Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2021

Land Rover Range Rover Sport 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 4.939.000.000 đ - 6.969.000.000 đ

Xem hình ảnh Land Rover Range Rover Sport mới nhất. Xe Range Rover Sport có 78 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Land Rover Range Rover Sport có sẵn 10 màu sắc khác nhau.

Santorini Black

Santorini Black

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 1 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 1

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 1

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 2 / 78
Fuji White

Fuji White

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 3 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 2

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 2

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 4 / 78
Corris Grey

Corris Grey

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 5 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 3

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 3

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 6 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 4

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 4

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 7 / 78
Indus Silver

Indus Silver

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 8 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 5

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 5

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 9 / 78
Firenze Red

Firenze Red

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 10 / 78
Loire Blue

Loire Blue

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 11 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 6

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 6

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 12 / 78
Yulong White

Yulong White

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 13 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 7

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 7

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 14 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 8

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 8

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 15 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 9

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 9

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 16 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 10

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 10

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 17 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 11

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 11

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 18 / 78
Silicon Silver

Silicon Silver

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 19 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 12

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 12

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 20 / 78
Byron Blue

Byron Blue

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 21 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 13

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 13

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 22 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 14

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 14

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 23 / 78
Зеленый металлик

Зеленый металлик

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 24 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 15

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 15

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 25 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 16

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 16

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 26 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 17

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 17

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 27 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 18

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 18

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 28 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 19

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 19

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 29 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 20

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 20

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 30 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 21

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 21

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 31 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 22

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 22

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 32 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 23

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 23

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 33 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 24

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 24

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 34 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 25

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2020 hình 25

Land Rover Range Rover Sport 2020

Hình 35 / 78
Byron Blue Metallic

Byron Blue Metallic

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 36 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 26

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 26

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 37 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 27

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 27

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 38 / 78
Carpathian Gray Premium Metallic

Carpathian Gray Premium Metallic

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 39 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 28

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 28

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 40 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 29

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 29

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 41 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 30

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 30

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 42 / 78
Corris Gray Metallic

Corris Gray Metallic

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 43 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 31

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 31

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 44 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 32

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 32

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 45 / 78
Estoril Blue Metallic

Estoril Blue Metallic

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 46 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 33

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 33

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 47 / 78
Firenze Red Metallic

Firenze Red Metallic

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 48 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 34

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 34

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 49 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 35

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 35

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 50 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 36

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 36

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 51 / 78
Fuji White

Fuji White

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 52 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 37

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 37

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 53 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 38

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 38

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 54 / 78
Indus Silver Metallic

Indus Silver Metallic

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 55 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 39

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 39

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 56 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 40

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 40

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 57 / 78
Kaikoura Stone Metallic

Kaikoura Stone Metallic

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 58 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 41

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 41

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 59 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 42

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 42

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 60 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 43

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 43

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 61 / 78
Narvik Black

Narvik Black

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 62 / 78
Santorini Black Metallic

Santorini Black Metallic

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 63 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 44

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 44

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 64 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 45

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 45

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 65 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 46

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 46

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 66 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 47

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 47

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 67 / 78
Silicon Silver Premium Metallic

Silicon Silver Premium Metallic

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 68 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 48

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 48

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 69 / 78
Yulong White Metallic

Yulong White Metallic

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 70 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 49

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 49

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 71 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 50

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 50

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 72 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 51

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 51

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 73 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 52

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 52

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 74 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 53

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 53

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 75 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 54

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 54

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 76 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 55

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 55

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 77 / 78
Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 56

Hình ảnh Land Rover Range Rover Sport 2019 hình 56

Land Rover Range Rover Sport 2019

Hình 78 / 78

Các phiên bản của Land Rover Range Rover Sport

Land Rover Range Rover Sport SE

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

4.939.000.000 VND

Land Rover Range Rover Sport HSE

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

5.709.000.000 VND

Land Rover Range Rover Sport HSE Dynamic

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

6.969.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Land Rover Range Rover Sport

BMW X6
3 tỷ 529 triệu - 4 tỷ 829 triệu
BMW X7
6 tỷ 689 triệu - 7 tỷ 499 triệu
BMW X5
4 tỷ 119 triệu - 4 tỷ 699 triệu
Porsche Cayenne
4 tỷ 140 triệu - 9 tỷ 050 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Land Rover Range Rover Sport

Giá lăn bánh của Land Rover Range Rover Sport 2021 là bao nhiêu?
Giá Range Rover Sport lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 5 tỷ 510 triệu cho bản SE và tăng lên đến 5 tỷ 510 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Range Rover Sport hay GLE 43 xe nào tốt hơn?
Giá Range Rover Sport niêm yết bắt đầu từ 4 tỷ 939 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1998 cc. Trong khi giá GLE 43 bắt đầu từ 4 tỷ 559 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2996 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Land Rover Range Rover Sport 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Land Rover Range Rover Sport 2020 tại thị trường Việt Nam có 10 màu gồm Santorini Black, Fuji White, Corris Grey, Indus Silver, Firenze Red, Loire Blue, Yulong White, Silicon Silver, Byron Blue, Зеленый металлик, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Land Rover Range Rover Sport 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Land Rover Range Rover Sport là mẫu xe SUV 5 chỗ.
Land Rover Range Rover Sport có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Land Rover Range Rover Sport 2021 đang có 3 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Range Rover Sport SE (Xăng), Range Rover Sport HSE Dynamic (Xăng) & Range Rover Sport HSE (Xăng).
Đối thủ của Land Rover Range Rover Sport là dòng xe nào?
Land Rover Range Rover Sport có 7 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng sang cỡ lớn gồm: Mercedes-AMG GLE 43, Audi Q8, BMW X6, BMW X7, BMW X5, Infiniti QX70, Porsche Cayenne.

Xem thêm câu hỏi về Land Rover Range Rover Sport

Màu xe Land Rover Range Rover Sport

Land Rover Range Rover Sport 2020 Màu Santorini BlackLand Rover Range Rover Sport 2020 Màu Fuji WhiteLand Rover Range Rover Sport 2020 Màu Corris GreyLand Rover Range Rover Sport 2020 Màu Indus SilverLand Rover Range Rover Sport 2020 Màu Firenze Red
Màu Santorini Black

Mua xe Land Rover Range Rover Sport mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Land Rover Range Rover Sport trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

97.679.821 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Land Rover Range Rover Sport?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Land Rover

Nổi bật
Sắp ra mắt