Hình ảnh Kia Niro

Kia Niro 2020
8.5/10 điểm

Xem hình ảnh Kia Niro mới nhất. Xe Niro có 63 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Kia Niro có sẵn 19 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 1

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 1

Kia Niro 2020

Hình 1 / 63
Silky Silver

Silky Silver

Kia Niro 2020

Hình 2 / 63
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 2

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 2

Kia Niro 2020

Hình 3 / 63
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Niro 2020

Hình 4 / 63
Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro 7-Inch LCD Supervision Instrument Cluster

Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro 7-Inch LCD Supervision Instrument Cluster

Kia Niro 2020

Hình 5 / 63
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 3

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 3

Kia Niro 2020

Hình 6 / 63
Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro Interior Advanced Temperature Control

Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro Interior Advanced Temperature Control

Kia Niro 2020

Hình 7 / 63
Solar Orange

Solar Orange

Kia Niro 2020

Hình 8 / 63
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 4

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 4

Kia Niro 2020

Hình 9 / 63
Aurora Black Pearl

Aurora Black Pearl

Kia Niro 2020

Hình 10 / 63
Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro Interior Ventilated Front Seat Controls

Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro Interior Ventilated Front Seat Controls

Kia Niro 2020

Hình 11 / 63
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 5

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 5

Kia Niro 2020

Hình 12 / 63
Horizon Blue

Horizon Blue

Kia Niro 2020

Hình 13 / 63
Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro Interior Cargo Cover Feature

Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro Interior Cargo Cover Feature

Kia Niro 2020

Hình 14 / 63
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 6

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 6

Kia Niro 2020

Hình 15 / 63
Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro Interior Wireless Phone Charger

Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro Interior Wireless Phone Charger

Kia Niro 2020

Hình 16 / 63
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 7

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 7

Kia Niro 2020

Hình 17 / 63
Deep Cerulean

Deep Cerulean

Kia Niro 2020

Hình 18 / 63
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 8

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 8

Kia Niro 2020

Hình 19 / 63
Silky Silver

Silky Silver

Kia Niro 2020

Hình 20 / 63
Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Interior Comfortable Seats

Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Interior Comfortable Seats

Kia Niro 2020

Hình 21 / 63
Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro Split-Folding Rear Seats

Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro Split-Folding Rear Seats

Kia Niro 2020

Hình 22 / 63
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Niro 2020

Hình 23 / 63
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 9

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 9

Kia Niro 2020

Hình 24 / 63
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 10

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 10

Kia Niro 2020

Hình 25 / 63
Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro 10.25-Inch Touchscreen Display

Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro 10.25-Inch Touchscreen Display

Kia Niro 2020

Hình 26 / 63
Silky Silver

Silky Silver

Kia Niro 2020

Hình 27 / 63
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 11

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 11

Kia Niro 2020

Hình 28 / 63
Runway Red

Runway Red

Kia Niro 2020

Hình 29 / 63
Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro Interior Trunk Storage Compartments

Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro Interior Trunk Storage Compartments

Kia Niro 2020

Hình 30 / 63
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 12

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 12

Kia Niro 2020

Hình 31 / 63
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 13

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 13

Kia Niro 2020

Hình 32 / 63
Silky Silver

Silky Silver

Kia Niro 2020

Hình 33 / 63
Aurora Black Pearl

Aurora Black Pearl

Kia Niro 2020

Hình 34 / 63
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 14

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 14

Kia Niro 2020

Hình 35 / 63
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 15

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 15

Kia Niro 2020

Hình 36 / 63
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 16

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 16

Kia Niro 2020

Hình 37 / 63
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 17

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 17

Kia Niro 2020

Hình 38 / 63
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Niro 2020

Hình 39 / 63
Deep Cerulean

Deep Cerulean

Kia Niro 2020

Hình 40 / 63
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 18

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 18

Kia Niro 2020

Hình 41 / 63
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 19

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 19

Kia Niro 2020

Hình 42 / 63
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 20

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 20

Kia Niro 2020

Hình 43 / 63
Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro High-Intensity Discharge Lamp Headlights

Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro High-Intensity Discharge Lamp Headlights

Kia Niro 2020

Hình 44 / 63
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Niro 2020

Hình 45 / 63
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 21

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 21

Kia Niro 2020

Hình 46 / 63
Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro

Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro

Kia Niro 2020

Hình 47 / 63
Aurora Black Pearl

Aurora Black Pearl

Kia Niro 2020

Hình 48 / 63
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 22

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 22

Kia Niro 2020

Hình 49 / 63
Aurora Black Pearl

Aurora Black Pearl

Kia Niro 2020

Hình 50 / 63
Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro

Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro

Kia Niro 2020

Hình 51 / 63
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 23

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 23

Kia Niro 2020

Hình 52 / 63
Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro

Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro

Kia Niro 2020

Hình 53 / 63
Deep Cerulean

Deep Cerulean

Kia Niro 2020

Hình 54 / 63
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 24

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 24

Kia Niro 2020

Hình 55 / 63
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 25

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 25

Kia Niro 2020

Hình 56 / 63
Deep Cerulean

Deep Cerulean

Kia Niro 2020

Hình 57 / 63
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 26

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 26

Kia Niro 2020

Hình 58 / 63
Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro Blue Exterior Driving On The Coast

Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro Blue Exterior Driving On The Coast

Kia Niro 2020

Hình 59 / 63
Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro LED Headlight Close-Up

Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro LED Headlight Close-Up

Kia Niro 2020

Hình 60 / 63
Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro Blue Exterior Rear View In Park

Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro Blue Exterior Rear View In Park

Kia Niro 2020

Hình 61 / 63
Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro Red Exterior Rear Three-Quarter View

Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro Red Exterior Rear Three-Quarter View

Kia Niro 2020

Hình 62 / 63
Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro Blue Exterior Rear Three-Quarter View

Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro Blue Exterior Rear Three-Quarter View

Kia Niro 2020

Hình 63 / 63

Bài viết về Kia Niro

Kia e-Niro ra mắt tại Anh phiên bản '2', '3' và '4+'.
Kia đã ra mắt ba phiên bản e-Niro tại Anh được trang bị pin 39kWh nhỏ gọn và động cơ điện. Cho đến nay, e-Niro chỉ cung cấp pin 64kWh như một thông số kỹ...
Thị trường 26 thg 6, 2020

Các phiên bản của Kia Niro

Kia Niro Touring

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Hình ảnh xe đối thủ Kia Niro

Câu hỏi thường gặp

Q. Kia Niro 2020 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Kia Niro 2020 tại thị trường Việt Nam có 19 màu gồm Silky Silver, Snow White Pearl, Solar Orange, Aurora Black Pearl, Horizon Blue, Deep Cerulean, Silky Silver, Snow White Pearl, Silky Silver, Runway Red, Silky Silver, Aurora Black Pearl, Snow White Pearl, Deep Cerulean, Snow White Pearl, Aurora Black Pearl, Aurora Black Pearl, Deep Cerulean, Deep Cerulean, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Kia Niro là xe 5 chỗ?
A.
Kia Niro là mẫu xe 5 chỗ
Q. Dòng xe Kia Niro 2020 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Kia Niro 2020 có khoảng 1 phiên bản như Niro Touring (Xăng). Xem thêm
Q. Đối thủ của Kia Niro là dòng xe nào?
A.
Có 4 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Kia Niro là những dòng xe trong phân khúc B thuộc Honda, Chevrolet, Toyota như Honda Insight, Chevrolet Volt, Toyota Prius C, Toyota Prius

Xem thêm câu hỏi về Kia Niro

Màu xe Kia Niro

Kia Niro 2020 Màu Silky SilverKia Niro 2020 Màu Snow White PearlKia Niro 2020 Màu Solar OrangeKia Niro 2020 Màu Aurora Black PearlKia Niro 2020 Màu Horizon Blue
Màu Silky Silver

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Kia

Nổi bật
Sắp ra mắt