Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2020

Kia Rondo 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 559.000.000 đ - 669.000.000 đ
Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2020 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2020 hình 1

Kia Rondo 2020

Hình 1 / 29
Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2020 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2020 hình 2

Kia Rondo 2020

Hình 2 / 29
Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2020 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2020 hình 3

Kia Rondo 2020

Hình 3 / 29
Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2020 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2020 hình 4

Kia Rondo 2020

Hình 4 / 29
Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2020 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2020 hình 5

Kia Rondo 2020

Hình 5 / 29
Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2020 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2020 hình 6

Kia Rondo 2020

Hình 6 / 29
Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2020 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2020 hình 7

Kia Rondo 2020

Hình 7 / 29
Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2020 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2020 hình 8

Kia Rondo 2020

Hình 8 / 29
Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2020 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2020 hình 9

Kia Rondo 2020

Hình 9 / 29
Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2021 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2021 hình 10

Kia Rondo 2021

Hình 10 / 29
Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2021 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2021 hình 11

Kia Rondo 2021

Hình 11 / 29
Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2021 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2021 hình 12

Kia Rondo 2021

Hình 12 / 29
Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2021 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2021 hình 13

Kia Rondo 2021

Hình 13 / 29
Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2021 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2021 hình 14

Kia Rondo 2021

Hình 14 / 29
Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2021 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2021 hình 15

Kia Rondo 2021

Hình 15 / 29
Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2019 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2019 hình 16

Kia Rondo 2019

Hình 16 / 29
Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2019 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2019 hình 17

Kia Rondo 2019

Hình 17 / 29
Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2019 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2019 hình 18

Kia Rondo 2019

Hình 18 / 29
Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2019 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2019 hình 19

Kia Rondo 2019

Hình 19 / 29
Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2019 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2019 hình 20

Kia Rondo 2019

Hình 20 / 29
Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2019 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2019 hình 21

Kia Rondo 2019

Hình 21 / 29
Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2019 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2019 hình 22

Kia Rondo 2019

Hình 22 / 29
Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2019 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2019 hình 23

Kia Rondo 2019

Hình 23 / 29
Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2019 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2019 hình 24

Kia Rondo 2019

Hình 24 / 29
Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2019 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2019 hình 25

Kia Rondo 2019

Hình 25 / 29
Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2019 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2019 hình 26

Kia Rondo 2019

Hình 26 / 29
Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2019 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2019 hình 27

Kia Rondo 2019

Hình 27 / 29
Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2019 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2019 hình 28

Kia Rondo 2019

Hình 28 / 29
Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2019 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Kia Rondo 2019 hình 29

Kia Rondo 2019

Hình 29 / 29

Các phiên bản của Kia Rondo 2020

Kia Rondo 2.0 GMT

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

559.000.000 VND

Kia Rondo 2.0 Standard MT

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

585.000.000 VND

Kia Rondo 2.0 Deluxe MT

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

609.000.000 VND

Kia Rondo 2.0 GAT Deluxe

Lắp ráp, Xăng, Tự động

655.000.000 VND

Kia Rondo 2.0 Deluxe

Lắp ráp, Xăng, Tự động

669.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Kia Rondo

Màu xe Kia Rondo 2020

Kia Rondo 2020 Màu Black PearlKia Rondo 2020 Màu Infra RedKia Rondo 2020 Màu Blue FlameKia Rondo 2020 Màu Cosmo BlueKia Rondo 2020 Màu Lunar Silver
Màu Black Pearl

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Kia

Nổi bật
Sắp ra mắt