Hình ảnh Lexus NX300

Lexus NX300 2021
8.4/10 điểm
Giá bán: 2.560.000.000 đ

Xem hình ảnh Lexus NX300 mới nhất. Xe NX300 có 87 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Lexus NX300 có sẵn 10 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Lexus NX300 2021 hình 1

Hình ảnh Lexus NX300 2021 hình 1

Lexus NX300 2021

Hình 1 / 87
Atomic Silver

Atomic Silver

Lexus NX300 2021

Hình 2 / 87
Hình ảnh Lexus NX300 2021 hình 2

Hình ảnh Lexus NX300 2021 hình 2

Lexus NX300 2021

Hình 3 / 87
Blue Vortex Metallic

Blue Vortex Metallic

Lexus NX300 2021

Hình 4 / 87
Hình ảnh Lexus NX300 2021 hình 3

Hình ảnh Lexus NX300 2021 hình 3

Lexus NX300 2021

Hình 5 / 87
Hình ảnh Lexus NX300 2021 hình 4

Hình ảnh Lexus NX300 2021 hình 4

Lexus NX300 2021

Hình 6 / 87
Hình ảnh Lexus NX300 2021 hình 5

Hình ảnh Lexus NX300 2021 hình 5

Lexus NX300 2021

Hình 7 / 87
Hình ảnh Lexus NX300 2021 hình 6

Hình ảnh Lexus NX300 2021 hình 6

Lexus NX300 2021

Hình 8 / 87
Cadmium Orange

Cadmium Orange

Lexus NX300 2021

Hình 9 / 87
Hình ảnh Lexus NX300 2021 hình 7

Hình ảnh Lexus NX300 2021 hình 7

Lexus NX300 2021

Hình 10 / 87
Hình ảnh Lexus NX300 2021 hình 8

Hình ảnh Lexus NX300 2021 hình 8

Lexus NX300 2021

Hình 11 / 87
Caviar

Caviar

Lexus NX300 2021

Hình 12 / 87
Eminent White Pearl

Eminent White Pearl

Lexus NX300 2021

Hình 13 / 87
Hình ảnh Lexus NX300 2021 hình 9

Hình ảnh Lexus NX300 2021 hình 9

Lexus NX300 2021

Hình 14 / 87
Hình ảnh Lexus NX300 2021 hình 10

Hình ảnh Lexus NX300 2021 hình 10

Lexus NX300 2021

Hình 15 / 87
Matador Red Mica

Matador Red Mica

Lexus NX300 2021

Hình 16 / 87
Hình ảnh Lexus NX300 2021 hình 11

Hình ảnh Lexus NX300 2021 hình 11

Lexus NX300 2021

Hình 17 / 87
Hình ảnh Lexus NX300 2021 hình 12

Hình ảnh Lexus NX300 2021 hình 12

Lexus NX300 2021

Hình 18 / 87
Hình ảnh Lexus NX300 2021 hình 13

Hình ảnh Lexus NX300 2021 hình 13

Lexus NX300 2021

Hình 19 / 87
Nebula Gray Pearl

Nebula Gray Pearl

Lexus NX300 2021

Hình 20 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Lexus-NX-300-atomic-silver-gallery-overlay-1204x677-LEX-NXG-MY18-0082-04_M75.jpg

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Lexus-NX-300-atomic-silver-gallery-overlay-1204x677-LEX-NXG-MY18-0082-04_M75.jpg

Lexus NX300 2021

Hình 21 / 87
Obsidian

Obsidian

Lexus NX300 2021

Hình 22 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Lexus-NX-300-atomic-silver-gallery-overlay-1204x677-LEX-NXG-MY20-0027_M75.jpg

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Lexus-NX-300-atomic-silver-gallery-overlay-1204x677-LEX-NXG-MY20-0027_M75.jpg

Lexus NX300 2021

Hình 23 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Lexus-NX-300-60-40-split-folding-rear-seats-gallery-overlay-1204x677-LEX-NXG-MY18-0011.jpg

Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Lexus-NX-300-60-40-split-folding-rear-seats-gallery-overlay-1204x677-LEX-NXG-MY18-0011.jpg

Lexus NX300 2021

Hình 24 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Lexus-NX-300-available-panoramic-view-monitor-gallery-overlay-1204x677-LEX-NXG-MY18-0108_M75.jpg

Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Lexus-NX-300-available-panoramic-view-monitor-gallery-overlay-1204x677-LEX-NXG-MY18-0108_M75.jpg

Lexus NX300 2021

Hình 25 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Lexus-NX-300-Available-Premium-Triple-Beam-LED-Headlamps-Gallery-overlay-1204x677-LEX-NXG-MY20-0026_M75.jpg

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Lexus-NX-300-Available-Premium-Triple-Beam-LED-Headlamps-Gallery-overlay-1204x677-LEX-NXG-MY20-0026_M75.jpg

Lexus NX300 2021

Hình 26 / 87
Ultra White

Ultra White

Lexus NX300 2021

Hình 27 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Lexus-NX-300-Black-NuLuxe-interior-trim-gallery-overlay-1204x677-LEX-NXG-MY18-0067-05_M75.jpg

Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Lexus-NX-300-Black-NuLuxe-interior-trim-gallery-overlay-1204x677-LEX-NXG-MY18-0067-05_M75.jpg

Lexus NX300 2021

Hình 28 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Lexus-NX-300-cadmium-orange-gallery-overlay-1204x677-LEX-NXG-MY20-0028_M75.jpg

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Lexus-NX-300-cadmium-orange-gallery-overlay-1204x677-LEX-NXG-MY20-0028_M75.jpg

Lexus NX300 2021

Hình 29 / 87
Ultrasonic Blue Mica 2.0

Ultrasonic Blue Mica 2.0

Lexus NX300 2021

Hình 30 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Lexus-NX-300-Drive-Mode-Select-Gallery-overlay-1204x677-LEX-NXG-MY18-0012.jpg

Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Lexus-NX-300-Drive-Mode-Select-Gallery-overlay-1204x677-LEX-NXG-MY18-0012.jpg

Lexus NX300 2021

Hình 31 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Lexus NX300 2021

Hình 32 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Lexus NX300 2021

Hình 33 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Lexus-NX-300-interior-black-leather-trim-overlay-1204x677-LEX-NXG-MY17-0021.jpg

Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Lexus-NX-300-interior-black-leather-trim-overlay-1204x677-LEX-NXG-MY17-0021.jpg

Lexus NX300 2021

Hình 34 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Lexus-NX-300-linear-black-shadow-wood-trim-overlay-1204x677-LEX-NXG-MY15-0174-01_M75.jpg

Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Lexus-NX-300-linear-black-shadow-wood-trim-overlay-1204x677-LEX-NXG-MY15-0174-01_M75.jpg

Lexus NX300 2021

Hình 35 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Lexus NX300 2021

Hình 36 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Lexus-NX-300-mark-levinson-overlay-1204x677-LEX-NXG-MY19-0028_M75.jpg

Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Lexus-NX-300-mark-levinson-overlay-1204x677-LEX-NXG-MY19-0028_M75.jpg

Lexus NX300 2021

Hình 37 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Lexus NX300 2021

Hình 38 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Grille

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Grille

Lexus NX300 2021

Hình 39 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Lexus-NX-300-Rioja-Red-NuLuxe-trim-Gallery-overlay-1204x677-LEX-NXG-MY19-0013-05_M75.jpg

Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Lexus-NX-300-Rioja-Red-NuLuxe-trim-Gallery-overlay-1204x677-LEX-NXG-MY19-0013-05_M75.jpg

Lexus NX300 2021

Hình 40 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Lexus-NX-300-Standard-Remote-Touchpad-Gallery-overlay-1204x677-LEX-NXG-MY18-0037-01.jpg

Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Lexus-NX-300-Standard-Remote-Touchpad-Gallery-overlay-1204x677-LEX-NXG-MY18-0037-01.jpg

Lexus NX300 2021

Hình 41 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Lexus NX300 2021

Hình 42 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Lexus NX300 2021

Hình 43 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Lexus-NX-available-lexus-enform-dynamic-navigation-gallery-overlay-1204x677-LEX-NXH-MY20-0021_M75.jpg

Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Lexus-NX-available-lexus-enform-dynamic-navigation-gallery-overlay-1204x677-LEX-NXH-MY20-0021_M75.jpg

Lexus NX300 2021

Hình 44 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Lexus NX300 2021

Hình 45 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Lexus-NX-interior-creme-perforated-leather-gallery-overlay-1204x677-LEX-NXG-MY20-0044_M75.jpg

Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Lexus-NX-interior-creme-perforated-leather-gallery-overlay-1204x677-LEX-NXG-MY20-0044_M75.jpg

Lexus NX300 2021

Hình 46 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất OEM Interior

Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất OEM Interior

Lexus NX300 2021

Hình 47 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Grille

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Grille

Lexus NX300 2021

Hình 48 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Lexus NX300 2021

Hình 49 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Lexus NX300 2021

Hình 50 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Grille

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Grille

Lexus NX300 2021

Hình 51 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Center Stack

Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Center Stack

Lexus NX300 2021

Hình 52 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Lexus NX300 2021

Hình 53 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Interior Profile

Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Interior Profile

Lexus NX300 2021

Hình 54 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Lexus NX300 2021

Hình 55 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Lexus NX300 2021

Hình 56 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Lexus NX300 2021

Hình 57 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Lexus NX300 2021

Hình 58 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Lexus NX300 2021

Hình 59 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Lexus NX300 2021

Hình 60 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất OEM Interior

Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất OEM Interior

Lexus NX300 2021

Hình 61 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Tires

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Tires

Lexus NX300 2021

Hình 62 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Lexus NX300 2021

Hình 63 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Lexus NX300 2021

Hình 64 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Lexus NX300 2021

Hình 65 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Lexus NX300 2021

Hình 66 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Lexus NX300 2021

Hình 67 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Lexus NX300 2021

Hình 68 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Lexus NX300 2021

Hình 69 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Interior Profile

Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Interior Profile

Lexus NX300 2021

Hình 70 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Center Stack

Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Center Stack

Lexus NX300 2021

Hình 71 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Lexus NX300 2021

Hình 72 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Interior Profile

Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Interior Profile

Lexus NX300 2021

Hình 73 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Lexus NX300 2021

Hình 74 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Center Stack

Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Center Stack

Lexus NX300 2021

Hình 75 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Lexus NX300 2021

Hình 76 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Lexus NX300 2021

Hình 77 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Lexus NX300 2021

Hình 78 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Lexus NX300 2021

Hình 79 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Lexus NX300 2021

Hình 80 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Lexus NX300 2021 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Lexus NX300 2021

Hình 81 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Lexus NX300 2021

Hình 82 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Lexus NX300 2021

Hình 83 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Lexus NX300 2021

Hình 84 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Tires

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Tires

Lexus NX300 2021

Hình 85 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Lexus NX300 2021

Hình 86 / 87
Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Lexus NX300 2021 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Lexus NX300 2021

Hình 87 / 87

Các phiên bản của Lexus NX300

Lexus NX300 2.0 AT I4

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

2.560.000.000 VND

Câu hỏi thường gặp

Q. Giá lăn bánh Lexus NX300 khoảng giá bao nhiêu?
A.
Xe Lexus NX300 có giá niêm yết khoảng 2 tỷ 560 triệu tùy từng phiên bản. Chi phí lăn bánh cho phiên bản 2.0 AT I4 là khoảng bao gồm phí trước bạ, bảo hiểm, thuế, biển số... Xem thêm
Q. Lexus NX300 2021 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Lexus NX300 2021 tại thị trường Việt Nam có 10 màu gồm Atomic Silver, Blue Vortex Metallic, Cadmium Orange, Caviar, Eminent White Pearl, Matador Red Mica, Nebula Gray Pearl, Obsidian, Ultra White, Ultrasonic Blue Mica 2.0, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Lexus NX300 là xe 5 chỗ?
A.
Lexus NX300 là mẫu xe 5 chỗ
Q. Dòng xe Lexus NX300 2021 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Lexus NX300 2021 có khoảng 1 phiên bản như NX300 2.0 AT I4 (Xăng) với giá ưu đãi bắt đầu từ 2 tỷ 560 triệu cho bản NX300 2.0 AT I4. Xem thêm

Xem thêm câu hỏi về Lexus NX300

Mua xe Lexus NX300 từ đại lý

Lexus NX300 2020 2.0L AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 560 triệu
2020
Tự động
Nhập khẩu
Xăng

Màu xe Lexus NX300

Lexus NX300 2021 Màu Atomic SilverLexus NX300 2021 Màu Blue Vortex MetallicLexus NX300 2021 Màu Cadmium OrangeLexus NX300 2021 Màu CaviarLexus NX300 2021 Màu Eminent White Pearl
Màu Atomic Silver

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Lexus

Nổi bật
Sắp ra mắt