Hình ảnh Kia Sorento

#9 xe bán nhiều thuộc Xe phổ thông

Tổng doanh số
132 chiếc
Miền Bắc
50chiếc
Miền Trung
12chiếc
Miền Nam
70chiếc
Kia Sorento 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 799.000.000 đ - 899.000.000 đ

Xem hình ảnh Kia Sorento mới nhất. Xe Sorento có 132 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Kia Sorento có sẵn 9 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 1

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 1

Kia Sorento 2020

Hình 1 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 2

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 2

Kia Sorento 2020

Hình 2 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 3

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 3

Kia Sorento 2020

Hình 3 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 4

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 4

Kia Sorento 2020

Hình 4 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 5

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 5

Kia Sorento 2020

Hình 5 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 6

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 6

Kia Sorento 2020

Hình 6 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 7

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 7

Kia Sorento 2020

Hình 7 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 8

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 8

Kia Sorento 2020

Hình 8 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 9

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 9

Kia Sorento 2020

Hình 9 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 10

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 10

Kia Sorento 2020

Hình 10 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 11

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 11

Kia Sorento 2020

Hình 11 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 12

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 12

Kia Sorento 2020

Hình 12 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 13

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 13

Kia Sorento 2020

Hình 13 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 14

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 14

Kia Sorento 2020

Hình 14 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 15

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 15

Kia Sorento 2020

Hình 15 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 16

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 16

Kia Sorento 2020

Hình 16 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 17

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 17

Kia Sorento 2020

Hình 17 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 18

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 18

Kia Sorento 2020

Hình 18 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 19

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 19

Kia Sorento 2020

Hình 19 / 132
Silky Silver

Silky Silver

Kia Sorento 2020

Hình 20 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 20

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 20

Kia Sorento 2020

Hình 21 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 21

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 21

Kia Sorento 2020

Hình 22 / 132
Aurora Black Pearl

Aurora Black Pearl

Kia Sorento 2020

Hình 23 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 22

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 22

Kia Sorento 2020

Hình 24 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 23

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 23

Kia Sorento 2020

Hình 25 / 132
Platinum Graphite

Platinum Graphite

Kia Sorento 2020

Hình 26 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 24

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 24

Kia Sorento 2020

Hình 27 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 25

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 25

Kia Sorento 2020

Hình 28 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 26

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 26

Kia Sorento 2020

Hình 29 / 132
Gravity Blue

Gravity Blue

Kia Sorento 2020

Hình 30 / 132
Rich Espresso

Rich Espresso

Kia Sorento 2020

Hình 31 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 27

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 27

Kia Sorento 2020

Hình 32 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 28

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 28

Kia Sorento 2020

Hình 33 / 132
Steel Gray

Steel Gray

Kia Sorento 2020

Hình 34 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 29

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 29

Kia Sorento 2020

Hình 35 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 30

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 30

Kia Sorento 2020

Hình 36 / 132
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Sorento 2020

Hình 37 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 31

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 31

Kia Sorento 2020

Hình 38 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 32

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 32

Kia Sorento 2020

Hình 39 / 132
Clear White

Clear White

Kia Sorento 2020

Hình 40 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 33

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 33

Kia Sorento 2020

Hình 41 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 34

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 34

Kia Sorento 2020

Hình 42 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 35

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 35

Kia Sorento 2020

Hình 43 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 36

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 36

Kia Sorento 2020

Hình 44 / 132
Clear White

Clear White

Kia Sorento 2020

Hình 45 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 37

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 37

Kia Sorento 2020

Hình 46 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 38

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 38

Kia Sorento 2020

Hình 47 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 39

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 39

Kia Sorento 2020

Hình 48 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 40

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 40

Kia Sorento 2020

Hình 49 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 41

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 41

Kia Sorento 2020

Hình 50 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 42

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 42

Kia Sorento 2020

Hình 51 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 43

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 43

Kia Sorento 2020

Hình 52 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 44

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 44

Kia Sorento 2020

Hình 53 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 45

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 45

Kia Sorento 2020

Hình 54 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 46

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 46

Kia Sorento 2020

Hình 55 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 47

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 47

Kia Sorento 2020

Hình 56 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 48

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 48

Kia Sorento 2020

Hình 57 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 49

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 49

Kia Sorento 2020

Hình 58 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 50

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 50

Kia Sorento 2020

Hình 59 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 51

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 51

Kia Sorento 2020

Hình 60 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 52

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 52

Kia Sorento 2020

Hình 61 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 53

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 53

Kia Sorento 2020

Hình 62 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 54

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 54

Kia Sorento 2020

Hình 63 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 55

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 55

Kia Sorento 2020

Hình 64 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 56

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 56

Kia Sorento 2020

Hình 65 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 57

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 57

Kia Sorento 2020

Hình 66 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 58

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 58

Kia Sorento 2020

Hình 67 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 59

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 59

Kia Sorento 2020

Hình 68 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 60

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 60

Kia Sorento 2020

Hình 69 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 61

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 61

Kia Sorento 2020

Hình 70 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 62

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 62

Kia Sorento 2020

Hình 71 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 63

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 63

Kia Sorento 2020

Hình 72 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 64

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 64

Kia Sorento 2020

Hình 73 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 65

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 65

Kia Sorento 2020

Hình 74 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 66

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 66

Kia Sorento 2020

Hình 75 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 67

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 67

Kia Sorento 2020

Hình 76 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 68

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 68

Kia Sorento 2020

Hình 77 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 69

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 69

Kia Sorento 2020

Hình 78 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 70

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 70

Kia Sorento 2020

Hình 79 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 71

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 71

Kia Sorento 2020

Hình 80 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 72

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 72

Kia Sorento 2020

Hình 81 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 73

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 73

Kia Sorento 2020

Hình 82 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 74

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 74

Kia Sorento 2020

Hình 83 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 75

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 75

Kia Sorento 2020

Hình 84 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 76

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 76

Kia Sorento 2020

Hình 85 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 77

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 77

Kia Sorento 2020

Hình 86 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 78

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 78

Kia Sorento 2020

Hình 87 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 79

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 79

Kia Sorento 2020

Hình 88 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 80

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 80

Kia Sorento 2020

Hình 89 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 81

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 81

Kia Sorento 2020

Hình 90 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 82

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 82

Kia Sorento 2020

Hình 91 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 83

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 83

Kia Sorento 2020

Hình 92 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 84

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 84

Kia Sorento 2020

Hình 93 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 85

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 85

Kia Sorento 2020

Hình 94 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 86

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 86

Kia Sorento 2020

Hình 95 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 87

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 87

Kia Sorento 2020

Hình 96 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 88

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 88

Kia Sorento 2020

Hình 97 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 89

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 89

Kia Sorento 2020

Hình 98 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 90

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 90

Kia Sorento 2020

Hình 99 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 91

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 91

Kia Sorento 2020

Hình 100 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 92

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 92

Kia Sorento 2020

Hình 101 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 93

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 93

Kia Sorento 2020

Hình 102 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 94

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 94

Kia Sorento 2020

Hình 103 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 95

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 95

Kia Sorento 2020

Hình 104 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 96

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 96

Kia Sorento 2020

Hình 105 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 97

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 97

Kia Sorento 2020

Hình 106 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 98

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 98

Kia Sorento 2020

Hình 107 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 99

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 99

Kia Sorento 2020

Hình 108 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 100

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 100

Kia Sorento 2020

Hình 109 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 101

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 101

Kia Sorento 2020

Hình 110 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 102

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 102

Kia Sorento 2020

Hình 111 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 103

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 103

Kia Sorento 2020

Hình 112 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 104

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 104

Kia Sorento 2020

Hình 113 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 105

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 105

Kia Sorento 2020

Hình 114 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 106

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 106

Kia Sorento 2020

Hình 115 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 107

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 107

Kia Sorento 2020

Hình 116 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 108

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 108

Kia Sorento 2020

Hình 117 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 109

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 109

Kia Sorento 2020

Hình 118 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 110

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 110

Kia Sorento 2020

Hình 119 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 111

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 111

Kia Sorento 2020

Hình 120 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 112

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 112

Kia Sorento 2020

Hình 121 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 113

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 113

Kia Sorento 2020

Hình 122 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 114

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 114

Kia Sorento 2020

Hình 123 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 115

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 115

Kia Sorento 2020

Hình 124 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 116

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 116

Kia Sorento 2020

Hình 125 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 117

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 117

Kia Sorento 2020

Hình 126 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 118

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 118

Kia Sorento 2020

Hình 127 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 119

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 119

Kia Sorento 2020

Hình 128 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 120

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 120

Kia Sorento 2020

Hình 129 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 121

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 121

Kia Sorento 2020

Hình 130 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 122

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 122

Kia Sorento 2020

Hình 131 / 132
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 123

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 123

Kia Sorento 2020

Hình 132 / 132

Bài viết về Kia Sorento

KIA Sorento 2021 có những thay đổi gì?
Mẫu compact crossover của KIA – chiếc Sorento 2021 giờ đây mới chịu thay đổi trong khi người anh em Hyundai Santa Fe cứ liên tục thay đổi, cập nhật mới. Vậy KIA Sorento 2021...
Thị trường 21 thg 8, 2020
Hyundai Santa Fe với Kia Sorento xe nào lớn hơn?
Trong nửa cuối năm, New Santa Fe (sau đây gọi tắt là Santa Fe) và All New Sorento của Kia Motors (sau đây gọi là Sorento) dự kiến ​​sẽ cạnh tranh khốc liệt trong năm...
Thị trường 30 thg 6, 2020
Xe SUV 7 chỗ giảm giá bán ưu đãi lên đến 200 triệu
Trong tháng 6, các hãng xe tung ra nhiều chương trình giảm giá bán và ưu đãi để kích cầu dành cho khách hàng, trong đó có các mẫu xe suv 7 chỗ được giảm...
Thị trường 10 thg 6, 2020
Những mẫu xe ô tô sắp ra mắt thị trường Việt Nam
Thế hệ mới của KIA Morning, Honda City, Toyota Corolla Altis, Mazda6 hay KIA Sorento là những mẫu xe ô tô có thể về Việt Nam sắp tới
Thị trường 28 thg 5, 2020

Các phiên bản của Kia Sorento

Kia Sorento 2.4 GAT Deluxe

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

799.000.000 VND

Kia Sorento 2.4 GATH Premium

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

899.000.000 VND

Kia Sorento 2.2 DAT Premium

Lắp ráp, Dầu, Tự động

899.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Kia Sorento

Hyundai SantaFe
898 triệu - 1 tỷ 300 triệu
Mazda CX-8
999 triệu - 1 tỷ 399 triệu
Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 118 triệu
Toyota Fortuner
683 triệu - 1 tỷ 434 triệu

Câu hỏi thường gặp

Q. Giá lăn bánh Kia Sorento khoảng giá bao nhiêu?
A.
Xe Kia Sorento có giá niêm yết khoảng 799 triệu - 899 triệu tùy từng phiên bản. Chi phí lăn bánh cho phiên bản 2.4 GAT Deluxe là khoảng bao gồm phí trước bạ, bảo hiểm, thuế, biển số... Xem thêm
Q. Kia Sorento 2020 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Kia Sorento 2020 tại thị trường Việt Nam có 9 màu gồm Silky Silver, Aurora Black Pearl, Platinum Graphite, Gravity Blue, Rich Espresso, Steel Gray, Snow White Pearl, Clear White, Clear White, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Kia Sorento là xe 7 chỗ?
A.
Kia Sorento là mẫu xe 7 chỗ
Q. Dòng xe Kia Sorento 2020 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Kia Sorento 2020 có khoảng 3 phiên bản như Sorento 2.4 GATH Premium (Xăng), Sorento 2.4 GAT Deluxe (Xăng) & Sorento 2.2 DAT Premium (Dầu) với giá ưu đãi bắt đầu từ 799 triệu cho bản Sorento 2.4 GAT Deluxe. Xem thêm
Q. Đối thủ của Kia Sorento là dòng xe nào?
A.
Có 5 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Kia Sorento là những dòng xe trong phân khúc Phổ thông thuộc Hyundai, Mitsubishi, Mazda, Honda như Hyundai SantaFe, Mitsubishi Outlander, Mazda CX-8, Honda CR-V, Toyota Fortuner

Xem thêm câu hỏi về Kia Sorento

Mua xe Kia Sorento từ đại lý

Kia Sorento 2021 AT
Mua xe từ đại lý
1 tỷ 279 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento 2.4 2017 AT
625 triệu
2017
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Sorento PREMIUM 2.4L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
1 tỷ 259 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento PREMIUM 2.4L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
1 tỷ 259 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento 2.2 2016 AT
795 triệu
2016
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento DELUXE GAT 0.2L 2019
Mua xe từ đại lý
749 triệu
2019
Tự động
Lắp ráp
Xăng

Màu xe Kia Sorento

Kia Sorento 2020 Màu Silky SilverKia Sorento 2020 Màu Aurora Black PearlKia Sorento 2020 Màu Platinum GraphiteKia Sorento 2020 Màu Gravity BlueKia Sorento 2020 Màu Rich Espresso
Màu Silky Silver

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Kia

Nổi bật
Sắp ra mắt