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Cerato 2020

Hình 27 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 19

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 19

Kia Cerato 2020

Hình 28 / 63
Clear White

Clear White

Kia Cerato 2020

Hình 29 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 20

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 20

Kia Cerato 2020

Hình 30 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 21

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 21

Kia Cerato 2020

Hình 31 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 22

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 22

Kia Cerato 2020

Hình 32 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 23

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 23

Kia Cerato 2020

Hình 33 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 24

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 24

Kia Cerato 2020

Hình 34 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 25

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 25

Kia Cerato 2020

Hình 35 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 26

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 26

Kia Cerato 2020

Hình 36 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 27

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 27

Kia Cerato 2020

Hình 37 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 28

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 28

Kia Cerato 2020

Hình 38 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 29

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 29

Kia Cerato 2020

Hình 39 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 30

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 30

Kia Cerato 2020

Hình 40 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 31

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 31

Kia Cerato 2020

Hình 41 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 32

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 32

Kia Cerato 2020

Hình 42 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 33

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 33

Kia Cerato 2020

Hình 43 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 34

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 34

Kia Cerato 2020

Hình 44 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 35

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 35

Kia Cerato 2020

Hình 45 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 36

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 36

Kia Cerato 2020

Hình 46 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 37

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 37

Kia Cerato 2020

Hình 47 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 38

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 38

Kia Cerato 2020

Hình 48 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 39

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 39

Kia Cerato 2020

Hình 49 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 40

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 40

Kia Cerato 2020

Hình 50 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 41

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 41

Kia Cerato 2020

Hình 51 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 42

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 42

Kia Cerato 2020

Hình 52 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 43

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 43

Kia Cerato 2020

Hình 53 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 44

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 44

Kia Cerato 2020

Hình 54 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 45

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 45

Kia Cerato 2020

Hình 55 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 46

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 46

Kia Cerato 2020

Hình 56 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 47

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 47

Kia Cerato 2020

Hình 57 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 48

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 48

Kia Cerato 2020

Hình 58 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 49

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 49

Kia Cerato 2020

Hình 59 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 50

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 50

Kia Cerato 2020

Hình 60 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 51

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 51

Kia Cerato 2020

Hình 61 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 52

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 52

Kia Cerato 2020

Hình 62 / 63
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 53

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 53

Kia Cerato 2020

Hình 63 / 63

Bài viết về Kia Cerato

5 mẫu sedan hạng C đáng mua nhất
Với 700 triệu đồng, chọn sedan hạng C nào? Mazda3, Kia Cerato, Hyundai Elantra,... là các mẫu sedan hạng C mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn về giá bán, trong đó có...
Đánh giá xe 31 thg 5, 2020
Những mẫu xe sedan có thiết kế đẹp nhất Việt nam
Trong những năm gần đây dòng xe sedan là dòng xe phổ biến và được ưa chuộng nhờ kiểu dáng thanh lịch. Phong cách của những chiếc sedan cũng dần hiện đại, nhiều mẫu hiện...
Thị trường 12 thg 5, 2020
Toyota Vios đạt trên 1000 chiếc xe trong mùa đại dịch Covid-19
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến doanh số bán nhiều mẫu xe sụt giảm, ngoại trừ Toyota Vios đạt mức trên 1.000 chiếc, các mẫu xe còn lại trong top 10 ô tô...
Thị trường 11 thg 5, 2020
Hyundai Grand i10 bứt phá top 1 doanh số xe bán chạy tháng 4
Theo thống kê doanh số trên xeoto.com.vn công bố, thị trường xe diễn ra sôi nổi hơn so với đầu năm. Cuộc bứt phá ngoại mục của hyundai khi doanh số cao hơn trong tháng...
Thị trường 23 thg 6, 2019

Các phiên bản của Kia Cerato

Kia Cerato 1.6 MT

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

529.000.000 VND

Kia Cerato 1.6 AT

Lắp ráp, Xăng, Tự động

589.000.000 VND

Kia Cerato 1.6 Deluxe

Lắp ráp, Xăng, Tự động

635.000.000 VND

Kia Cerato 2.0 Premium

Lắp ráp, Xăng, Tự động

675.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Kia Cerato

Câu hỏi thường gặp

Q. Giá lăn bánh Kia Cerato khoảng giá bao nhiêu?
A.
Xe Kia Cerato có giá niêm yết khoảng 529 triệu - 675 triệu tùy từng phiên bản. Chi phí lăn bánh cho phiên bản 1.6 MT là khoảng bao gồm phí trước bạ, bảo hiểm, thuế, biển số... Xem thêm
Q. Kia Cerato 2020 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Kia Cerato 2020 tại thị trường Việt Nam có 10 màu gồm Clear White, Silky Silver, Aurora Black Pearl, Gravity Blue, Horizon Blue, Runway Red, Glittering Metal Metallic, Steel Gray, Snow White Pearl, Clear White, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Kia Cerato là xe 5 chỗ?
A.
Kia Cerato là mẫu xe 5 chỗ
Q. Dòng xe Kia Cerato 2020 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Kia Cerato 2020 có khoảng 4 phiên bản như Cerato 2.0 Premium (Xăng), Cerato 1.6 MT (Xăng), Cerato 1.6 Deluxe (Xăng) & Cerato 1.6 AT (Xăng) với giá ưu đãi bắt đầu từ 529 triệu cho bản Cerato 1.6 MT. Xem thêm
Q. Đối thủ của Kia Cerato là dòng xe nào?
A.
Có 5 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Kia Cerato là những dòng xe trong phân khúc C thuộc Mazda, Hyundai, Toyota, Honda như Mazda 3, Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis, Honda Civic, Chevrolet Cruze

Xem thêm câu hỏi về Kia Cerato

Mua xe Kia Cerato từ đại lý

Kia Cerato AT Deluxe 1.6L 2020
Mua xe từ đại lý
574 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Cerato LUXURY 2.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
629 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Cerato 2020 AT
Mua xe từ đại lý
670 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Cerato MT 1.6L 2020
Mua xe từ đại lý
529 triệu
2020
Số sàn
Lắp ráp
Xăng
Kia Cerato kia 1.6 2020 MT
Mua xe từ đại lý
529 triệu
2020
Số sàn
Lắp ráp
Xăng
Kia Cerato Premium 2.0 Cao Cấp 2020 AT
Mua xe từ đại lý
670 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng

Màu xe Kia Cerato

Kia Cerato 2020 Màu Clear WhiteKia Cerato 2020 Màu Silky SilverKia Cerato 2020 Màu Aurora Black PearlKia Cerato 2020 Màu Gravity BlueKia Cerato 2020 Màu Horizon Blue
Màu Clear White

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Kia

Nổi bật
Sắp ra mắt