Hình ảnh Kia Soluto 2021

Kia Soluto 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 369.000.000 đ - 469.000.000 đ

Xem hình ảnh Kia Soluto mới nhất. Xe Soluto có 63 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Kia Soluto có sẵn 4 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 1

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 1

Kia Soluto 2021

Hình 1 / 63
Đồng

Đồng

Kia Soluto 2021

Hình 2 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 2

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 2

Kia Soluto 2021

Hình 3 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 3

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 3

Kia Soluto 2021

Hình 4 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 4

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 4

Kia Soluto 2021

Hình 5 / 63
Xám

Xám

Kia Soluto 2021

Hình 6 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 5

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 5

Kia Soluto 2021

Hình 7 / 63
Đỏ

Đỏ

Kia Soluto 2021

Hình 8 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 6

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 6

Kia Soluto 2021

Hình 9 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 7

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 7

Kia Soluto 2021

Hình 10 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 8

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 8

Kia Soluto 2021

Hình 11 / 63
Xanh ngọc

Xanh ngọc

Kia Soluto 2021

Hình 12 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 9

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 9

Kia Soluto 2021

Hình 13 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 10

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 10

Kia Soluto 2021

Hình 14 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 11

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 11

Kia Soluto 2021

Hình 15 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 12

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 12

Kia Soluto 2021

Hình 16 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 13

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 13

Kia Soluto 2021

Hình 17 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 14

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 14

Kia Soluto 2021

Hình 18 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 15

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 15

Kia Soluto 2021

Hình 19 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 16

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 16

Kia Soluto 2021

Hình 20 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 17

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 17

Kia Soluto 2021

Hình 21 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 18

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 18

Kia Soluto 2021

Hình 22 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 19

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 19

Kia Soluto 2021

Hình 23 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 20

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 20

Kia Soluto 2021

Hình 24 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 21

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 21

Kia Soluto 2021

Hình 25 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 22

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 22

Kia Soluto 2021

Hình 26 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 23

Hình ảnh Kia Soluto 2021 hình 23

Kia Soluto 2021

Hình 27 / 63
Black Pearl

Black Pearl

Kia Soluto 2020

Hình 28 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 24

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 24

Kia Soluto 2020

Hình 29 / 63
Tổng thể Kia Soluto

Tổng thể Kia Soluto

Kia Soluto 2020

Hình 30 / 63
Blue

Blue

Kia Soluto 2020

Hình 31 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 25

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 25

Kia Soluto 2020

Hình 32 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 26

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 26

Kia Soluto 2020

Hình 33 / 63
White

White

Kia Soluto 2020

Hình 34 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 27

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 27

Kia Soluto 2020

Hình 35 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 28

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 28

Kia Soluto 2020

Hình 36 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 29

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 29

Kia Soluto 2020

Hình 37 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 30

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 30

Kia Soluto 2020

Hình 38 / 63
Yellow

Yellow

Kia Soluto 2020

Hình 39 / 63
Red

Red

Kia Soluto 2020

Hình 40 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 31

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 31

Kia Soluto 2020

Hình 41 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 32

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 32

Kia Soluto 2020

Hình 42 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 33

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 33

Kia Soluto 2020

Hình 43 / 63
Titanum Silver

Titanum Silver

Kia Soluto 2020

Hình 44 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 34

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 34

Kia Soluto 2020

Hình 45 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 35

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 35

Kia Soluto 2020

Hình 46 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 36

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 36

Kia Soluto 2020

Hình 47 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 37

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 37

Kia Soluto 2020

Hình 48 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 38

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 38

Kia Soluto 2020

Hình 49 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 39

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 39

Kia Soluto 2020

Hình 50 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 40

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 40

Kia Soluto 2020

Hình 51 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 41

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 41

Kia Soluto 2020

Hình 52 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 42

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 42

Kia Soluto 2020

Hình 53 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 43

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 43

Kia Soluto 2020

Hình 54 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 44

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 44

Kia Soluto 2020

Hình 55 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 45

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 45

Kia Soluto 2020

Hình 56 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 46

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 46

Kia Soluto 2020

Hình 57 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 47

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 47

Kia Soluto 2020

Hình 58 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 48

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 48

Kia Soluto 2020

Hình 59 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 49

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 49

Kia Soluto 2020

Hình 60 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 50

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 50

Kia Soluto 2020

Hình 61 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 51

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 51

Kia Soluto 2020

Hình 62 / 63
Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 52

Hình ảnh Kia Soluto 2020 hình 52

Kia Soluto 2020

Hình 63 / 63

Các phiên bản của Kia Soluto

Kia Soluto 1.4MT

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

369.000.000 VND

Kia Soluto 1.4MT Deluxe

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

399.000.000 VND

Kia Soluto 1.4AT Deluxe

Lắp ráp, Xăng, Tự động

429.000.000 VND

Kia Soluto 1.4AT Luxury

Lắp ráp, Xăng, Tự động

469.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Kia Soluto

Mazda 2
509 triệu - 649 triệu
Toyota Vios
470 triệu - 630 triệu
Honda City
529 triệu - 599 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Kia Soluto

Giá lăn bánh của Kia Soluto 2021 là bao nhiêu?
Giá Soluto lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 415 triệu cho bản 1.4MT và tăng lên đến 415 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Soluto hay Accent xe nào tốt hơn?
Giá Soluto niêm yết bắt đầu từ 369 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1368 cc. Trong khi giá Accent bắt đầu từ 426 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1353 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Kia Soluto 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Kia Soluto 2021 tại thị trường Việt Nam có 4 màu gồm Đồng, Xám, Đỏ, Xanh ngọc, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Kia Soluto 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Kia Soluto là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Kia Soluto có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Kia Soluto 2021 đang có 4 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Soluto 1.4MT Deluxe (Xăng), Soluto 1.4MT (Xăng), Soluto 1.4AT Luxury (Xăng) & Soluto 1.4AT Deluxe (Xăng).
Đối thủ của Kia Soluto là dòng xe nào?
Kia Soluto có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng B gồm: Hyundai Accent, Mazda 2, Toyota Vios, Honda City.

Xem thêm câu hỏi về Kia Soluto

Màu xe Kia Soluto

Kia Soluto 2021 Màu ĐồngKia Soluto 2021 Màu XámKia Soluto 2021 Màu ĐỏKia Soluto 2021 Màu Xanh ngọc
Màu Đồng

Mua xe Kia Soluto mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Kia Soluto trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

7.350.267 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Kia Soluto?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Kia

Nổi bật
Sắp ra mắt