Hình ảnh Maserati Quattroporte 2021

Maserati Quattroporte 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 6.418.000.000 đ - 7.264.000.000 đ

Xem hình ảnh Maserati Quattroporte mới nhất. Xe Quattroporte có 66 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Maserati Quattroporte có sẵn 11 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 1

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 1

Maserati Quattroporte 2020

Hình 1 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 2

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 2

Maserati Quattroporte 2020

Hình 2 / 66
Bianco

Bianco

Maserati Quattroporte 2020

Hình 3 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 3

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 3

Maserati Quattroporte 2020

Hình 4 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 4

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 4

Maserati Quattroporte 2020

Hình 5 / 66
Bianco Alpi Tri-Coat

Bianco Alpi Tri-Coat

Maserati Quattroporte 2020

Hình 6 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 5

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 5

Maserati Quattroporte 2020

Hình 7 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 6

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 6

Maserati Quattroporte 2020

Hình 8 / 66
Blue Nobile Tri-Coat

Blue Nobile Tri-Coat

Maserati Quattroporte 2020

Hình 9 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 7

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 7

Maserati Quattroporte 2020

Hình 10 / 66
Blue Passione Metallic

Blue Passione Metallic

Maserati Quattroporte 2020

Hình 11 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 8

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 8

Maserati Quattroporte 2020

Hình 12 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 9

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 9

Maserati Quattroporte 2020

Hình 13 / 66
Bronzo Siena Metallescent

Bronzo Siena Metallescent

Maserati Quattroporte 2020

Hình 14 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 10

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 10

Maserati Quattroporte 2020

Hình 15 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 11

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 11

Maserati Quattroporte 2020

Hình 16 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 12

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 12

Maserati Quattroporte 2020

Hình 17 / 66
Grigio Maratea Metallic

Grigio Maratea Metallic

Maserati Quattroporte 2020

Hình 18 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 13

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 13

Maserati Quattroporte 2020

Hình 19 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 14

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 14

Maserati Quattroporte 2020

Hình 20 / 66
Grigio Metallic

Grigio Metallic

Maserati Quattroporte 2020

Hình 21 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 15

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 15

Maserati Quattroporte 2020

Hình 22 / 66
Nero

Nero

Maserati Quattroporte 2020

Hình 23 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 16

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 16

Maserati Quattroporte 2020

Hình 24 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 17

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 17

Maserati Quattroporte 2020

Hình 25 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 18

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 18

Maserati Quattroporte 2020

Hình 26 / 66
Nero Ribelle Metallic

Nero Ribelle Metallic

Maserati Quattroporte 2020

Hình 27 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 19

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2020 hình 19

Maserati Quattroporte 2020

Hình 28 / 66
Rosso Folgore Metallic

Rosso Folgore Metallic

Maserati Quattroporte 2020

Hình 29 / 66
Rosso Potente Tri-Coat

Rosso Potente Tri-Coat

Maserati Quattroporte 2020

Hình 30 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 20

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 20

Maserati Quattroporte 2019

Hình 31 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 21

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 21

Maserati Quattroporte 2019

Hình 32 / 66
Grigio Maratea Metallic

Grigio Maratea Metallic

Maserati Quattroporte 2019

Hình 33 / 66
Bianco

Bianco

Maserati Quattroporte 2019

Hình 34 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 22

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 22

Maserati Quattroporte 2019

Hình 35 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 23

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 23

Maserati Quattroporte 2019

Hình 36 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 24

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 24

Maserati Quattroporte 2019

Hình 37 / 66
Bianco Alpi Pearlescent

Bianco Alpi Pearlescent

Maserati Quattroporte 2019

Hình 38 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 25

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 25

Maserati Quattroporte 2019

Hình 39 / 66
Blu Passione Metallic

Blu Passione Metallic

Maserati Quattroporte 2019

Hình 40 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 26

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 26

Maserati Quattroporte 2019

Hình 41 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 27

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 27

Maserati Quattroporte 2019

Hình 42 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 28

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 28

Maserati Quattroporte 2019

Hình 43 / 66
Bronzo Siena Metallescent

Bronzo Siena Metallescent

Maserati Quattroporte 2019

Hình 44 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 29

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 29

Maserati Quattroporte 2019

Hình 45 / 66
Champagne Metallic

Champagne Metallic

Maserati Quattroporte 2019

Hình 46 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 30

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 30

Maserati Quattroporte 2019

Hình 47 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 31

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 31

Maserati Quattroporte 2019

Hình 48 / 66
Grigio Metallic

Grigio Metallic

Maserati Quattroporte 2019

Hình 49 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 32

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 32

Maserati Quattroporte 2019

Hình 50 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 33

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 33

Maserati Quattroporte 2019

Hình 51 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 34

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 34

Maserati Quattroporte 2019

Hình 52 / 66
Grigio Metallo Metallic

Grigio Metallo Metallic

Maserati Quattroporte 2019

Hình 53 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 35

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 35

Maserati Quattroporte 2019

Hình 54 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 36

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 36

Maserati Quattroporte 2019

Hình 55 / 66
Nero

Nero

Maserati Quattroporte 2019

Hình 56 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 37

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 37

Maserati Quattroporte 2019

Hình 57 / 66
Nero Ribelle Metallic

Nero Ribelle Metallic

Maserati Quattroporte 2019

Hình 58 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 38

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 38

Maserati Quattroporte 2019

Hình 59 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 39

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 39

Maserati Quattroporte 2019

Hình 60 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 40

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 40

Maserati Quattroporte 2019

Hình 61 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 41

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 41

Maserati Quattroporte 2019

Hình 62 / 66
Rosso Folgore Metallic

Rosso Folgore Metallic

Maserati Quattroporte 2019

Hình 63 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 42

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 42

Maserati Quattroporte 2019

Hình 64 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 43

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 43

Maserati Quattroporte 2019

Hình 65 / 66
Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 44

Hình ảnh Maserati Quattroporte 2019 hình 44

Maserati Quattroporte 2019

Hình 66 / 66

Các phiên bản của Maserati Quattroporte

Maserati Quattroporte 3.0L V6 S 410HP

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

6.418.000.000 VND

Maserati Quattroporte 3.0L V6 330HP

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

6.418.000.000 VND

Maserati Quattroporte V6 SQ4 410HP

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

6.972.000.000 VND

Maserati Quattroporte 3.8L V8 GTS GranSport 530HP

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

7.264.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Maserati Quattroporte

Porsche Panamera
4 tỷ 779 triệu - 10 tỷ 090 triệu
Volvo S60
Đang cập nhật giá
BMW 750Li
8 tỷ 800 triệu
BMW M5
Đang cập nhật giá
Maserati Ghibli
4 tỷ 890 triệu - 5 tỷ 990 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Maserati Quattroporte

Giá lăn bánh của Maserati Quattroporte 2021 là bao nhiêu?
Giá Quattroporte lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 7 tỷ 159 triệu cho bản 3.0L V6 S 410HP và tăng lên đến 7 tỷ 159 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Quattroporte hay Panamera xe nào tốt hơn?
Giá Quattroporte niêm yết bắt đầu từ 6 tỷ 418 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2979 cc. Trong khi giá Panamera bắt đầu từ 5 tỷ 250 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2995 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Maserati Quattroporte 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Maserati Quattroporte 2020 tại thị trường Việt Nam có 11 màu gồm Bianco, Bianco Alpi Tri-Coat, Blue Nobile Tri-Coat, Blue Passione Metallic, Bronzo Siena Metallescent, Grigio Maratea Metallic, Grigio Metallic, Nero, Nero Ribelle Metallic, Rosso Folgore Metallic, Rosso Potente Tri-Coat, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Maserati Quattroporte 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Maserati Quattroporte là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Maserati Quattroporte có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Maserati Quattroporte 2021 đang có 4 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Quattroporte V6 SQ4 410HP (Xăng), Quattroporte 3.8L V8 GTS GranSport 530HP (Xăng), Quattroporte 3.0L V6 S 410HP (Xăng) & Quattroporte 3.0L V6 330HP (Xăng).
Đối thủ của Maserati Quattroporte là dòng xe nào?
Maserati Quattroporte có 11 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng sang cỡ lớn gồm: Porsche Panamera, Volvo S60, BMW 750Li, Audi A8, Tesla Model S, Mercedes-Benz S500, Mercedes-Maybach S400.

Xem thêm câu hỏi về Maserati Quattroporte

Màu xe Maserati Quattroporte

Maserati Quattroporte 2020 Màu BiancoMaserati Quattroporte 2020 Màu Bianco Alpi Tri-CoatMaserati Quattroporte 2020 Màu Blue Nobile Tri-CoatMaserati Quattroporte 2020 Màu Blue Passione MetallicMaserati Quattroporte 2020 Màu Bronzo Siena Metallescent
Màu Bianco

Mua xe Maserati Quattroporte mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Maserati Quattroporte trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

126.908.546 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Maserati Quattroporte?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Maserati

Nổi bật
Sắp ra mắt