Hình ảnh Kia Optima 2020

Kia Optima 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 759.000.000 đ - 919.000.000 đ

Xem hình ảnh Kia Optima 2020 mới nhất. Xe Optima có 68 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Kia Optima 2020 có sẵn 7 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 1

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 1

Kia Optima 2020

Hình 1 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 2

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 2

Kia Optima 2020

Hình 2 / 68
Silky Silver

Silky Silver

Kia Optima 2020

Hình 3 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 3

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 3

Kia Optima 2020

Hình 4 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 4

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 4

Kia Optima 2020

Hình 5 / 68
Aurora Black Pearl

Aurora Black Pearl

Kia Optima 2020

Hình 6 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 5

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 5

Kia Optima 2020

Hình 7 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 6

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 6

Kia Optima 2020

Hình 8 / 68
Platinum Graphite

Platinum Graphite

Kia Optima 2020

Hình 9 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 7

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 7

Kia Optima 2020

Hình 10 / 68
Gravity Blue

Gravity Blue

Kia Optima 2020

Hình 11 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 8

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 8

Kia Optima 2020

Hình 12 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 9

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 9

Kia Optima 2020

Hình 13 / 68
Pluto Brown

Pluto Brown

Kia Optima 2020

Hình 14 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 10

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 10

Kia Optima 2020

Hình 15 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 11

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 11

Kia Optima 2020

Hình 16 / 68
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Optima 2020

Hình 17 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 12

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 12

Kia Optima 2020

Hình 18 / 68
Clear White

Clear White

Kia Optima 2020

Hình 19 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 13

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 13

Kia Optima 2020

Hình 20 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 14

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 14

Kia Optima 2020

Hình 21 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 15

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 15

Kia Optima 2020

Hình 22 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 16

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 16

Kia Optima 2020

Hình 23 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 17

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 17

Kia Optima 2020

Hình 24 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 18

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 18

Kia Optima 2020

Hình 25 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 19

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 19

Kia Optima 2020

Hình 26 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 20

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 20

Kia Optima 2020

Hình 27 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 21

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 21

Kia Optima 2020

Hình 28 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 22

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 22

Kia Optima 2020

Hình 29 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 23

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 23

Kia Optima 2020

Hình 30 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 24

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 24

Kia Optima 2020

Hình 31 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 25

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 25

Kia Optima 2020

Hình 32 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 26

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 26

Kia Optima 2021

Hình 33 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 27

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 27

Kia Optima 2021

Hình 34 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 28

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 28

Kia Optima 2021

Hình 35 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 29

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 29

Kia Optima 2021

Hình 36 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 30

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 30

Kia Optima 2021

Hình 37 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 31

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 31

Kia Optima 2021

Hình 38 / 68
Nâu (G4N)

Nâu (G4N)

Kia Optima 2021

Hình 39 / 68
Trắng (SWP)

Trắng (SWP)

Kia Optima 2021

Hình 40 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 32

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 32

Kia Optima 2021

Hình 41 / 68
Xanh (B4U)

Xanh (B4U)

Kia Optima 2021

Hình 42 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 33

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 33

Kia Optima 2021

Hình 43 / 68
Đỏ (CR5)

Đỏ (CR5)

Kia Optima 2021

Hình 44 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 34

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 34

Kia Optima 2021

Hình 45 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 35

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 35

Kia Optima 2021

Hình 46 / 68
Đen (ABP)

Đen (ABP)

Kia Optima 2021

Hình 47 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 36

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 36

Kia Optima 2021

Hình 48 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 37

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 37

Kia Optima 2021

Hình 49 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 38

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 38

Kia Optima 2021

Hình 50 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 39

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 39

Kia Optima 2021

Hình 51 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 40

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 40

Kia Optima 2021

Hình 52 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 41

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 41

Kia Optima 2021

Hình 53 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 42

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 42

Kia Optima 2021

Hình 54 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 43

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 43

Kia Optima 2021

Hình 55 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 44

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 44

Kia Optima 2021

Hình 56 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 45

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 45

Kia Optima 2021

Hình 57 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 46

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 46

Kia Optima 2021

Hình 58 / 68
Aurora Black

Aurora Black

Kia Optima 2019

Hình 59 / 68
Ebony Black

Ebony Black

Kia Optima 2019

Hình 60 / 68
Horizon Blue

Horizon Blue

Kia Optima 2019

Hình 61 / 68
Platinum Graphite

Platinum Graphite

Kia Optima 2019

Hình 62 / 68
Remington Red

Remington Red

Kia Optima 2019

Hình 63 / 68
Sangria

Sangria

Kia Optima 2019

Hình 64 / 68
Silky Silver

Silky Silver

Kia Optima 2019

Hình 65 / 68
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Optima 2019

Hình 66 / 68
Sparkling Silver

Sparkling Silver

Kia Optima 2019

Hình 67 / 68
Titanium Silver

Titanium Silver

Kia Optima 2019

Hình 68 / 68

Các phiên bản của Kia Optima 2020

Kia Optima Luxury

Lắp ráp, Xăng, Tự động

759.000.000 VND

Kia Optima 2.0 GAT Luxury

Lắp ráp, Xăng, Tự động

759.000.000 VND

Kia Optima 2.0 AT

Lắp ráp, Xăng, Tự động

759.000.000 VND

Kia Optima Premium

Lắp ráp, Xăng, Tự động

919.000.000 VND

Kia Optima 2.4 GAT Premium

Lắp ráp, Xăng, Tự động

919.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Kia Optima

Vinfast Lux A2.0
1 tỷ 115 triệu - 1 tỷ 358 triệu
Mazda 6
819 triệu - 1 tỷ 175 triệu
Toyota Camry
1 tỷ 029 triệu - 1 tỷ 235 triệu
Honda Accord
1 tỷ 198 triệu - 1 tỷ 390 triệu
Volkswagen Passat
1 tỷ 266 triệu - 1 tỷ 480 triệu

Màu xe Kia Optima 2020

Kia Optima 2020 Màu Silky SilverKia Optima 2020 Màu Aurora Black PearlKia Optima 2020 Màu Platinum GraphiteKia Optima 2020 Màu Gravity BlueKia Optima 2020 Màu Pluto Brown
Màu Silky Silver

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Kia

Nổi bật
Sắp ra mắt