Hình ảnh Kia Cerato 2021

#1 phân khúc xe sedan hạng c

Tổng doanh số
393 chiếc
Miền Bắc
319 chiếc
Miền Trung
22 chiếc
Miền Nam
52 chiếc
Kia Cerato 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 529.000.000 đ - 665.000.000 đ

Xem hình ảnh Kia Cerato mới nhất. Xe Cerato có 133 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Kia Cerato có sẵn 6 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 1

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 1

Kia Cerato 2021

Hình 1 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 2

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 2

Kia Cerato 2021

Hình 2 / 133
Trắng (SWP)

Trắng (SWP)

Kia Cerato 2021

Hình 3 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 3

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 3

Kia Cerato 2021

Hình 4 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 4

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 4

Kia Cerato 2021

Hình 5 / 133
Xám kim loại (KLG)

Xám kim loại (KLG)

Kia Cerato 2021

Hình 6 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 5

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 5

Kia Cerato 2021

Hình 7 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 6

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 6

Kia Cerato 2021

Hình 8 / 133
Đen (ABP)

Đen (ABP)

Kia Cerato 2021

Hình 9 / 133
Xanh (B4U)

Xanh (B4U)

Kia Cerato 2021

Hình 10 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 7

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 7

Kia Cerato 2021

Hình 11 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 8

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 8

Kia Cerato 2021

Hình 12 / 133
Đỏ (CR5)

Đỏ (CR5)

Kia Cerato 2021

Hình 13 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 9

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 9

Kia Cerato 2021

Hình 14 / 133
Bạc (M8S)

Bạc (M8S)

Kia Cerato 2021

Hình 15 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 10

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 10

Kia Cerato 2021

Hình 16 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 11

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 11

Kia Cerato 2021

Hình 17 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 12

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 12

Kia Cerato 2021

Hình 18 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 13

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 13

Kia Cerato 2021

Hình 19 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 14

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 14

Kia Cerato 2021

Hình 20 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 15

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 15

Kia Cerato 2021

Hình 21 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 16

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 16

Kia Cerato 2021

Hình 22 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 17

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 17

Kia Cerato 2021

Hình 23 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 18

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 18

Kia Cerato 2021

Hình 24 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 19

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 19

Kia Cerato 2021

Hình 25 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 20

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 20

Kia Cerato 2021

Hình 26 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 21

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 21

Kia Cerato 2021

Hình 27 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 22

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 22

Kia Cerato 2021

Hình 28 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 23

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 23

Kia Cerato 2021

Hình 29 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 24

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 24

Kia Cerato 2021

Hình 30 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 25

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 25

Kia Cerato 2021

Hình 31 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 26

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 26

Kia Cerato 2021

Hình 32 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 27

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 27

Kia Cerato 2021

Hình 33 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 28

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 28

Kia Cerato 2021

Hình 34 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 29

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 29

Kia Cerato 2021

Hình 35 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 30

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 30

Kia Cerato 2021

Hình 36 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 31

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 31

Kia Cerato 2021

Hình 37 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 32

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 32

Kia Cerato 2021

Hình 38 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 33

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 33

Kia Cerato 2021

Hình 39 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 34

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 34

Kia Cerato 2021

Hình 40 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 35

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 35

Kia Cerato 2021

Hình 41 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 36

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 36

Kia Cerato 2021

Hình 42 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 37

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 37

Kia Cerato 2021

Hình 43 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 38

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 38

Kia Cerato 2021

Hình 44 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 39

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 39

Kia Cerato 2021

Hình 45 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 40

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 40

Kia Cerato 2021

Hình 46 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 41

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 41

Kia Cerato 2021

Hình 47 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 42

Hình ảnh Kia Cerato 2021 hình 42

Kia Cerato 2021

Hình 48 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 43

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 43

Kia Cerato 2020

Hình 49 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 44

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 44

Kia Cerato 2020

Hình 50 / 133
Clear White

Clear White

Kia Cerato 2020

Hình 51 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 45

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 45

Kia Cerato 2020

Hình 52 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 46

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 46

Kia Cerato 2020

Hình 53 / 133
Silky Silver

Silky Silver

Kia Cerato 2020

Hình 54 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 47

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 47

Kia Cerato 2020

Hình 55 / 133
Aurora Black Pearl

Aurora Black Pearl

Kia Cerato 2020

Hình 56 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 48

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 48

Kia Cerato 2020

Hình 57 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 49

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 49

Kia Cerato 2020

Hình 58 / 133
Gravity Blue

Gravity Blue

Kia Cerato 2020

Hình 59 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 50

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 50

Kia Cerato 2020

Hình 60 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 51

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 51

Kia Cerato 2020

Hình 61 / 133
Horizon Blue

Horizon Blue

Kia Cerato 2020

Hình 62 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 52

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 52

Kia Cerato 2020

Hình 63 / 133
Runway Red

Runway Red

Kia Cerato 2020

Hình 64 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 53

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 53

Kia Cerato 2020

Hình 65 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 54

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 54

Kia Cerato 2020

Hình 66 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 55

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 55

Kia Cerato 2020

Hình 67 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 56

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 56

Kia Cerato 2020

Hình 68 / 133
Glittering Metal Metallic

Glittering Metal Metallic

Kia Cerato 2020

Hình 69 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 57

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 57

Kia Cerato 2020

Hình 70 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 58

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 58

Kia Cerato 2020

Hình 71 / 133
Steel Gray

Steel Gray

Kia Cerato 2020

Hình 72 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 59

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 59

Kia Cerato 2020

Hình 73 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 60

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 60

Kia Cerato 2020

Hình 74 / 133
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Cerato 2020

Hình 75 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 61

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 61

Kia Cerato 2020

Hình 76 / 133
Clear White

Clear White

Kia Cerato 2020

Hình 77 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 62

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 62

Kia Cerato 2020

Hình 78 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 63

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 63

Kia Cerato 2020

Hình 79 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 64

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 64

Kia Cerato 2020

Hình 80 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 65

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 65

Kia Cerato 2020

Hình 81 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 66

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 66

Kia Cerato 2020

Hình 82 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 67

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 67

Kia Cerato 2020

Hình 83 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 68

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 68

Kia Cerato 2020

Hình 84 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 69

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 69

Kia Cerato 2020

Hình 85 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 70

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 70

Kia Cerato 2020

Hình 86 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 71

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 71

Kia Cerato 2020

Hình 87 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 72

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 72

Kia Cerato 2020

Hình 88 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 73

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 73

Kia Cerato 2020

Hình 89 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 74

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 74

Kia Cerato 2020

Hình 90 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 75

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 75

Kia Cerato 2020

Hình 91 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 76

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 76

Kia Cerato 2020

Hình 92 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 77

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 77

Kia Cerato 2020

Hình 93 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 78

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 78

Kia Cerato 2020

Hình 94 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 79

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 79

Kia Cerato 2020

Hình 95 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 80

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 80

Kia Cerato 2020

Hình 96 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 81

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 81

Kia Cerato 2020

Hình 97 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 82

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 82

Kia Cerato 2020

Hình 98 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 83

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 83

Kia Cerato 2020

Hình 99 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 84

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 84

Kia Cerato 2020

Hình 100 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 85

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 85

Kia Cerato 2020

Hình 101 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 86

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 86

Kia Cerato 2020

Hình 102 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 87

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 87

Kia Cerato 2020

Hình 103 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 88

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 88

Kia Cerato 2020

Hình 104 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 89

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 89

Kia Cerato 2020

Hình 105 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 90

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 90

Kia Cerato 2020

Hình 106 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 91

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 91

Kia Cerato 2020

Hình 107 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 92

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 92

Kia Cerato 2020

Hình 108 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 93

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 93

Kia Cerato 2020

Hình 109 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 94

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 94

Kia Cerato 2020

Hình 110 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 95

Hình ảnh Kia Cerato 2020 hình 95

Kia Cerato 2020

Hình 111 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2019 hình 96

Hình ảnh Kia Cerato 2019 hình 96

Kia Cerato 2019

Hình 112 / 133
Xanh da trời

Xanh da trời

Kia Cerato 2019

Hình 113 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2019 hình 97

Hình ảnh Kia Cerato 2019 hình 97

Kia Cerato 2019

Hình 114 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2019 hình 98

Hình ảnh Kia Cerato 2019 hình 98

Kia Cerato 2019

Hình 115 / 133
Bạc

Bạc

Kia Cerato 2019

Hình 116 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2019 hình 99

Hình ảnh Kia Cerato 2019 hình 99

Kia Cerato 2019

Hình 117 / 133
Đen

Đen

Kia Cerato 2019

Hình 118 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2019 hình 100

Hình ảnh Kia Cerato 2019 hình 100

Kia Cerato 2019

Hình 119 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2019 hình 101

Hình ảnh Kia Cerato 2019 hình 101

Kia Cerato 2019

Hình 120 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2019 hình 102

Hình ảnh Kia Cerato 2019 hình 102

Kia Cerato 2019

Hình 121 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2019 hình 103

Hình ảnh Kia Cerato 2019 hình 103

Kia Cerato 2019

Hình 122 / 133
Vàng

Vàng

Kia Cerato 2019

Hình 123 / 133
Trắng

Trắng

Kia Cerato 2019

Hình 124 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2019 hình 104

Hình ảnh Kia Cerato 2019 hình 104

Kia Cerato 2019

Hình 125 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2019 hình 105

Hình ảnh Kia Cerato 2019 hình 105

Kia Cerato 2019

Hình 126 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2019 hình 106

Hình ảnh Kia Cerato 2019 hình 106

Kia Cerato 2019

Hình 127 / 133
Nâu

Nâu

Kia Cerato 2019

Hình 128 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2019 hình 107

Hình ảnh Kia Cerato 2019 hình 107

Kia Cerato 2019

Hình 129 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2019 hình 108

Hình ảnh Kia Cerato 2019 hình 108

Kia Cerato 2019

Hình 130 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2019 hình 109

Hình ảnh Kia Cerato 2019 hình 109

Kia Cerato 2019

Hình 131 / 133
Đỏ mận

Đỏ mận

Kia Cerato 2019

Hình 132 / 133
Hình ảnh Kia Cerato 2019 hình 110

Hình ảnh Kia Cerato 2019 hình 110

Kia Cerato 2019

Hình 133 / 133

Bài viết về Kia Cerato

Kia Cerato 2022 bản nâng cấp, đối đầu Hyundai Elantra và Honda Civic
Kia Cerato 2022 phiên bản nâng cấp sẽ là cái tên được nhiều khách hàng Việt Nam mong chờ trong năm 2021. Đúng như mong đợi, ngôn ngữ thiết kế của Cerato khá phù hợp.
Blog xe 6 thg 2, 2021
Kia Cerato ''bán chạy" nhất sedan hạng C tăng giá bán 10 triệu đồng
Theo như công bố giá bán các phiên bản KIA Cerato – mẫu sedan hạng C đang bán chạy nhất Việt Nam vừa được Trường Hải (THACO) điều chỉnh theo hướng tăng thêm 10 triệu...
Blog xe 16 thg 12, 2020
5 mẫu sedan hạng C đáng mua nhất
Với 700 triệu đồng, chọn sedan hạng C nào? Mazda3, Kia Cerato, Hyundai Elantra,... là các mẫu sedan hạng C mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn về giá bán, trong đó có...
Đánh giá xe 31 thg 5, 2020
Những mẫu xe sedan có thiết kế đẹp nhất Việt nam
Trong những năm gần đây dòng xe sedan là dòng xe phổ biến và được ưa chuộng nhờ kiểu dáng thanh lịch. Phong cách của những chiếc sedan cũng dần hiện đại, nhiều mẫu hiện...
Blog xe 12 thg 5, 2020
Toyota Vios đạt trên 1000 chiếc xe trong mùa đại dịch Covid-19
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến doanh số bán nhiều mẫu xe sụt giảm, ngoại trừ Toyota Vios đạt mức trên 1.000 chiếc, các mẫu xe còn lại trong top 10 ô tô...
Blog xe 11 thg 5, 2020
Hyundai Grand i10 bứt phá top 1 doanh số xe bán chạy tháng 4
Theo thống kê doanh số trên xeoto.com.vn công bố, thị trường xe diễn ra sôi nổi hơn so với đầu năm. Cuộc bứt phá ngoại mục của hyundai khi doanh số cao hơn trong tháng...
Blog xe 23 thg 6, 2019

Các phiên bản của Kia Cerato

Kia Cerato 1.6 MT

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

529.000.000 VND

Kia Cerato 1.6 AT Deluxe

Lắp ráp, Xăng, Tự động

569.000.000 VND

Kia Cerato 1.6 AT Luxury

Lắp ráp, Xăng, Tự động

619.000.000 VND

Kia Cerato 2.0 AT Premium

Lắp ráp, Xăng, Tự động

665.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Kia Cerato

Những câu hỏi thường gặp về Kia Cerato

Giá lăn bánh của Kia Cerato 2021 là bao nhiêu?
Giá Cerato lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 593 triệu cho bản 1.6 MT và tăng lên đến 593 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Cerato hay Civic xe nào tốt hơn?
Giá Cerato niêm yết bắt đầu từ 529 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1591 cc. Trong khi giá Civic bắt đầu từ 729 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1996 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Kia Cerato 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Kia Cerato 2021 tại thị trường Việt Nam có 6 màu gồm Trắng (SWP), Xám kim loại (KLG), Đen (ABP), Xanh (B4U), Đỏ (CR5), Bạc (M8S), ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Kia Cerato 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Kia Cerato là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Kia Cerato có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Kia Cerato 2021 đang có 4 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Cerato 2.0 AT Premium (Xăng), Cerato 1.6 MT (Xăng), Cerato 1.6 AT Luxury (Xăng) & Cerato 1.6 AT Deluxe (Xăng).
Đối thủ của Kia Cerato là dòng xe nào?
Kia Cerato có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng C gồm: Honda Civic, Hyundai Elantra, Mazda 3, Toyota Corolla Altis.

Xem thêm câu hỏi về Kia Cerato

Màu xe Kia Cerato

Kia Cerato 2021 Màu Trắng (SWP)Kia Cerato 2021 Màu Xám kim loại (KLG)Kia Cerato 2021 Màu Đen (ABP)Kia Cerato 2021 Màu Xanh (B4U)Kia Cerato 2021 Màu Đỏ (CR5)
Màu Trắng (SWP)

Mua xe Kia Cerato mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Kia Cerato trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

10.505.613 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Kia Cerato?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Kia

Nổi bật
Sắp ra mắt