Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020

Kia Niro 2020
8.5/10 điểm
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020 hình 1

Kia Niro 2020

Hình 1 / 40
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020 hình 2

Kia Niro 2020

Hình 2 / 40
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020 hình 3

Kia Niro 2020

Hình 3 / 40
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020 hình 4

Kia Niro 2020

Hình 4 / 40
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020 hình 5

Kia Niro 2020

Hình 5 / 40
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020 hình 6

Kia Niro 2020

Hình 6 / 40
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020 hình 7

Kia Niro 2020

Hình 7 / 40
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020 hình 8

Kia Niro 2020

Hình 8 / 40
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020 hình 9

Kia Niro 2020

Hình 9 / 40
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020 hình 10

Kia Niro 2020

Hình 10 / 40
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020 hình 11

Kia Niro 2020

Hình 11 / 40
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020 hình 12

Kia Niro 2020

Hình 12 / 40
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020 hình 13

Kia Niro 2020

Hình 13 / 40
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020 hình 14

Kia Niro 2020

Hình 14 / 40
Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro High-Intensity Discharge Lamp Headlights

Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro High-Intensity Discharge Lamp Headlights

Kia Niro 2020

Hình 15 / 40
Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro

Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro

Kia Niro 2020

Hình 16 / 40
Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro

Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro

Kia Niro 2020

Hình 17 / 40
Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro

Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro

Kia Niro 2020

Hình 18 / 40
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2020 hình 15

Kia Niro 2020

Hình 19 / 40
Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro Blue Exterior Driving On The Coast

Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro Blue Exterior Driving On The Coast

Kia Niro 2020

Hình 20 / 40
Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro LED Headlight Close-Up

Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro LED Headlight Close-Up

Kia Niro 2020

Hình 21 / 40
Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro Blue Exterior Rear View In Park

Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro Blue Exterior Rear View In Park

Kia Niro 2020

Hình 22 / 40
Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro Red Exterior Rear Three-Quarter View

Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro Red Exterior Rear Three-Quarter View

Kia Niro 2020

Hình 23 / 40
Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro Blue Exterior Rear Three-Quarter View

Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro Blue Exterior Rear Three-Quarter View

Kia Niro 2020

Hình 24 / 40
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2021 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2021 hình 16

Kia Niro 2021

Hình 25 / 40
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2021 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2021 hình 17

Kia Niro 2021

Hình 26 / 40
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2021 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2021 hình 18

Kia Niro 2021

Hình 27 / 40
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2021 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2021 hình 19

Kia Niro 2021

Hình 28 / 40
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2021 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2021 hình 20

Kia Niro 2021

Hình 29 / 40
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2021 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2021 hình 21

Kia Niro 2021

Hình 30 / 40
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2021 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2021 hình 22

Kia Niro 2021

Hình 31 / 40
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2021 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2021 hình 23

Kia Niro 2021

Hình 32 / 40
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2021 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2021 hình 24

Kia Niro 2021

Hình 33 / 40
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2021 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2021 hình 25

Kia Niro 2021

Hình 34 / 40
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2021 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2021 hình 26

Kia Niro 2021

Hình 35 / 40
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2021 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2021 hình 27

Kia Niro 2021

Hình 36 / 40
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2021 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2021 hình 28

Kia Niro 2021

Hình 37 / 40
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2021 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2021 hình 29

Kia Niro 2021

Hình 38 / 40
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2019 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2019 hình 30

Kia Niro 2019

Hình 39 / 40
Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2019 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Kia Niro 2019 hình 31

Kia Niro 2019

Hình 40 / 40

Bài viết về Kia Niro

Kia e-Niro ra mắt tại Anh phiên bản '2', '3' và '4+'.
Kia đã ra mắt ba phiên bản e-Niro tại Anh được trang bị pin 39kWh nhỏ gọn và động cơ điện. Cho đến nay, e-Niro chỉ cung cấp pin 64kWh như một thông số kỹ...
Blog xe 26 thg 6, 2020

Các phiên bản của Kia Niro 2020

Kia Niro Touring

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Kia Niro EX Premium

Nhập khẩu, Điện, Tự động

$ 32.790

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Kia Niro

Màu xe Kia Niro 2020

Kia Niro 2020 Màu Silky SilverKia Niro 2020 Màu Snow White PearlKia Niro 2020 Màu Solar OrangeKia Niro 2020 Màu Aurora Black PearlKia Niro 2020 Màu Horizon Blue
Màu Silky Silver

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Kia

Nổi bật
Sắp ra mắt