Hình ảnh Maserati GranTurismo 2021

Maserati GranTurismo 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 15.206.000.000 đ

Xem hình ảnh Maserati GranTurismo mới nhất. Xe GranTurismo có 69 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Maserati GranTurismo có sẵn 15 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 1

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 1

Maserati GranTurismo 2020

Hình 1 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 2

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 2

Maserati GranTurismo 2020

Hình 2 / 69
Bianco Eldorado

Bianco Eldorado

Maserati GranTurismo 2020

Hình 3 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 3

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 3

Maserati GranTurismo 2020

Hình 4 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 4

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 4

Maserati GranTurismo 2020

Hình 5 / 69
Bianco Fuji Tri-Coat

Bianco Fuji Tri-Coat

Maserati GranTurismo 2020

Hình 6 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 5

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 5

Maserati GranTurismo 2020

Hình 7 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 6

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 6

Maserati GranTurismo 2020

Hình 8 / 69
Blu Mediterraneo Pearlescent

Blu Mediterraneo Pearlescent

Maserati GranTurismo 2020

Hình 9 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 7

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 7

Maserati GranTurismo 2020

Hình 10 / 69
Blu Nettuno Metallic

Blu Nettuno Metallic

Maserati GranTurismo 2020

Hình 11 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 8

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 8

Maserati GranTurismo 2020

Hình 12 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 9

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 9

Maserati GranTurismo 2020

Hình 13 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 10

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 10

Maserati GranTurismo 2020

Hình 14 / 69
Blu Oceano Metallic

Blu Oceano Metallic

Maserati GranTurismo 2020

Hình 15 / 69
Blu Sofisticato Metallic

Blu Sofisticato Metallic

Maserati GranTurismo 2020

Hình 16 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 11

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 11

Maserati GranTurismo 2020

Hình 17 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 12

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 12

Maserati GranTurismo 2020

Hình 18 / 69
Bordeaux Pontevecchio Metallic

Bordeaux Pontevecchio Metallic

Maserati GranTurismo 2020

Hình 19 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 13

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 13

Maserati GranTurismo 2020

Hình 20 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 14

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 14

Maserati GranTurismo 2020

Hình 21 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 15

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 15

Maserati GranTurismo 2020

Hình 22 / 69
Giallo Granturismo Pearlescent

Giallo Granturismo Pearlescent

Maserati GranTurismo 2020

Hình 23 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 16

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 16

Maserati GranTurismo 2020

Hình 24 / 69
Grigio Alfieri Metallic

Grigio Alfieri Metallic

Maserati GranTurismo 2020

Hình 25 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 17

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 17

Maserati GranTurismo 2020

Hình 26 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 18

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 18

Maserati GranTurismo 2020

Hình 27 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 19

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 19

Maserati GranTurismo 2020

Hình 28 / 69
Grigio Granito Metallic

Grigio Granito Metallic

Maserati GranTurismo 2020

Hình 29 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 20

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 20

Maserati GranTurismo 2020

Hình 30 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 21

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 21

Maserati GranTurismo 2020

Hình 31 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 22

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 22

Maserati GranTurismo 2020

Hình 32 / 69
Grigio Touring Metallic

Grigio Touring Metallic

Maserati GranTurismo 2020

Hình 33 / 69
Nero

Nero

Maserati GranTurismo 2020

Hình 34 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 23

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 23

Maserati GranTurismo 2020

Hình 35 / 69
Nero Carbonio Metallic

Nero Carbonio Metallic

Maserati GranTurismo 2020

Hình 36 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 24

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 24

Maserati GranTurismo 2020

Hình 37 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 25

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2020 hình 25

Maserati GranTurismo 2020

Hình 38 / 69
Rosso Mondiale Pearlescent

Rosso Mondiale Pearlescent

Maserati GranTurismo 2020

Hình 39 / 69
Rosso Trionfale Metallic

Rosso Trionfale Metallic

Maserati GranTurismo 2020

Hình 40 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2019 hình 26

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2019 hình 26

Maserati GranTurismo 2019

Hình 41 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2019 hình 27

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2019 hình 27

Maserati GranTurismo 2019

Hình 42 / 69
Blu Nettuno Metallic

Blu Nettuno Metallic

Maserati GranTurismo 2019

Hình 43 / 69
Bianco Birdcage Pearlescent

Bianco Birdcage Pearlescent

Maserati GranTurismo 2019

Hình 44 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2019 hình 28

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2019 hình 28

Maserati GranTurismo 2019

Hình 45 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2019 hình 29

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2019 hình 29

Maserati GranTurismo 2019

Hình 46 / 69
Bianco Eldorado

Bianco Eldorado

Maserati GranTurismo 2019

Hình 47 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2019 hình 30

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2019 hình 30

Maserati GranTurismo 2019

Hình 48 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2019 hình 31

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2019 hình 31

Maserati GranTurismo 2019

Hình 49 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2019 hình 32

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2019 hình 32

Maserati GranTurismo 2019

Hình 50 / 69
Bianco Fuji Pearlescent

Bianco Fuji Pearlescent

Maserati GranTurismo 2019

Hình 51 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2019 hình 33

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2019 hình 33

Maserati GranTurismo 2019

Hình 52 / 69
Blu Inchiostro Metallic

Blu Inchiostro Metallic

Maserati GranTurismo 2019

Hình 53 / 69
Blu Mediterraneo Pearlescent

Blu Mediterraneo Pearlescent

Maserati GranTurismo 2019

Hình 54 / 69
Hình ảnh Maserati GranTurismo 2019 hình 34

Hình ảnh Maserati GranTurismo 2019 hình 34

Maserati GranTurismo 2019

Hình 55 / 69
Blu Oceano Metallic

Blu Oceano Metallic

Maserati GranTurismo 2019

Hình 56 / 69
Blu Sofisticato Metallic

Blu Sofisticato Metallic

Maserati GranTurismo 2019

Hình 57 / 69
Bordeaux Pontevecchio Metallic

Bordeaux Pontevecchio Metallic

Maserati GranTurismo 2019

Hình 58 / 69
Giallo Granturismo Pearlescent

Giallo Granturismo Pearlescent

Maserati GranTurismo 2019

Hình 59 / 69
Girgio Pietra Metallic

Girgio Pietra Metallic

Maserati GranTurismo 2019

Hình 60 / 69
Grigio Alfieri Metallic

Grigio Alfieri Metallic

Maserati GranTurismo 2019

Hình 61 / 69
Grigio Granito Metallic

Grigio Granito Metallic

Maserati GranTurismo 2019

Hình 62 / 69
Grigio Lava Pearlescent

Grigio Lava Pearlescent

Maserati GranTurismo 2019

Hình 63 / 69
Grigio Touring Metallic

Grigio Touring Metallic

Maserati GranTurismo 2019

Hình 64 / 69
Nero

Nero

Maserati GranTurismo 2019

Hình 65 / 69
Nero Carbonio Metallic

Nero Carbonio Metallic

Maserati GranTurismo 2019

Hình 66 / 69
Rosso Magma Metallic

Rosso Magma Metallic

Maserati GranTurismo 2019

Hình 67 / 69
Rosso Mondiale Pearlescent

Rosso Mondiale Pearlescent

Maserati GranTurismo 2019

Hình 68 / 69
Rosso Trionfale Metallic

Rosso Trionfale Metallic

Maserati GranTurismo 2019

Hình 69 / 69

Các phiên bản của Maserati GranTurismo

Maserati GranTurismo 4.2 V8 Sport

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

15.206.000.000 VND

Maserati GranTurismo 4.2 V8 MC

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

15.206.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Maserati GranTurismo

BMW M6
6 tỷ 600 triệu
Audi R8
Đang cập nhật giá
Jaguar F-Type
7 tỷ 030 triệu - 12 tỷ 800 triệu
Porsche 911
6 tỷ 530 triệu - 8 tỷ 320 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Maserati GranTurismo

Giá lăn bánh của Maserati GranTurismo 2021 là bao nhiêu?
Giá GranTurismo lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 16 tỷ 958 triệu cho bản 4.2 V8 Sport. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua GranTurismo hay M6 xe nào tốt hơn?
Giá GranTurismo niêm yết bắt đầu từ 15 tỷ 206 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 4198 cc. Trong khi giá M6 bắt đầu từ 6 tỷ 600 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 4395 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Maserati GranTurismo 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Maserati GranTurismo 2020 tại thị trường Việt Nam có 15 màu gồm Bianco Eldorado, Bianco Fuji Tri-Coat, Blu Mediterraneo Pearlescent, Blu Nettuno Metallic, Blu Oceano Metallic, Blu Sofisticato Metallic, Bordeaux Pontevecchio Metallic, Giallo Granturismo Pearlescent, Grigio Alfieri Metallic, Grigio Granito Metallic, Grigio Touring Metallic, Nero, Nero Carbonio Metallic, Rosso Mondiale Pearlescent, Rosso Trionfale Metallic, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Maserati GranTurismo 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Maserati GranTurismo là mẫu xe Coupe 4 chỗ.
Maserati GranTurismo có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Maserati GranTurismo 2021 đang có 2 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: GranTurismo 4.2 V8 Sport (Xăng) & GranTurismo 4.2 V8 MC (Xăng).
Đối thủ của Maserati GranTurismo là dòng xe nào?
Maserati GranTurismo có 8 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Coupe Thể thao gồm: BMW M6, Aston Martin DB11, Audi R8, Chevrolet Camaro, Jaguar F-Type, Lamborghini Aventador, Lamborghini Huracan.

Xem thêm câu hỏi về Maserati GranTurismo

Màu xe Maserati GranTurismo

Maserati GranTurismo 2020 Màu Bianco EldoradoMaserati GranTurismo 2020 Màu Bianco Fuji Tri-CoatMaserati GranTurismo 2020 Màu Blu Mediterraneo PearlescentMaserati GranTurismo 2020 Màu Blu Nettuno MetallicMaserati GranTurismo 2020 Màu Blu Oceano Metallic
Màu Bianco Eldorado

Mua xe Maserati GranTurismo mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Maserati GranTurismo trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

300.599.301 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Maserati GranTurismo?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Maserati

Nổi bật
Sắp ra mắt