Hình ảnh Mazda 6

#3 xe bán nhiều thuộc Xe phân khúc d

Tổng doanh số
199 chiếc
Miền Bắc
106chiếc
Miền Trung
12chiếc
Miền Nam
81chiếc
Mazda 6 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 819.000.000 đ - 1.019.000.000 đ

Xem hình ảnh Mazda 6 mới nhất. Xe Mazda6 có 88 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Mazda 6 có sẵn 8 màu sắc khác nhau.

Jet Black Mica

Jet Black Mica

Mazda 6 2020

Hình 1 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 1

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 1

Mazda 6 2020

Hình 2 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 2

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 2

Mazda 6 2020

Hình 3 / 88
Deep Crystal Blue Mica

Deep Crystal Blue Mica

Mazda 6 2020

Hình 4 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 3

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 3

Mazda 6 2020

Hình 5 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 4

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 4

Mazda 6 2020

Hình 6 / 88
Soul Red Crystal Metallic

Soul Red Crystal Metallic

Mazda 6 2020

Hình 7 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 5

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 5

Mazda 6 2020

Hình 8 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 6

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 6

Mazda 6 2020

Hình 9 / 88
Machine Grey Metallic

Machine Grey Metallic

Mazda 6 2020

Hình 10 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 7

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 7

Mazda 6 2020

Hình 11 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 8

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 8

Mazda 6 2020

Hình 12 / 88
Blue Reflex Mica

Blue Reflex Mica

Mazda 6 2020

Hình 13 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 9

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 9

Mazda 6 2020

Hình 14 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 10

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 10

Mazda 6 2020

Hình 15 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 11

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 11

Mazda 6 2020

Hình 16 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 12

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 12

Mazda 6 2020

Hình 17 / 88
Snowflake White Pearl Mica

Snowflake White Pearl Mica

Mazda 6 2020

Hình 18 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 13

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 13

Mazda 6 2020

Hình 19 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 14

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 14

Mazda 6 2020

Hình 20 / 88
Titanium Flash Mica

Titanium Flash Mica

Mazda 6 2020

Hình 21 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 15

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 15

Mazda 6 2020

Hình 22 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 16

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 16

Mazda 6 2020

Hình 23 / 88
Sonic Silver Metallic

Sonic Silver Metallic

Mazda 6 2020

Hình 24 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 17

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 17

Mazda 6 2020

Hình 25 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 18

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 18

Mazda 6 2020

Hình 26 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 19

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 19

Mazda 6 2020

Hình 27 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 20

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 20

Mazda 6 2020

Hình 28 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 21

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 21

Mazda 6 2020

Hình 29 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 22

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 22

Mazda 6 2020

Hình 30 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 23

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 23

Mazda 6 2020

Hình 31 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 24

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 24

Mazda 6 2020

Hình 32 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 25

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 25

Mazda 6 2020

Hình 33 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 26

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 26

Mazda 6 2020

Hình 34 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 27

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 27

Mazda 6 2020

Hình 35 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 28

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 28

Mazda 6 2020

Hình 36 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 29

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 29

Mazda 6 2020

Hình 37 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 30

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 30

Mazda 6 2020

Hình 38 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 31

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 31

Mazda 6 2020

Hình 39 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 32

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 32

Mazda 6 2020

Hình 40 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 33

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 33

Mazda 6 2020

Hình 41 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 34

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 34

Mazda 6 2020

Hình 42 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 35

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 35

Mazda 6 2020

Hình 43 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 36

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 36

Mazda 6 2020

Hình 44 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 37

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 37

Mazda 6 2020

Hình 45 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 38

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 38

Mazda 6 2020

Hình 46 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 39

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 39

Mazda 6 2020

Hình 47 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 40

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 40

Mazda 6 2020

Hình 48 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 41

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 41

Mazda 6 2020

Hình 49 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 42

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 42

Mazda 6 2020

Hình 50 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 43

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 43

Mazda 6 2020

Hình 51 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 44

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 44

Mazda 6 2020

Hình 52 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 45

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 45

Mazda 6 2020

Hình 53 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 46

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 46

Mazda 6 2020

Hình 54 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 47

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 47

Mazda 6 2020

Hình 55 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 48

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 48

Mazda 6 2020

Hình 56 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 49

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 49

Mazda 6 2020

Hình 57 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 50

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 50

Mazda 6 2020

Hình 58 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 51

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 51

Mazda 6 2020

Hình 59 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 52

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 52

Mazda 6 2020

Hình 60 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 53

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 53

Mazda 6 2020

Hình 61 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 54

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 54

Mazda 6 2020

Hình 62 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 55

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 55

Mazda 6 2020

Hình 63 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 56

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 56

Mazda 6 2020

Hình 64 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 57

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 57

Mazda 6 2020

Hình 65 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 58

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 58

Mazda 6 2020

Hình 66 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 59

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 59

Mazda 6 2020

Hình 67 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 60

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 60

Mazda 6 2020

Hình 68 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 61

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 61

Mazda 6 2020

Hình 69 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 62

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 62

Mazda 6 2020

Hình 70 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 63

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 63

Mazda 6 2020

Hình 71 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 64

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 64

Mazda 6 2020

Hình 72 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 65

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 65

Mazda 6 2020

Hình 73 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 66

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 66

Mazda 6 2020

Hình 74 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 67

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 67

Mazda 6 2020

Hình 75 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 68

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 68

Mazda 6 2020

Hình 76 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 69

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 69

Mazda 6 2020

Hình 77 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 70

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 70

Mazda 6 2020

Hình 78 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 71

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 71

Mazda 6 2020

Hình 79 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 72

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 72

Mazda 6 2020

Hình 80 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 73

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 73

Mazda 6 2020

Hình 81 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 74

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 74

Mazda 6 2020

Hình 82 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 75

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 75

Mazda 6 2020

Hình 83 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 76

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 76

Mazda 6 2020

Hình 84 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 77

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 77

Mazda 6 2020

Hình 85 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 78

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 78

Mazda 6 2020

Hình 86 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 79

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 79

Mazda 6 2020

Hình 87 / 88
Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 80

Hình ảnh Mazda 6 2020 hình 80

Mazda 6 2020

Hình 88 / 88

Bài viết về Mazda 6

5 mẫu xe thân thiện với gia đình nên mua ở Việt Nam
Nếu bạn là chủ gia đình, bạn sẽ cần đưa ra quyết định vì lợi ích cao nhất của gia đình bạn, và điều đó bao gồm việc mua một chiếc xe hơi gia đình...
Tư vấn 5 thg 6, 2020
Những mẫu xe ô tô sắp ra mắt thị trường Việt Nam
Thế hệ mới của KIA Morning, Honda City, Toyota Corolla Altis, Mazda6 hay KIA Sorento là những mẫu xe ô tô có thể về Việt Nam sắp tới
Thị trường 28 thg 5, 2020
Mazda chơi lớn giảm đồng loạt giá các dòng xe hot ưu đãi kỷ lục 150 triệu đồng
Cuối tháng 4 hãng Mazda Việt Nam tiếp tục nâng ưu đãi cho khách hàng có nhu cầu mua xe mới. Đây là lần giảm giá xe lớn nhất từ trước đến nay của Mazda,...
Thị trường 21 thg 4, 2020

Các phiên bản của Mazda 6

Mazda 6 2.0 Deluxe AT

Lắp ráp, Xăng, Tự động

819.000.000 VND

Mazda 6 2.0 Luxury AT

Lắp ráp, Xăng, Tự động

899.000.000 VND

Mazda 6 2.5 Premium AT

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.019.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Mazda 6

Honda Accord
1 tỷ 198 triệu - 1 tỷ 390 triệu
Toyota Camry
1 tỷ 029 triệu - 1 tỷ 302 triệu
Kia Optima
759 triệu - 1 tỷ 035 triệu

Câu hỏi thường gặp

Q. Giá lăn bánh Mazda 6 khoảng giá bao nhiêu?
A.
Xe Mazda 6 có giá niêm yết khoảng 819 triệu - 1 tỷ 019 triệu tùy từng phiên bản. Chi phí lăn bánh cho phiên bản 2.0 Deluxe AT là khoảng bao gồm phí trước bạ, bảo hiểm, thuế, biển số... Xem thêm
Q. Mazda 6 2020 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Mazda 6 2020 tại thị trường Việt Nam có 8 màu gồm Jet Black Mica, Deep Crystal Blue Mica, Soul Red Crystal Metallic, Machine Grey Metallic, Blue Reflex Mica, Snowflake White Pearl Mica, Titanium Flash Mica, Sonic Silver Metallic, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Mazda 6 là xe 5 chỗ?
A.
Mazda 6 là mẫu xe 5 chỗ
Q. Dòng xe Mazda 6 2020 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Mazda 6 2020 có khoảng 3 phiên bản như Mazda6 2.5 Premium AT (Xăng), Mazda6 2.0 Luxury AT (Xăng) & Mazda6 2.0 Deluxe AT (Xăng) với giá ưu đãi bắt đầu từ 819 triệu cho bản Mazda6 2.0 Deluxe AT. Xem thêm
Q. Đối thủ của Mazda 6 là dòng xe nào?
A.
Có 5 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Mazda 6 là những dòng xe trong phân khúc D thuộc Honda, Toyota, Hyundai, Kia như Honda Accord, Toyota Camry, Hyundai Sonata, Kia Optima, Nissan Teana

Xem thêm câu hỏi về Mazda 6

Mua xe Mazda 6 từ đại lý

Mazda 6 2.0 Luxury 2.5L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
889 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mazda 6 NEW MAZDA 6 2020 2.0L AT
Mua xe từ đại lý
889 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mazda 6 New 2.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
889 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mazda 6 NEW MAZDA 6 2020 2.0L AT
Mua xe từ đại lý
889 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mazda 6 DELUXE 2019 AT
Mua xe từ đại lý
819 triệu
2019
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mazda 6 Mazda 6 2.0 Deluxe 2019 AT
Mua xe từ đại lý
819 triệu
2019
Tự động
Lắp ráp
Xăng

Màu xe Mazda 6

Mazda 6 2020 Màu Jet Black MicaMazda 6 2020 Màu Deep Crystal Blue MicaMazda 6 2020 Màu Soul Red Crystal MetallicMazda 6 2020 Màu Machine Grey MetallicMazda 6 2020 Màu Blue Reflex Mica
Màu Jet Black Mica

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Mazda

Nổi bật
Sắp ra mắt