Hình ảnh Mazda CX-5

#1 xe bán nhiều thuộc Xe phân khúc c

Tổng doanh số
1671 chiếc
Miền Bắc
636chiếc
Miền Trung
148chiếc
Miền Nam
887chiếc
Mazda CX-5 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 819.000.000 đ - 1.049.000.000 đ

Xem hình ảnh Mazda CX-5 mới nhất. Xe CX-5 có 74 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Mazda CX-5 có sẵn 6 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 1

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 1

Mazda CX-5 2020

Hình 1 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 2

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 2

Mazda CX-5 2020

Hình 2 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 3

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 3

Mazda CX-5 2020

Hình 3 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 4

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 4

Mazda CX-5 2020

Hình 4 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 5

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 5

Mazda CX-5 2020

Hình 5 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 6

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 6

Mazda CX-5 2020

Hình 6 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 7

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 7

Mazda CX-5 2020

Hình 7 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 8

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 8

Mazda CX-5 2020

Hình 8 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 9

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 9

Mazda CX-5 2020

Hình 9 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 10

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 10

Mazda CX-5 2020

Hình 10 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 11

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 11

Mazda CX-5 2020

Hình 11 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 12

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 12

Mazda CX-5 2020

Hình 12 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 13

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 13

Mazda CX-5 2020

Hình 13 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 14

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 14

Mazda CX-5 2020

Hình 14 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 15

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 15

Mazda CX-5 2020

Hình 15 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 16

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 16

Mazda CX-5 2020

Hình 16 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 17

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 17

Mazda CX-5 2020

Hình 17 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 18

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 18

Mazda CX-5 2020

Hình 18 / 74
Màu đỏ

Màu đỏ

Mazda CX-5 2020

Hình 19 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 19

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 19

Mazda CX-5 2020

Hình 20 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 20

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 20

Mazda CX-5 2020

Hình 21 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 21

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 21

Mazda CX-5 2020

Hình 22 / 74
Màu xám

Màu xám

Mazda CX-5 2020

Hình 23 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 22

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 22

Mazda CX-5 2020

Hình 24 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 23

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 23

Mazda CX-5 2020

Hình 25 / 74
Màu nâu

Màu nâu

Mazda CX-5 2020

Hình 26 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 24

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 24

Mazda CX-5 2020

Hình 27 / 74
Màu xanh dương

Màu xanh dương

Mazda CX-5 2020

Hình 28 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 25

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 25

Mazda CX-5 2020

Hình 29 / 74
Màu xanh trời

Màu xanh trời

Mazda CX-5 2020

Hình 30 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 26

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 26

Mazda CX-5 2020

Hình 31 / 74
Màu đen

Màu đen

Mazda CX-5 2020

Hình 32 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 27

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 27

Mazda CX-5 2020

Hình 33 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 28

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 28

Mazda CX-5 2020

Hình 34 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 29

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 29

Mazda CX-5 2020

Hình 35 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 30

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 30

Mazda CX-5 2020

Hình 36 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 31

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 31

Mazda CX-5 2020

Hình 37 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 32

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 32

Mazda CX-5 2020

Hình 38 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 33

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 33

Mazda CX-5 2020

Hình 39 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 34

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 34

Mazda CX-5 2020

Hình 40 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 35

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 35

Mazda CX-5 2020

Hình 41 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 36

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 36

Mazda CX-5 2020

Hình 42 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 37

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 37

Mazda CX-5 2020

Hình 43 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 38

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 38

Mazda CX-5 2020

Hình 44 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 39

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 39

Mazda CX-5 2020

Hình 45 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 40

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 40

Mazda CX-5 2020

Hình 46 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 41

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 41

Mazda CX-5 2020

Hình 47 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 42

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 42

Mazda CX-5 2020

Hình 48 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 43

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 43

Mazda CX-5 2020

Hình 49 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 44

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 44

Mazda CX-5 2020

Hình 50 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 45

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 45

Mazda CX-5 2020

Hình 51 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 46

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 46

Mazda CX-5 2020

Hình 52 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 47

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 47

Mazda CX-5 2020

Hình 53 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 48

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 48

Mazda CX-5 2020

Hình 54 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 49

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 49

Mazda CX-5 2020

Hình 55 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 50

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 50

Mazda CX-5 2020

Hình 56 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 51

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 51

Mazda CX-5 2020

Hình 57 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 52

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 52

Mazda CX-5 2020

Hình 58 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 53

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 53

Mazda CX-5 2020

Hình 59 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 54

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 54

Mazda CX-5 2020

Hình 60 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 55

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 55

Mazda CX-5 2020

Hình 61 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 56

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 56

Mazda CX-5 2020

Hình 62 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 57

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 57

Mazda CX-5 2020

Hình 63 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 58

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 58

Mazda CX-5 2020

Hình 64 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 59

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 59

Mazda CX-5 2020

Hình 65 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 60

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 60

Mazda CX-5 2020

Hình 66 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 61

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 61

Mazda CX-5 2020

Hình 67 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 62

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 62

Mazda CX-5 2020

Hình 68 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 63

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 63

Mazda CX-5 2020

Hình 69 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 64

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 64

Mazda CX-5 2020

Hình 70 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 65

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 65

Mazda CX-5 2020

Hình 71 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 66

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 66

Mazda CX-5 2020

Hình 72 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 67

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 67

Mazda CX-5 2020

Hình 73 / 74
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 68

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 68

Mazda CX-5 2020

Hình 74 / 74

Bài viết về Mazda CX-5

Toyota Vios đạt trên 1000 chiếc xe trong mùa đại dịch Covid-19
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến doanh số bán nhiều mẫu xe sụt giảm, ngoại trừ Toyota Vios đạt mức trên 1.000 chiếc, các mẫu xe còn lại trong top 10 ô tô...
Thị trường 11 thg 5, 2020
Mazda chơi lớn giảm đồng loạt giá các dòng xe hot ưu đãi kỷ lục 150 triệu đồng
Cuối tháng 4 hãng Mazda Việt Nam tiếp tục nâng ưu đãi cho khách hàng có nhu cầu mua xe mới. Đây là lần giảm giá xe lớn nhất từ trước đến nay của Mazda,...
Thị trường 21 thg 4, 2020
Hyundai Grand i10 bứt phá top 1 doanh số xe bán chạy tháng 4
Theo thống kê doanh số trên xeoto.com.vn công bố, thị trường xe diễn ra sôi nổi hơn so với đầu năm. Cuộc bứt phá ngoại mục của hyundai khi doanh số cao hơn trong tháng...
Thị trường 23 thg 6, 2019
Mazda giới thiệu Mazda CX-5 Signature AWD Diesel 2020 tại triển lãm Auto Show New York
Mazda cuối cùng đã ra mắt phiên bản động cơ diesel của CX-5 cho thị trường Mỹ ra mắt tại Triển lãm ô tô quốc tế New York 2019. Cụ thể động cơ turbo diesel...
Thị trường 23 thg 6, 2019

Các phiên bản của Mazda CX-5

Mazda CX-5 2.0 Deluxe

Lắp ráp, Xăng, Tự động

819.000.000 VND

Mazda CX-5 2.0 Luxury

Lắp ráp, Xăng, Tự động

859.000.000 VND

Mazda CX-5 2.0 Premium

Lắp ráp, Xăng, Tự động

899.000.000 VND

Mazda CX-5 2.5 Signature Premium 2WD

Lắp ráp, Xăng, Tự động

999.000.000 VND

Mazda CX-5 2.5 Premium AT 2WD

Lắp ráp, Xăng, Tự động

999.000.000 VND

Mazda CX-5 2.5 Premium AT 4WD

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.004.000.000 VND

Mazda CX-5 2.5 Signature Premium AWD

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.049.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Mazda CX-5

Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 118 triệu
Subaru Forester
949 triệu - 1 tỷ 307 triệu
Nissan X-Trail
800 triệu - 1 tỷ 113 triệu

Câu hỏi thường gặp

Q. Giá lăn bánh Mazda CX-5 khoảng giá bao nhiêu?
A.
Xe Mazda CX-5 có giá niêm yết khoảng 819 triệu - 1 tỷ 049 triệu tùy từng phiên bản. Chi phí lăn bánh cho phiên bản 2.0 Deluxe là khoảng bao gồm phí trước bạ, bảo hiểm, thuế, biển số... Xem thêm
Q. Mazda CX-5 2020 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Mazda CX-5 2020 tại thị trường Việt Nam có 6 màu gồm Màu đỏ, Màu xám, Màu nâu, Màu xanh dương, Màu xanh trời, Màu đen, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Mazda CX-5 là xe 5 chỗ?
A.
Mazda CX-5 là mẫu xe 5 chỗ
Q. Dòng xe Mazda CX-5 2020 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Mazda CX-5 2020 có khoảng 7 phiên bản như CX-5 2.5 Signature Premium AWD (Xăng), CX-5 2.5 Signature Premium 2WD (Xăng), CX-5 2.5 Premium AT 4WD (Xăng), CX-5 2.5 Premium AT 2WD (Xăng), CX-5 2.0 Premium (Xăng), CX-5 2.0 Luxury (Xăng) & CX-5 2.0 Deluxe (Xăng) với giá ưu đãi bắt đầu từ 819 triệu cho bản CX-5 2.0 Deluxe. Xem thêm
Q. Đối thủ của Mazda CX-5 là dòng xe nào?
A.
Có 5 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5 là những dòng xe trong phân khúc C thuộc Hyundai, Mitsubishi, Honda, Subaru như Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander, Honda CR-V, Subaru Forester, Nissan X-Trail

Xem thêm câu hỏi về Mazda CX-5

Mua xe Mazda CX-5 từ đại lý

Mazda CX-5 NEW CX5 2020 2.5L AT
Mua xe từ đại lý
829 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mazda CX-5 DELUXE 2.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
819 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mazda CX-5 Deluxe 2020 AT
Mua xe từ đại lý
829 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mazda CX-5 2.0 Deluxe 2020 AT
Mua xe từ đại lý
819 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mazda CX-5 2.5 NOA 2.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
879 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mazda CX-5 2020 2.0L AT
Mua xe từ đại lý
829 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng

Màu xe Mazda CX-5

Mazda CX-5 2020 Màu Màu đỏMazda CX-5 2020 Màu Màu xámMazda CX-5 2020 Màu Màu nâuMazda CX-5 2020 Màu Màu xanh dươngMazda CX-5 2020 Màu Màu xanh trời
Màu Màu đỏ

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Mazda

Nổi bật
Sắp ra mắt