Hình ảnh Lexus GX460

Lexus GX460 2021
8.4/10 điểm
Giá bán: 5.690.000.000 đ

Xem hình ảnh Lexus GX460 mới nhất. Xe GX460 có 42 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Lexus GX460 có sẵn 7 màu sắc khác nhau.

Atomic Silver

Atomic Silver

Lexus GX460 2021

Hình 1 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Lexus GX460 2021

Hình 2 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Lexus GX460 2021

Hình 3 / 42
Black Onyx

Black Onyx

Lexus GX460 2021

Hình 4 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Lexus GX460 2021

Hình 5 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất OEM Interior

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất OEM Interior

Lexus GX460 2021

Hình 6 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Lexus GX460 2021

Hình 7 / 42
Claret Mica

Claret Mica

Lexus GX460 2021

Hình 8 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Lexus GX460 2021

Hình 9 / 42
Fire Agate Pearl

Fire Agate Pearl

Lexus GX460 2021

Hình 10 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Grille

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Grille

Lexus GX460 2021

Hình 11 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Lexus GX460 2021

Hình 12 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Lexus GX460 2021

Hình 13 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Center Stack

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Center Stack

Lexus GX460 2021

Hình 14 / 42
Nebula Gray Pearl

Nebula Gray Pearl

Lexus GX460 2021

Hình 15 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Interior Profile

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Interior Profile

Lexus GX460 2021

Hình 16 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Lexus GX460 2021

Hình 17 / 42
Nightfall Mica

Nightfall Mica

Lexus GX460 2021

Hình 18 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Lexus GX460 2021

Hình 19 / 42
Starfire Pearl

Starfire Pearl

Lexus GX460 2021

Hình 20 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Lexus GX460 2021

Hình 21 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Lexus GX460 2021

Hình 22 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Lexus GX460 2021

Hình 23 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Lexus GX460 2021

Hình 24 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0051.jpg

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0051.jpg

Lexus GX460 2021

Hình 25 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Lexus GX460 2021

Hình 26 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0052_M75.jpg

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0052_M75.jpg

Lexus GX460 2021

Hình 27 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0054_M75.jpg

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0054_M75.jpg

Lexus GX460 2021

Hình 28 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Lexus GX460 2021

Hình 29 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0055-04_M75.jpg

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0055-04_M75.jpg

Lexus GX460 2021

Hình 30 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Lexus GX460 2021

Hình 31 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0060_M75.jpg

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0060_M75.jpg

Lexus GX460 2021

Hình 32 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0045-01_M75.jpg

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0045-01_M75.jpg

Lexus GX460 2021

Hình 33 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0069_M75.jpg

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0069_M75.jpg

Lexus GX460 2021

Hình 34 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0046_M75.jpg

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0046_M75.jpg

Lexus GX460 2021

Hình 35 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0048_M75.jpg

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0048_M75.jpg

Lexus GX460 2021

Hình 36 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0077_M75.jpg

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0077_M75.jpg

Lexus GX460 2021

Hình 37 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0049_M75.jpg

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0049_M75.jpg

Lexus GX460 2021

Hình 38 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0078_M75.jpg

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0078_M75.jpg

Lexus GX460 2021

Hình 39 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0053_M75.jpg

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0053_M75.jpg

Lexus GX460 2021

Hình 40 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0082_M75.jpg

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0082_M75.jpg

Lexus GX460 2021

Hình 41 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0086_M75.jpg

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0086_M75.jpg

Lexus GX460 2021

Hình 42 / 42

Các phiên bản của Lexus GX460

Lexus GX460 4.6 V8

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

5.690.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Lexus GX460

Câu hỏi thường gặp

Q. Giá lăn bánh Lexus GX460 khoảng giá bao nhiêu?
A.
Xe Lexus GX460 có giá niêm yết khoảng 5 tỷ 690 triệu tùy từng phiên bản. Chi phí lăn bánh cho phiên bản 4.6 V8 là khoảng bao gồm phí trước bạ, bảo hiểm, thuế, biển số... Xem thêm
Q. Lexus GX460 2021 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Lexus GX460 2021 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Atomic Silver, Black Onyx, Claret Mica, Fire Agate Pearl, Nebula Gray Pearl, Nightfall Mica, Starfire Pearl, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Lexus GX460 là xe 7 chỗ?
A.
Lexus GX460 là mẫu xe 7 chỗ
Q. Dòng xe Lexus GX460 2021 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Lexus GX460 2021 có khoảng 1 phiên bản như GX460 4.6 V8 (Xăng) với giá ưu đãi bắt đầu từ 5 tỷ 690 triệu cho bản GX460 4.6 V8. Xem thêm
Q. Đối thủ của Lexus GX460 là dòng xe nào?
A.
Có 1 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Lexus GX460 là những dòng xe trong phân khúc Hạng sang cỡ lớn thuộc Mercedes-Benz như Mercedes-Benz GLS450

Xem thêm câu hỏi về Lexus GX460

Mua xe ô tô từ đại lý

PEUGEOT 3008 LĂN BÁNH HẤP DẪN - CHỈ CẦN CHI TRƯỚC 199 TRIỆU ĐỒNG
Mua xe từ đại lý
Mitsubishi Xpander CROSS 2020 1.5L AT
Mua xe từ đại lý
670 triệu
2020
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mitsubishi Xpander AT 1.5L 2020
Mua xe từ đại lý
620 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz GLC 200 4MT 2.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 039 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz GLC 300 GLC 300 2.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 399 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz E300 AMG 2.0L 2019 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 833 triệu
2019
Tự động
Lắp ráp
Xăng

Màu xe Lexus GX460

Lexus GX460 2021 Màu Atomic SilverLexus GX460 2021 Màu Black OnyxLexus GX460 2021 Màu Claret MicaLexus GX460 2021 Màu Fire Agate PearlLexus GX460 2021 Màu Nebula Gray Pearl
Màu Atomic Silver

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Lexus

Nổi bật
Sắp ra mắt