Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2021

Land Rover Discovery Sport 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 2.599.000.000 đ - 3.519.000.000 đ

Xem hình ảnh Land Rover Discovery Sport mới nhất. Xe Discovery Sport có 83 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Land Rover Discovery Sport có sẵn 11 màu sắc khác nhau.

Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Land Rover Discovery Sport 2020

Hình 1 / 83
Fuji White

Fuji White

Land Rover Discovery Sport 2020

Hình 2 / 83
Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Land Rover Discovery Sport 2020

Hình 3 / 83
Corris Grey

Corris Grey

Land Rover Discovery Sport 2020

Hình 4 / 83
Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Land Rover Discovery Sport 2020

Hình 5 / 83
Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Land Rover Discovery Sport 2020

Hình 6 / 83
Indus Silver

Indus Silver

Land Rover Discovery Sport 2020

Hình 7 / 83
Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Land Rover Discovery Sport 2020

Hình 8 / 83
Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Land Rover Discovery Sport 2020

Hình 9 / 83
Black metallic

Black metallic

Land Rover Discovery Sport 2020

Hình 10 / 83
Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Land Rover Discovery Sport 2020

Hình 11 / 83
Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Land Rover Discovery Sport 2020

Hình 12 / 83
Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Land Rover Discovery Sport 2020

Hình 13 / 83
Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Land Rover Discovery Sport 2020

Hình 14 / 83
Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Land Rover Discovery Sport 2020

Hình 15 / 83
Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Land Rover Discovery Sport 2020

Hình 16 / 83
Firenze Red

Firenze Red

Land Rover Discovery Sport 2020

Hình 17 / 83
Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Land Rover Discovery Sport 2020

Hình 18 / 83
Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Land Rover Discovery Sport 2020

Hình 19 / 83
Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Land Rover Discovery Sport 2020

Hình 20 / 83
Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Land Rover Discovery Sport 2020

Hình 21 / 83
Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Land Rover Discovery Sport 2020

Hình 22 / 83
Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Land Rover Discovery Sport 2020

Hình 23 / 83
Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Land Rover Discovery Sport 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Land Rover Discovery Sport 2020

Hình 24 / 83
Carpathian Grey

Carpathian Grey

Land Rover Discovery Sport 2020

Hình 25 / 83
Namib Orange

Namib Orange

Land Rover Discovery Sport 2020

Hình 26 / 83
Silicon Silver

Silicon Silver

Land Rover Discovery Sport 2020

Hình 27 / 83
Byron Blue

Byron Blue

Land Rover Discovery Sport 2020

Hình 28 / 83
Scotia Grey

Scotia Grey

Land Rover Discovery Sport 2020

Hình 29 / 83
Portofino Blue

Portofino Blue

Land Rover Discovery Sport 2020

Hình 30 / 83
Đen tuyền

Đen tuyền

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 31 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 1

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 1

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 32 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 2

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 2

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 33 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 3

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 3

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 34 / 83
Đỏ mận

Đỏ mận

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 35 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 4

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 4

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 36 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 5

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 5

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 37 / 83
Trắng

Trắng

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 38 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 6

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 6

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 39 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 7

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 7

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 40 / 83
Xanh xám

Xanh xám

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 41 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 8

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 8

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 42 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 9

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 9

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 43 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 10

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 10

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 44 / 83
Vàng nâu

Vàng nâu

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 45 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 11

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 11

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 46 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 12

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 12

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 47 / 83
Xanh trời

Xanh trời

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 48 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 13

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 13

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 49 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 14

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 14

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 50 / 83
Trắng xắm

Trắng xắm

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 51 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 15

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 15

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 52 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 16

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 16

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 53 / 83
Đen

Đen

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 54 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 17

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 17

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 55 / 83
Đen nhạt

Đen nhạt

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 56 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 18

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 18

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 57 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 19

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 19

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 58 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 20

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 20

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 59 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 21

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 21

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 60 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 22

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 22

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 61 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 23

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 23

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 62 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 24

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 24

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 63 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 25

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 25

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 64 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 26

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 26

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 65 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 27

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 27

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 66 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 28

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 28

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 67 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 29

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 29

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 68 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 30

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 30

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 69 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 31

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 31

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 70 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 32

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 32

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 71 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 33

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 33

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 72 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 34

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 34

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 73 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 35

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 35

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 74 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 36

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 36

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 75 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 37

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 37

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 76 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 38

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 38

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 77 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 39

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 39

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 78 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 40

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 40

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 79 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 41

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 41

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 80 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 42

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 42

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 81 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 43

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 43

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 82 / 83
Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 44

Hình ảnh Land Rover Discovery Sport 2019 hình 44

Land Rover Discovery Sport 2019

Hình 83 / 83

Bài viết về Land Rover Discovery Sport

Top 10 xe SUV gia đình tốt nhất 2021
Nhiều thương hiệu xe hơi tuyên bố họ tạo ra những chiếc SUV gia đình tốt nhất nhưng bây giờ chúng ta có thể đưa lập luận đó vào danh sách 10 xe ô tô...
Xe tốt nhất 16 thg 12, 2020

Các phiên bản của Land Rover Discovery Sport

Land Rover Discovery Sport 2.0L I4 Turbocharged SE

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

2.599.000.000 VND

Land Rover Discovery Sport 2.0L I4 Turbocharged HSE

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

3.099.000.000 VND

Land Rover Discovery Sport 2.0L I4 Turbocharged HSE Luxury

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

3.519.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Land Rover Discovery Sport

Lexus NX300
2 tỷ 510 triệu - 2 tỷ 560 triệu
BMW X3
2 tỷ 279 triệu - 2 tỷ 859 triệu
Jaguar F-Pace
3 tỷ 099 triệu - 10 tỷ 060 triệu
BMW X4
2 tỷ 799 triệu - 3 tỷ 079 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Land Rover Discovery Sport

Giá lăn bánh của Land Rover Discovery Sport 2021 là bao nhiêu?
Giá Discovery Sport lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 2 tỷ 902 triệu cho bản 2.0L I4 Turbocharged SE và tăng lên đến 2 tỷ 902 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Discovery Sport hay NX300 xe nào tốt hơn?
Giá Discovery Sport niêm yết bắt đầu từ 2 tỷ 599 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1997 cc. Trong khi giá NX300 bắt đầu từ 2 tỷ 560 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1988 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Land Rover Discovery Sport 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Land Rover Discovery Sport 2020 tại thị trường Việt Nam có 11 màu gồm Fuji White, Corris Grey, Indus Silver, Black metallic, Firenze Red, Carpathian Grey, Namib Orange, Silicon Silver, Byron Blue, Scotia Grey, Portofino Blue, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Land Rover Discovery Sport 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Land Rover Discovery Sport là mẫu xe SUV 5 chỗ đồng thời vẫn có phiên bản có 7 chỗ.
Land Rover Discovery Sport có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Land Rover Discovery Sport 2021 đang có 3 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Discovery Sport 2.0L I4 Turbocharged SE (Xăng), Discovery Sport 2.0L I4 Turbocharged HSE Luxury (Xăng) & Discovery Sport 2.0L I4 Turbocharged HSE (Xăng).
Đối thủ của Land Rover Discovery Sport là dòng xe nào?
Land Rover Discovery Sport có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng sang cỡ lớn gồm: Lexus NX300, Audi Q5, BMW X3, Jaguar F-Pace, BMW X4.

Xem thêm câu hỏi về Land Rover Discovery Sport

Màu xe Land Rover Discovery Sport

Land Rover Discovery Sport 2020 Màu Fuji WhiteLand Rover Discovery Sport 2020 Màu Corris GreyLand Rover Discovery Sport 2020 Màu Indus SilverLand Rover Discovery Sport 2020 Màu Black metallicLand Rover Discovery Sport 2020 Màu Firenze Red
Màu Fuji White

Mua xe Land Rover Discovery Sport mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Land Rover Discovery Sport trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

51.441.865 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Land Rover Discovery Sport?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Land Rover

Nổi bật
Sắp ra mắt