Hình ảnh Lexus GX460 2021

Lexus GX460 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 5.690.000.000 đ

Xem hình ảnh Lexus GX460 mới nhất. Xe GX460 có 42 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Lexus GX460 có sẵn 7 màu sắc khác nhau.

Atomic Silver

Atomic Silver

Lexus GX460 2021

Hình 1 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Lexus GX460 2021

Hình 2 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Lexus GX460 2021

Hình 3 / 42
Black Onyx

Black Onyx

Lexus GX460 2021

Hình 4 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Lexus GX460 2021

Hình 5 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất OEM Interior

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất OEM Interior

Lexus GX460 2021

Hình 6 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Lexus GX460 2021

Hình 7 / 42
Claret Mica

Claret Mica

Lexus GX460 2021

Hình 8 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Lexus GX460 2021

Hình 9 / 42
Fire Agate Pearl

Fire Agate Pearl

Lexus GX460 2021

Hình 10 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Grille

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Grille

Lexus GX460 2021

Hình 11 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Lexus GX460 2021

Hình 12 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Lexus GX460 2021

Hình 13 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Center Stack

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Center Stack

Lexus GX460 2021

Hình 14 / 42
Nebula Gray Pearl

Nebula Gray Pearl

Lexus GX460 2021

Hình 15 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Interior Profile

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Interior Profile

Lexus GX460 2021

Hình 16 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Lexus GX460 2021

Hình 17 / 42
Nightfall Mica

Nightfall Mica

Lexus GX460 2021

Hình 18 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Lexus GX460 2021

Hình 19 / 42
Starfire Pearl

Starfire Pearl

Lexus GX460 2021

Hình 20 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Lexus GX460 2021

Hình 21 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Lexus GX460 2021

Hình 22 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Lexus GX460 2021

Hình 23 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Lexus GX460 2021

Hình 24 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0051.jpg

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0051.jpg

Lexus GX460 2021

Hình 25 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Lexus GX460 2021

Hình 26 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0052_M75.jpg

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0052_M75.jpg

Lexus GX460 2021

Hình 27 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0054_M75.jpg

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0054_M75.jpg

Lexus GX460 2021

Hình 28 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Lexus GX460 2021

Hình 29 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0055-04_M75.jpg

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0055-04_M75.jpg

Lexus GX460 2021

Hình 30 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Lexus GX460 2021

Hình 31 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0060_M75.jpg

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0060_M75.jpg

Lexus GX460 2021

Hình 32 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0045-01_M75.jpg

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0045-01_M75.jpg

Lexus GX460 2021

Hình 33 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0069_M75.jpg

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0069_M75.jpg

Lexus GX460 2021

Hình 34 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0046_M75.jpg

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0046_M75.jpg

Lexus GX460 2021

Hình 35 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0048_M75.jpg

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0048_M75.jpg

Lexus GX460 2021

Hình 36 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0077_M75.jpg

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0077_M75.jpg

Lexus GX460 2021

Hình 37 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0049_M75.jpg

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0049_M75.jpg

Lexus GX460 2021

Hình 38 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0078_M75.jpg

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0078_M75.jpg

Lexus GX460 2021

Hình 39 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0053_M75.jpg

Lexus GX460 2021 hình ảnh ngoại thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0053_M75.jpg

Lexus GX460 2021

Hình 40 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0082_M75.jpg

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0082_M75.jpg

Lexus GX460 2021

Hình 41 / 42
Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0086_M75.jpg

Lexus GX460 2021 hình ảnh nội thất Lexus-GX-gallery-overlay-1204x677-LEX-GXG-MY20-0086_M75.jpg

Lexus GX460 2021

Hình 42 / 42

Các phiên bản của Lexus GX460

Lexus GX460 4.6 V8

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

5.690.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Lexus GX460

Những câu hỏi thường gặp về Lexus GX460

Giá lăn bánh của Lexus GX460 2021 là bao nhiêu?
Giá GX460 lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 6 tỷ 348 triệu cho bản 4.6 V8. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua GX460 hay GLS450 xe nào tốt hơn?
Giá GX460 niêm yết bắt đầu từ 5 tỷ 690 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 4605 cc. Trong khi giá GLS450 bắt đầu từ 4 tỷ 909 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2999 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Lexus GX460 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Lexus GX460 2021 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Atomic Silver, Black Onyx, Claret Mica, Fire Agate Pearl, Nebula Gray Pearl, Nightfall Mica, Starfire Pearl, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Lexus GX460 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Lexus GX460 là mẫu xe SUV 7 chỗ.
Lexus GX460 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Lexus GX460 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: GX460 4.6 V8 (Xăng).
Đối thủ của Lexus GX460 là dòng xe nào?
Lexus GX460 có 1 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng sang cỡ lớn gồm: Mercedes-Benz GLS450.

Xem thêm câu hỏi về Lexus GX460

Màu xe Lexus GX460

Lexus GX460 2021 Màu Atomic SilverLexus GX460 2021 Màu Black OnyxLexus GX460 2021 Màu Claret MicaLexus GX460 2021 Màu Fire Agate PearlLexus GX460 2021 Màu Nebula Gray Pearl
Màu Atomic Silver

Mua xe Lexus GX460 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Lexus GX460 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

112.520.535 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Lexus GX460?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Lexus

Nổi bật
Sắp ra mắt