Hình ảnh Maserati Levante 2021

Maserati Levante 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 5.049.000.000 đ - 6.025.000.000 đ

Xem hình ảnh Maserati Levante mới nhất. Xe Levante có 86 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Maserati Levante có sẵn 14 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 1

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 1

Maserati Levante 2020

Hình 1 / 86
Bianco

Bianco

Maserati Levante 2020

Hình 2 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 2

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 2

Maserati Levante 2020

Hình 3 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 3

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 3

Maserati Levante 2020

Hình 4 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 4

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 4

Maserati Levante 2020

Hình 5 / 86
Bianco Alpi Tri-Coat

Bianco Alpi Tri-Coat

Maserati Levante 2020

Hình 6 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 5

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 5

Maserati Levante 2020

Hình 7 / 86
Blu Emozione Mica

Blu Emozione Mica

Maserati Levante 2020

Hình 8 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 6

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 6

Maserati Levante 2020

Hình 9 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 7

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 7

Maserati Levante 2020

Hình 10 / 86
Blu Nobile Tri-Coat

Blu Nobile Tri-Coat

Maserati Levante 2020

Hình 11 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 8

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 8

Maserati Levante 2020

Hình 12 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 9

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 9

Maserati Levante 2020

Hình 13 / 86
Blu Passione Mica

Blu Passione Mica

Maserati Levante 2020

Hình 14 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 10

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 10

Maserati Levante 2020

Hình 15 / 86
Champagne Metallescent

Champagne Metallescent

Maserati Levante 2020

Hình 16 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 11

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 11

Maserati Levante 2020

Hình 17 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 12

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 12

Maserati Levante 2020

Hình 18 / 86
Grigio Maratea Metallescent

Grigio Maratea Metallescent

Maserati Levante 2020

Hình 19 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 13

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 13

Maserati Levante 2020

Hình 20 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 14

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 14

Maserati Levante 2020

Hình 21 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 15

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 15

Maserati Levante 2020

Hình 22 / 86
Grigio Metallic

Grigio Metallic

Maserati Levante 2020

Hình 23 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 16

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 16

Maserati Levante 2020

Hình 24 / 86
Grigio Metallo Metallic

Grigio Metallo Metallic

Maserati Levante 2020

Hình 25 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 17

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 17

Maserati Levante 2020

Hình 26 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 18

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 18

Maserati Levante 2020

Hình 27 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 19

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 19

Maserati Levante 2020

Hình 28 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 20

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 20

Maserati Levante 2020

Hình 29 / 86
Nero

Nero

Maserati Levante 2020

Hình 30 / 86
Nero Ribelle Mica

Nero Ribelle Mica

Maserati Levante 2020

Hình 31 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 21

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 21

Maserati Levante 2020

Hình 32 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 22

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 22

Maserati Levante 2020

Hình 33 / 86
Rame Mica

Rame Mica

Maserati Levante 2020

Hình 34 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 23

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 23

Maserati Levante 2020

Hình 35 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 24

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 24

Maserati Levante 2020

Hình 36 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 25

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 25

Maserati Levante 2020

Hình 37 / 86
Rosso Rubino Mica

Rosso Rubino Mica

Maserati Levante 2020

Hình 38 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 26

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 26

Maserati Levante 2020

Hình 39 / 86
Verde Ossido Metallic

Verde Ossido Metallic

Maserati Levante 2020

Hình 40 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 27

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 27

Maserati Levante 2020

Hình 41 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 28

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 28

Maserati Levante 2020

Hình 42 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 29

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 29

Maserati Levante 2020

Hình 43 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 30

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 30

Maserati Levante 2020

Hình 44 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 31

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 31

Maserati Levante 2020

Hình 45 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 32

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 32

Maserati Levante 2020

Hình 46 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 33

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 33

Maserati Levante 2020

Hình 47 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 34

Hình ảnh Maserati Levante 2020 hình 34

Maserati Levante 2020

Hình 48 / 86
Blu Passione Mica

Blu Passione Mica

Maserati Levante 2019

Hình 49 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 35

Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 35

Maserati Levante 2019

Hình 50 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 36

Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 36

Maserati Levante 2019

Hình 51 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 37

Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 37

Maserati Levante 2019

Hình 52 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 38

Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 38

Maserati Levante 2019

Hình 53 / 86
Grigio Maratea Metallescent

Grigio Maratea Metallescent

Maserati Levante 2019

Hình 54 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 39

Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 39

Maserati Levante 2019

Hình 55 / 86
Bianco

Bianco

Maserati Levante 2019

Hình 56 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 40

Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 40

Maserati Levante 2019

Hình 57 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 41

Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 41

Maserati Levante 2019

Hình 58 / 86
Bianco Alpi Pearlescent

Bianco Alpi Pearlescent

Maserati Levante 2019

Hình 59 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 42

Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 42

Maserati Levante 2019

Hình 60 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 43

Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 43

Maserati Levante 2019

Hình 61 / 86
Blu Emozione Mica

Blu Emozione Mica

Maserati Levante 2019

Hình 62 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 44

Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 44

Maserati Levante 2019

Hình 63 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 45

Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 45

Maserati Levante 2019

Hình 64 / 86
Champagne Metallescent

Champagne Metallescent

Maserati Levante 2019

Hình 65 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 46

Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 46

Maserati Levante 2019

Hình 66 / 86
Grigio Metallic

Grigio Metallic

Maserati Levante 2019

Hình 67 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 47

Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 47

Maserati Levante 2019

Hình 68 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 48

Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 48

Maserati Levante 2019

Hình 69 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 49

Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 49

Maserati Levante 2019

Hình 70 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 50

Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 50

Maserati Levante 2019

Hình 71 / 86
Grigio Metallo Metallic

Grigio Metallo Metallic

Maserati Levante 2019

Hình 72 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 51

Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 51

Maserati Levante 2019

Hình 73 / 86
Nero

Nero

Maserati Levante 2019

Hình 74 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 52

Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 52

Maserati Levante 2019

Hình 75 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 53

Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 53

Maserati Levante 2019

Hình 76 / 86
Nero Ribelle Mica

Nero Ribelle Mica

Maserati Levante 2019

Hình 77 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 54

Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 54

Maserati Levante 2019

Hình 78 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 55

Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 55

Maserati Levante 2019

Hình 79 / 86
Rame Mica

Rame Mica

Maserati Levante 2019

Hình 80 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 56

Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 56

Maserati Levante 2019

Hình 81 / 86
Rosso Rubino Mica

Rosso Rubino Mica

Maserati Levante 2019

Hình 82 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 57

Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 57

Maserati Levante 2019

Hình 83 / 86
Verde Ossido Metallic

Verde Ossido Metallic

Maserati Levante 2019

Hình 84 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 58

Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 58

Maserati Levante 2019

Hình 85 / 86
Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 59

Hình ảnh Maserati Levante 2019 hình 59

Maserati Levante 2019

Hình 86 / 86

Bài viết về Maserati Levante

Những xe SUV đắt nhất thế giới
Những chiếc xe SUV đắt nhất thế giới có giá bán lên tới vài trăm nghìn đô, sau đây là 10 chiếc xe SUV thương mại đắt nhất mà chúng tôi liệt kê dưới đây
Blog xe 23 thg 6, 2019

Các phiên bản của Maserati Levante

Maserati Levante 3.0 V6

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

5.049.000.000 VND

Maserati Levante 3.0L S V6

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

6.025.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Maserati Levante

Porsche Cayenne
4 tỷ 140 triệu - 9 tỷ 050 triệu
BMW X6
3 tỷ 529 triệu - 4 tỷ 829 triệu
Mercedes-Benz GLE 400
3 tỷ 899 triệu - 4 tỷ 129 triệu
Audi Q7
3 tỷ 420 triệu - 3 tỷ 890 triệu
Jaguar E-Pace
2 tỷ 699 triệu - 2 tỷ 959 triệu
Porsche Macan
2 tỷ 940 triệu - 5 tỷ 540 triệu
Tesla Model X
Đang cập nhật giá
Volkswagen Touareg
3 tỷ 099 triệu - 3 tỷ 888 triệu
Volvo XC90
3 tỷ 399 triệu - 6 tỷ 490 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Maserati Levante

Giá lăn bánh của Maserati Levante 2021 là bao nhiêu?
Giá Levante lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 5 tỷ 633 triệu cho bản 3.0 V6 và tăng lên đến 5 tỷ 633 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Levante hay Cayenne xe nào tốt hơn?
Giá Levante niêm yết bắt đầu từ 5 tỷ 049 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2979 cc. Trong khi giá Cayenne bắt đầu từ 4 tỷ 600 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2995 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Maserati Levante 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Maserati Levante 2020 tại thị trường Việt Nam có 14 màu gồm Bianco, Bianco Alpi Tri-Coat, Blu Emozione Mica, Blu Nobile Tri-Coat, Blu Passione Mica, Champagne Metallescent, Grigio Maratea Metallescent, Grigio Metallic, Grigio Metallo Metallic, Nero, Nero Ribelle Mica, Rame Mica, Rosso Rubino Mica, Verde Ossido Metallic, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Maserati Levante 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Maserati Levante là mẫu xe SUV 5 chỗ.
Maserati Levante có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Maserati Levante 2021 đang có 2 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Levante 3.0L S V6 (Xăng) & Levante 3.0 V6 (Xăng).
Đối thủ của Maserati Levante là dòng xe nào?
Maserati Levante có 12 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng sang cỡ lớn gồm: Porsche Cayenne, BMW X6, Land Rover Range Rover Sport, Mercedes-Benz GLE 400, Audi Q7, Bentley Bentayga, Infiniti QX80.

Xem thêm câu hỏi về Maserati Levante

Màu xe Maserati Levante

Maserati Levante 2020 Màu BiancoMaserati Levante 2020 Màu Bianco Alpi Tri-CoatMaserati Levante 2020 Màu Blu Emozione MicaMaserati Levante 2020 Màu Blu Nobile Tri-CoatMaserati Levante 2020 Màu Blu Passione Mica
Màu Bianco

Mua xe Maserati Levante mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Maserati Levante trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

99.843.582 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Maserati Levante?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Maserati

Nổi bật
Sắp ra mắt