Hình ảnh Maserati Ghibli 2021

Maserati Ghibli 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 4.890.000.000 đ - 5.990.000.000 đ

Xem hình ảnh Maserati Ghibli mới nhất. Xe Ghibli có 85 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Maserati Ghibli có sẵn 9 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 1

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 1

Maserati Ghibli 2020

Hình 1 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 2

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 2

Maserati Ghibli 2020

Hình 2 / 85
White Alps

White Alps

Maserati Ghibli 2020

Hình 3 / 85
White

White

Maserati Ghibli 2020

Hình 4 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 3

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 3

Maserati Ghibli 2020

Hình 5 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 4

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 4

Maserati Ghibli 2020

Hình 6 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 5

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 5

Maserati Ghibli 2020

Hình 7 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 6

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 6

Maserati Ghibli 2020

Hình 8 / 85
Ruby red

Ruby red

Maserati Ghibli 2020

Hình 9 / 85
Blue Emotion

Blue Emotion

Maserati Ghibli 2020

Hình 10 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 7

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 7

Maserati Ghibli 2020

Hình 11 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 8

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 8

Maserati Ghibli 2020

Hình 12 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 9

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 9

Maserati Ghibli 2020

Hình 13 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 10

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 10

Maserati Ghibli 2020

Hình 14 / 85
Passion blue

Passion blue

Maserati Ghibli 2020

Hình 15 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 11

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 11

Maserati Ghibli 2020

Hình 16 / 85
Maratea gray

Maratea gray

Maserati Ghibli 2020

Hình 17 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 12

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 12

Maserati Ghibli 2020

Hình 18 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 13

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 13

Maserati Ghibli 2020

Hình 19 / 85
Grey

Grey

Maserati Ghibli 2020

Hình 20 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 14

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 14

Maserati Ghibli 2020

Hình 21 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 15

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 15

Maserati Ghibli 2020

Hình 22 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 16

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 16

Maserati Ghibli 2020

Hình 23 / 85
Rebel black

Rebel black

Maserati Ghibli 2020

Hình 24 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 17

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 17

Maserati Ghibli 2020

Hình 25 / 85
Nero

Nero

Maserati Ghibli 2020

Hình 26 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 18

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 18

Maserati Ghibli 2020

Hình 27 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 19

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 19

Maserati Ghibli 2020

Hình 28 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 20

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 20

Maserati Ghibli 2020

Hình 29 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 21

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 21

Maserati Ghibli 2020

Hình 30 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 22

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 22

Maserati Ghibli 2020

Hình 31 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 23

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 23

Maserati Ghibli 2020

Hình 32 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 24

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 24

Maserati Ghibli 2020

Hình 33 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 25

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 25

Maserati Ghibli 2020

Hình 34 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 26

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 26

Maserati Ghibli 2020

Hình 35 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 27

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 27

Maserati Ghibli 2020

Hình 36 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 28

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 28

Maserati Ghibli 2020

Hình 37 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 29

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 29

Maserati Ghibli 2020

Hình 38 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 30

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 30

Maserati Ghibli 2020

Hình 39 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 31

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 31

Maserati Ghibli 2020

Hình 40 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 32

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 32

Maserati Ghibli 2020

Hình 41 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 33

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 33

Maserati Ghibli 2020

Hình 42 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 34

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 34

Maserati Ghibli 2020

Hình 43 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 35

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 35

Maserati Ghibli 2020

Hình 44 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 36

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 36

Maserati Ghibli 2020

Hình 45 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 37

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 37

Maserati Ghibli 2020

Hình 46 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 38

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 38

Maserati Ghibli 2020

Hình 47 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 39

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 39

Maserati Ghibli 2020

Hình 48 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 40

Hình ảnh Maserati Ghibli 2020 hình 40

Maserati Ghibli 2020

Hình 49 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 41

Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 41

Maserati Ghibli 2019

Hình 50 / 85
Bianco Alpi Pearlescent

Bianco Alpi Pearlescent

Maserati Ghibli 2019

Hình 51 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 42

Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 42

Maserati Ghibli 2019

Hình 52 / 85
Bianco

Bianco

Maserati Ghibli 2019

Hình 53 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 43

Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 43

Maserati Ghibli 2019

Hình 54 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 44

Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 44

Maserati Ghibli 2019

Hình 55 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 45

Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 45

Maserati Ghibli 2019

Hình 56 / 85
Blu Emozione Mica

Blu Emozione Mica

Maserati Ghibli 2019

Hình 57 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 46

Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 46

Maserati Ghibli 2019

Hình 58 / 85
Blu Passione Mica

Blu Passione Mica

Maserati Ghibli 2019

Hình 59 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 47

Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 47

Maserati Ghibli 2019

Hình 60 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 48

Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 48

Maserati Ghibli 2019

Hình 61 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 49

Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 49

Maserati Ghibli 2019

Hình 62 / 85
Bronzo Siena Metallescent

Bronzo Siena Metallescent

Maserati Ghibli 2019

Hình 63 / 85
Champagne Metallescent

Champagne Metallescent

Maserati Ghibli 2019

Hình 64 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 50

Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 50

Maserati Ghibli 2019

Hình 65 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 51

Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 51

Maserati Ghibli 2019

Hình 66 / 85
Grigio

Grigio

Maserati Ghibli 2019

Hình 67 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 52

Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 52

Maserati Ghibli 2019

Hình 68 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 53

Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 53

Maserati Ghibli 2019

Hình 69 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 54

Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 54

Maserati Ghibli 2019

Hình 70 / 85
Grigio Maratea Metallescent

Grigio Maratea Metallescent

Maserati Ghibli 2019

Hình 71 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 55

Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 55

Maserati Ghibli 2019

Hình 72 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 56

Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 56

Maserati Ghibli 2019

Hình 73 / 85
Grigio Metallo

Grigio Metallo

Maserati Ghibli 2019

Hình 74 / 85
Nero

Nero

Maserati Ghibli 2019

Hình 75 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 57

Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 57

Maserati Ghibli 2019

Hình 76 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 58

Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 58

Maserati Ghibli 2019

Hình 77 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 59

Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 59

Maserati Ghibli 2019

Hình 78 / 85
Nero Ribelle Mica

Nero Ribelle Mica

Maserati Ghibli 2019

Hình 79 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 60

Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 60

Maserati Ghibli 2019

Hình 80 / 85
Rosso Energia Pearlescent

Rosso Energia Pearlescent

Maserati Ghibli 2019

Hình 81 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 61

Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 61

Maserati Ghibli 2019

Hình 82 / 85
Rosso Folgore Mica

Rosso Folgore Mica

Maserati Ghibli 2019

Hình 83 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 62

Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 62

Maserati Ghibli 2019

Hình 84 / 85
Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 63

Hình ảnh Maserati Ghibli 2019 hình 63

Maserati Ghibli 2019

Hình 85 / 85

Các phiên bản của Maserati Ghibli

Maserati Ghibli 3.0L V6 330HP

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

4.890.000.000 VND

Maserati Ghibli 3.0L V6 S 410HP

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

5.690.000.000 VND

Maserati Ghibli 3.0L V6 SQ4 410HP

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

5.990.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Maserati Ghibli

Porsche 718
3 tỷ 610 triệu - 5 tỷ 350 triệu
BMW 530i
2 tỷ 729 triệu - 3 tỷ 060 triệu
Jaguar XF
2 tỷ 799 triệu - 3 tỷ 280 triệu
Audi A6
2 tỷ 500 triệu - 3 tỷ

Những câu hỏi thường gặp về Maserati Ghibli

Giá lăn bánh của Maserati Ghibli 2021 là bao nhiêu?
Giá Ghibli lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 5 tỷ 456 triệu cho bản 3.0L V6 330HP và tăng lên đến 5 tỷ 456 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Ghibli hay Porsche 718 xe nào tốt hơn?
Giá Ghibli niêm yết bắt đầu từ 4 tỷ 890 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2979 cc. Trong khi giá Porsche 718 bắt đầu từ 3 tỷ 610 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1988 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Maserati Ghibli 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Maserati Ghibli 2020 tại thị trường Việt Nam có 9 màu gồm White Alps, White, Ruby red, Blue Emotion, Passion blue, Maratea gray, Grey, Rebel black, Nero, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Maserati Ghibli 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Maserati Ghibli là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Maserati Ghibli có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Maserati Ghibli 2021 đang có 3 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Ghibli 3.0L V6 SQ4 410HP (Xăng), Ghibli 3.0L V6 S 410HP (Xăng) & Ghibli 3.0L V6 330HP (Xăng).
Đối thủ của Maserati Ghibli là dòng xe nào?
Maserati Ghibli có 6 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng sang cỡ lớn gồm: Porsche 718, BMW 530i, Jaguar XF, Lexus GS350, Audi A6, Mercedes-Benz CLS 500.

Xem thêm câu hỏi về Maserati Ghibli

Màu xe Maserati Ghibli

Maserati Ghibli 2020 Màu White AlpsMaserati Ghibli 2020 Màu WhiteMaserati Ghibli 2020 Màu Ruby redMaserati Ghibli 2020 Màu Blue EmotionMaserati Ghibli 2020 Màu Passion blue
Màu White Alps

Mua xe Maserati Ghibli mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Maserati Ghibli trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

96.712.942 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Maserati Ghibli?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Maserati

Nổi bật
Sắp ra mắt