Hình ảnh Kia Soluto 2020

Kia Soluto 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 369.000.000 đ - 469.000.000 đ

Xem hình ảnh Kia Soluto 2020 mới nhất. Xe Soluto có 63 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Kia Soluto 2020 có sẵn 6 màu sắc khác nhau.

Black Pearl

Black Pearl

Kia Soluto 2020

Hình 1 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 1

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 1

Kia Soluto 2020

Hình 2 / 63
Tổng thể Kia Soluto

Tổng thể Kia Soluto

Kia Soluto 2020

Hình 3 / 63
Blue

Blue

Kia Soluto 2020

Hình 4 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 2

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 2

Kia Soluto 2020

Hình 5 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 3

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 3

Kia Soluto 2020

Hình 6 / 63
White

White

Kia Soluto 2020

Hình 7 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 4

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 4

Kia Soluto 2020

Hình 8 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 5

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 5

Kia Soluto 2020

Hình 9 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 6

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 6

Kia Soluto 2020

Hình 10 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 7

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 7

Kia Soluto 2020

Hình 11 / 63
Yellow

Yellow

Kia Soluto 2020

Hình 12 / 63
Red

Red

Kia Soluto 2020

Hình 13 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 8

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 8

Kia Soluto 2020

Hình 14 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 9

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 9

Kia Soluto 2020

Hình 15 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 10

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 10

Kia Soluto 2020

Hình 16 / 63
Titanum Silver

Titanum Silver

Kia Soluto 2020

Hình 17 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 11

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 11

Kia Soluto 2020

Hình 18 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 12

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 12

Kia Soluto 2020

Hình 19 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 13

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 13

Kia Soluto 2020

Hình 20 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 14

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 14

Kia Soluto 2020

Hình 21 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 15

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 15

Kia Soluto 2020

Hình 22 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 16

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 16

Kia Soluto 2020

Hình 23 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 17

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 17

Kia Soluto 2020

Hình 24 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 18

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 18

Kia Soluto 2020

Hình 25 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 19

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 19

Kia Soluto 2020

Hình 26 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 20

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 20

Kia Soluto 2020

Hình 27 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 21

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 21

Kia Soluto 2020

Hình 28 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 22

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 22

Kia Soluto 2020

Hình 29 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 23

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 23

Kia Soluto 2020

Hình 30 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 24

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 24

Kia Soluto 2020

Hình 31 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 25

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 25

Kia Soluto 2020

Hình 32 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 26

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 26

Kia Soluto 2020

Hình 33 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 27

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 27

Kia Soluto 2020

Hình 34 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 28

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 28

Kia Soluto 2020

Hình 35 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 29

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 29

Kia Soluto 2020

Hình 36 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 30

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 30

Kia Soluto 2021

Hình 37 / 63
Đồng

Đồng

Kia Soluto 2021

Hình 38 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 31

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 31

Kia Soluto 2021

Hình 39 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 32

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 32

Kia Soluto 2021

Hình 40 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 33

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 33

Kia Soluto 2021

Hình 41 / 63
Xám

Xám

Kia Soluto 2021

Hình 42 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 34

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 34

Kia Soluto 2021

Hình 43 / 63
Đỏ

Đỏ

Kia Soluto 2021

Hình 44 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 35

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 35

Kia Soluto 2021

Hình 45 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 36

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 36

Kia Soluto 2021

Hình 46 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 37

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 37

Kia Soluto 2021

Hình 47 / 63
Xanh ngọc

Xanh ngọc

Kia Soluto 2021

Hình 48 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 38

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 38

Kia Soluto 2021

Hình 49 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 39

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 39

Kia Soluto 2021

Hình 50 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 40

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 40

Kia Soluto 2021

Hình 51 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 41

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 41

Kia Soluto 2021

Hình 52 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 42

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 42

Kia Soluto 2021

Hình 53 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 43

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 43

Kia Soluto 2021

Hình 54 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 44

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 44

Kia Soluto 2021

Hình 55 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 45

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 45

Kia Soluto 2021

Hình 56 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 46

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 46

Kia Soluto 2021

Hình 57 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 47

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 47

Kia Soluto 2021

Hình 58 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 48

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 48

Kia Soluto 2021

Hình 59 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 49

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 49

Kia Soluto 2021

Hình 60 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 50

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 50

Kia Soluto 2021

Hình 61 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 51

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 51

Kia Soluto 2021

Hình 62 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 52

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 52

Kia Soluto 2021

Hình 63 / 63

Các phiên bản của Kia Soluto 2020

Kia Soluto 1.4MT

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

369.000.000 VND

Kia Soluto 1.4MT Deluxe

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

399.000.000 VND

Kia Soluto 1.4AT Deluxe

Lắp ráp, Xăng, Tự động

429.000.000 VND

Kia Soluto 1.4AT Luxury

Lắp ráp, Xăng, Tự động

469.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Kia Soluto

Toyota Vios
470 triệu - 630 triệu
Mazda 2
509 triệu - 649 triệu
Honda City
529 triệu - 599 triệu

KIA SOLUTO ĐANG BÁN

Màu xe Kia Soluto 2020

Kia Soluto 2020 Màu Black PearlKia Soluto 2020 Màu BlueKia Soluto 2020 Màu WhiteKia Soluto 2020 Màu YellowKia Soluto 2020 Màu Red
Màu Black Pearl

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Kia

Nổi bật
Sắp ra mắt