Hình ảnh Kia Optima 2021

Kia Optima 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 759.000.000 đ - 919.000.000 đ

Xem hình ảnh Kia Optima mới nhất. Xe Optima có 68 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Kia Optima có sẵn 5 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 1

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 1

Kia Optima 2021

Hình 1 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 2

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 2

Kia Optima 2021

Hình 2 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 3

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 3

Kia Optima 2021

Hình 3 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 4

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 4

Kia Optima 2021

Hình 4 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 5

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 5

Kia Optima 2021

Hình 5 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 6

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 6

Kia Optima 2021

Hình 6 / 68
Nâu (G4N)

Nâu (G4N)

Kia Optima 2021

Hình 7 / 68
Trắng (SWP)

Trắng (SWP)

Kia Optima 2021

Hình 8 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 7

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 7

Kia Optima 2021

Hình 9 / 68
Xanh (B4U)

Xanh (B4U)

Kia Optima 2021

Hình 10 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 8

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 8

Kia Optima 2021

Hình 11 / 68
Đỏ (CR5)

Đỏ (CR5)

Kia Optima 2021

Hình 12 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 9

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 9

Kia Optima 2021

Hình 13 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 10

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 10

Kia Optima 2021

Hình 14 / 68
Đen (ABP)

Đen (ABP)

Kia Optima 2021

Hình 15 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 11

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 11

Kia Optima 2021

Hình 16 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 12

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 12

Kia Optima 2021

Hình 17 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 13

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 13

Kia Optima 2021

Hình 18 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 14

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 14

Kia Optima 2021

Hình 19 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 15

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 15

Kia Optima 2021

Hình 20 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 16

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 16

Kia Optima 2021

Hình 21 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 17

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 17

Kia Optima 2021

Hình 22 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 18

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 18

Kia Optima 2021

Hình 23 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 19

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 19

Kia Optima 2021

Hình 24 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 20

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 20

Kia Optima 2021

Hình 25 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 21

Hình ảnh Kia Optima 2021 hình 21

Kia Optima 2021

Hình 26 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 22

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 22

Kia Optima 2020

Hình 27 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 23

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 23

Kia Optima 2020

Hình 28 / 68
Silky Silver

Silky Silver

Kia Optima 2020

Hình 29 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 24

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 24

Kia Optima 2020

Hình 30 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 25

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 25

Kia Optima 2020

Hình 31 / 68
Aurora Black Pearl

Aurora Black Pearl

Kia Optima 2020

Hình 32 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 26

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 26

Kia Optima 2020

Hình 33 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 27

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 27

Kia Optima 2020

Hình 34 / 68
Platinum Graphite

Platinum Graphite

Kia Optima 2020

Hình 35 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 28

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 28

Kia Optima 2020

Hình 36 / 68
Gravity Blue

Gravity Blue

Kia Optima 2020

Hình 37 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 29

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 29

Kia Optima 2020

Hình 38 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 30

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 30

Kia Optima 2020

Hình 39 / 68
Pluto Brown

Pluto Brown

Kia Optima 2020

Hình 40 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 31

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 31

Kia Optima 2020

Hình 41 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 32

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 32

Kia Optima 2020

Hình 42 / 68
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Optima 2020

Hình 43 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 33

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 33

Kia Optima 2020

Hình 44 / 68
Clear White

Clear White

Kia Optima 2020

Hình 45 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 34

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 34

Kia Optima 2020

Hình 46 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 35

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 35

Kia Optima 2020

Hình 47 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 36

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 36

Kia Optima 2020

Hình 48 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 37

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 37

Kia Optima 2020

Hình 49 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 38

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 38

Kia Optima 2020

Hình 50 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 39

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 39

Kia Optima 2020

Hình 51 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 40

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 40

Kia Optima 2020

Hình 52 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 41

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 41

Kia Optima 2020

Hình 53 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 42

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 42

Kia Optima 2020

Hình 54 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 43

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 43

Kia Optima 2020

Hình 55 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 44

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 44

Kia Optima 2020

Hình 56 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 45

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 45

Kia Optima 2020

Hình 57 / 68
Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 46

Hình ảnh Kia Optima 2020 hình 46

Kia Optima 2020

Hình 58 / 68
Aurora Black

Aurora Black

Kia Optima 2019

Hình 59 / 68
Ebony Black

Ebony Black

Kia Optima 2019

Hình 60 / 68
Horizon Blue

Horizon Blue

Kia Optima 2019

Hình 61 / 68
Platinum Graphite

Platinum Graphite

Kia Optima 2019

Hình 62 / 68
Remington Red

Remington Red

Kia Optima 2019

Hình 63 / 68
Sangria

Sangria

Kia Optima 2019

Hình 64 / 68
Silky Silver

Silky Silver

Kia Optima 2019

Hình 65 / 68
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Optima 2019

Hình 66 / 68
Sparkling Silver

Sparkling Silver

Kia Optima 2019

Hình 67 / 68
Titanium Silver

Titanium Silver

Kia Optima 2019

Hình 68 / 68

Các phiên bản của Kia Optima

Kia Optima Luxury

Lắp ráp, Xăng, Tự động

759.000.000 VND

Kia Optima 2.0 GAT Luxury

Lắp ráp, Xăng, Tự động

759.000.000 VND

Kia Optima 2.0 AT

Lắp ráp, Xăng, Tự động

759.000.000 VND

Kia Optima Premium

Lắp ráp, Xăng, Tự động

919.000.000 VND

Kia Optima 2.4 GAT Premium

Lắp ráp, Xăng, Tự động

919.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Kia Optima

Honda Accord
1 tỷ 198 triệu - 1 tỷ 390 triệu
Mazda 6
819 triệu - 1 tỷ 175 triệu
Vinfast Lux A2.0
1 tỷ 115 triệu - 1 tỷ 358 triệu
Toyota Camry
1 tỷ 029 triệu - 1 tỷ 235 triệu
Volkswagen Passat
1 tỷ 266 triệu - 1 tỷ 480 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Kia Optima

Giá lăn bánh của Kia Optima 2021 là bao nhiêu?
Giá Optima lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 850 triệu cho bản Luxury và tăng lên đến 850 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Optima hay C180 xe nào tốt hơn?
Giá Optima niêm yết bắt đầu từ 759 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1999 cc. Trong khi giá C180 bắt đầu từ 1 tỷ 330 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1595 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Kia Optima 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Kia Optima 2021 tại thị trường Việt Nam có 5 màu gồm Nâu (G4N), Trắng (SWP), Xanh (B4U), Đỏ (CR5), Đen (ABP), ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Kia Optima 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Kia Optima là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Kia Optima có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Kia Optima 2021 đang có 5 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Optima Premium (Xăng), Optima Luxury (Xăng), Optima 2.4 GAT Premium (Xăng), Optima 2.0 GAT Luxury (Xăng) & Optima 2.0 AT (Xăng).
Đối thủ của Kia Optima là dòng xe nào?
Kia Optima có 7 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng D gồm: Mercedes-Benz C180, Honda Accord, Mazda 6, Hyundai Sonata, Vinfast Lux A2.0, Toyota Camry, Volkswagen Passat.

Xem thêm câu hỏi về Kia Optima

Màu xe Kia Optima

Kia Optima 2021 Màu Nâu (G4N)Kia Optima 2021 Màu Trắng (SWP)Kia Optima 2021 Màu Xanh (B4U)Kia Optima 2021 Màu Đỏ (CR5)Kia Optima 2021 Màu Đen (ABP)
Màu Nâu (G4N)

Mua xe Kia Optima mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Kia Optima trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

15.058.043 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Kia Optima?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Kia

Nổi bật
Sắp ra mắt