Hình ảnh Kia Rondo 2020

Kia Rondo 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 559.000.000 đ - 669.000.000 đ

Xem hình ảnh Kia Rondo 2020 mới nhất. Xe Rondo có 81 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Kia Rondo 2020 có sẵn 11 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 1

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 1

Kia Rondo 2020

Hình 1 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 2

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 2

Kia Rondo 2020

Hình 2 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 3

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 3

Kia Rondo 2020

Hình 3 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 4

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 4

Kia Rondo 2020

Hình 4 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 5

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 5

Kia Rondo 2020

Hình 5 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 6

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 6

Kia Rondo 2020

Hình 6 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 7

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 7

Kia Rondo 2020

Hình 7 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 8

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 8

Kia Rondo 2020

Hình 8 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 9

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 9

Kia Rondo 2020

Hình 9 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 10

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 10

Kia Rondo 2020

Hình 10 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 11

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 11

Kia Rondo 2020

Hình 11 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 12

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 12

Kia Rondo 2020

Hình 12 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 13

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 13

Kia Rondo 2020

Hình 13 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 14

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 14

Kia Rondo 2020

Hình 14 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 15

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 15

Kia Rondo 2020

Hình 15 / 81
Black Pearl

Black Pearl

Kia Rondo 2020

Hình 16 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 16

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 16

Kia Rondo 2020

Hình 17 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 17

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 17

Kia Rondo 2020

Hình 18 / 81
Infra Red

Infra Red

Kia Rondo 2020

Hình 19 / 81
Blue Flame

Blue Flame

Kia Rondo 2020

Hình 20 / 81
Cosmo Blue

Cosmo Blue

Kia Rondo 2020

Hình 21 / 81
Lunar Silver

Lunar Silver

Kia Rondo 2020

Hình 22 / 81
Track Red

Track Red

Kia Rondo 2020

Hình 23 / 81
Penta Metal

Penta Metal

Kia Rondo 2020

Hình 24 / 81
Deluxe White

Deluxe White

Kia Rondo 2020

Hình 25 / 81
Sparkling Silver

Sparkling Silver

Kia Rondo 2020

Hình 26 / 81
Copper Stone

Copper Stone

Kia Rondo 2020

Hình 27 / 81
White case

White case

Kia Rondo 2020

Hình 28 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 18

Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 18

Kia Rondo 2021

Hình 29 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 19

Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 19

Kia Rondo 2021

Hình 30 / 81
Silver

Silver

Kia Rondo 2021

Hình 31 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 20

Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 20

Kia Rondo 2021

Hình 32 / 81
Black

Black

Kia Rondo 2021

Hình 33 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 21

Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 21

Kia Rondo 2021

Hình 34 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 22

Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 22

Kia Rondo 2021

Hình 35 / 81
Blue

Blue

Kia Rondo 2021

Hình 36 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 23

Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 23

Kia Rondo 2021

Hình 37 / 81
Titanium Silver

Titanium Silver

Kia Rondo 2021

Hình 38 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 24

Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 24

Kia Rondo 2021

Hình 39 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 25

Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 25

Kia Rondo 2021

Hình 40 / 81
Celestial Silver

Celestial Silver

Kia Rondo 2021

Hình 41 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 26

Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 26

Kia Rondo 2021

Hình 42 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 27

Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 27

Kia Rondo 2021

Hình 43 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 28

Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 28

Kia Rondo 2021

Hình 44 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 29

Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 29

Kia Rondo 2021

Hình 45 / 81
Brown

Brown

Kia Rondo 2021

Hình 46 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 30

Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 30

Kia Rondo 2021

Hình 47 / 81
Clear White

Clear White

Kia Rondo 2021

Hình 48 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 31

Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 31

Kia Rondo 2021

Hình 49 / 81
Nâu

Nâu

Kia Rondo 2019

Hình 50 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 32

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 32

Kia Rondo 2019

Hình 51 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 33

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 33

Kia Rondo 2019

Hình 52 / 81
Đen

Đen

Kia Rondo 2019

Hình 53 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 34

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 34

Kia Rondo 2019

Hình 54 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 35

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 35

Kia Rondo 2019

Hình 55 / 81
Đỏ

Đỏ

Kia Rondo 2019

Hình 56 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 36

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 36

Kia Rondo 2019

Hình 57 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 37

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 37

Kia Rondo 2019

Hình 58 / 81
Xanh

Xanh

Kia Rondo 2019

Hình 59 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 38

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 38

Kia Rondo 2019

Hình 60 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 39

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 39

Kia Rondo 2019

Hình 61 / 81
Vàng Cát

Vàng Cát

Kia Rondo 2019

Hình 62 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 40

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 40

Kia Rondo 2019

Hình 63 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 41

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 41

Kia Rondo 2019

Hình 64 / 81
Bạc

Bạc

Kia Rondo 2019

Hình 65 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 42

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 42

Kia Rondo 2019

Hình 66 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 43

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 43

Kia Rondo 2019

Hình 67 / 81
Trắng

Trắng

Kia Rondo 2019

Hình 68 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 44

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 44

Kia Rondo 2019

Hình 69 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 45

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 45

Kia Rondo 2019

Hình 70 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 46

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 46

Kia Rondo 2019

Hình 71 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 47

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 47

Kia Rondo 2019

Hình 72 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 48

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 48

Kia Rondo 2019

Hình 73 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 49

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 49

Kia Rondo 2019

Hình 74 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 50

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 50

Kia Rondo 2019

Hình 75 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 51

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 51

Kia Rondo 2019

Hình 76 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 52

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 52

Kia Rondo 2019

Hình 77 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 53

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 53

Kia Rondo 2019

Hình 78 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 54

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 54

Kia Rondo 2019

Hình 79 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 55

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 55

Kia Rondo 2019

Hình 80 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 56

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 56

Kia Rondo 2019

Hình 81 / 81

Các phiên bản của Kia Rondo 2020

Kia Rondo 2.0 GMT

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

559.000.000 VND

Kia Rondo 2.0 Standard MT

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

585.000.000 VND

Kia Rondo 2.0 Deluxe MT

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

609.000.000 VND

Kia Rondo 2.0 GAT Deluxe

Lắp ráp, Xăng, Tự động

655.000.000 VND

Kia Rondo 2.0 Deluxe

Lắp ráp, Xăng, Tự động

669.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Kia Rondo

Toyota Innova
750 triệu - 989 triệu
Mitsubishi Xpander
555 triệu - 670 triệu
Suzuki Ertiga
499 triệu - 560 triệu

Màu xe Kia Rondo 2020

Kia Rondo 2020 Màu Black PearlKia Rondo 2020 Màu Infra RedKia Rondo 2020 Màu Blue FlameKia Rondo 2020 Màu Cosmo BlueKia Rondo 2020 Màu Lunar Silver
Màu Black Pearl

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Kia

Nổi bật
Sắp ra mắt