Hình ảnh Mazda CX-5 2021

#1 phân khúc xe crossover hạng c

Tổng doanh số
332 chiếc
Miền Bắc
188 chiếc
Miền Trung
60 chiếc
Miền Nam
84 chiếc
Mazda CX-5 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 899.000.000 đ - 1.149.000.000 đ

Xem hình ảnh Mazda CX-5 mới nhất. Xe CX-5 có 199 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Mazda CX-5 có sẵn 7 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 1

Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 1

Mazda CX-5 2021

Hình 1 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 2

Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 2

Mazda CX-5 2021

Hình 2 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 3

Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 3

Mazda CX-5 2021

Hình 3 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 4

Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 4

Mazda CX-5 2021

Hình 4 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 5

Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 5

Mazda CX-5 2021

Hình 5 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 6

Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 6

Mazda CX-5 2021

Hình 6 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 7

Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 7

Mazda CX-5 2021

Hình 7 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 8

Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 8

Mazda CX-5 2021

Hình 8 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 9

Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 9

Mazda CX-5 2021

Hình 9 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 10

Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 10

Mazda CX-5 2021

Hình 10 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 11

Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 11

Mazda CX-5 2021

Hình 11 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 12

Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 12

Mazda CX-5 2021

Hình 12 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 13

Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 13

Mazda CX-5 2021

Hình 13 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 14

Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 14

Mazda CX-5 2021

Hình 14 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 15

Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 15

Mazda CX-5 2021

Hình 15 / 199
Snowflake White Pearl

Snowflake White Pearl

Mazda CX-5 2021

Hình 16 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 16

Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 16

Mazda CX-5 2021

Hình 17 / 199
Deep Crystal Blue

Deep Crystal Blue

Mazda CX-5 2021

Hình 18 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 17

Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 17

Mazda CX-5 2021

Hình 19 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 18

Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 18

Mazda CX-5 2021

Hình 20 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 19

Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 19

Mazda CX-5 2021

Hình 21 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 20

Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 20

Mazda CX-5 2021

Hình 22 / 199
Machine Grey

Machine Grey

Mazda CX-5 2021

Hình 23 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 21

Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 21

Mazda CX-5 2021

Hình 24 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 22

Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 22

Mazda CX-5 2021

Hình 25 / 199
Soul Red

Soul Red

Mazda CX-5 2021

Hình 26 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 23

Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 23

Mazda CX-5 2021

Hình 27 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 24

Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 24

Mazda CX-5 2021

Hình 28 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 25

Hình ảnh Mazda CX-5 2021 hình 25

Mazda CX-5 2021

Hình 29 / 199
Jet Black

Jet Black

Mazda CX-5 2021

Hình 30 / 199
Titanium Flash

Titanium Flash

Mazda CX-5 2021

Hình 31 / 199
Arctic White

Arctic White

Mazda CX-5 2021

Hình 32 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 26

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 26

Mazda CX-5 2020

Hình 33 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 27

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 27

Mazda CX-5 2020

Hình 34 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 28

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 28

Mazda CX-5 2020

Hình 35 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 29

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 29

Mazda CX-5 2020

Hình 36 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 30

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 30

Mazda CX-5 2020

Hình 37 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 31

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 31

Mazda CX-5 2020

Hình 38 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 32

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 32

Mazda CX-5 2020

Hình 39 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 33

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 33

Mazda CX-5 2020

Hình 40 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 34

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 34

Mazda CX-5 2020

Hình 41 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 35

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 35

Mazda CX-5 2020

Hình 42 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 36

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 36

Mazda CX-5 2020

Hình 43 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 37

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 37

Mazda CX-5 2020

Hình 44 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 38

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 38

Mazda CX-5 2020

Hình 45 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 39

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 39

Mazda CX-5 2020

Hình 46 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 40

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 40

Mazda CX-5 2020

Hình 47 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 41

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 41

Mazda CX-5 2020

Hình 48 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 42

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 42

Mazda CX-5 2020

Hình 49 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 43

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 43

Mazda CX-5 2020

Hình 50 / 199
Màu đỏ

Màu đỏ

Mazda CX-5 2020

Hình 51 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 44

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 44

Mazda CX-5 2020

Hình 52 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 45

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 45

Mazda CX-5 2020

Hình 53 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 46

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 46

Mazda CX-5 2020

Hình 54 / 199
Màu xám

Màu xám

Mazda CX-5 2020

Hình 55 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 47

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 47

Mazda CX-5 2020

Hình 56 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 48

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 48

Mazda CX-5 2020

Hình 57 / 199
Màu nâu

Màu nâu

Mazda CX-5 2020

Hình 58 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 49

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 49

Mazda CX-5 2020

Hình 59 / 199
Màu xanh dương

Màu xanh dương

Mazda CX-5 2020

Hình 60 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 50

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 50

Mazda CX-5 2020

Hình 61 / 199
Màu xanh trời

Màu xanh trời

Mazda CX-5 2020

Hình 62 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 51

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 51

Mazda CX-5 2020

Hình 63 / 199
Màu đen

Màu đen

Mazda CX-5 2020

Hình 64 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 52

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 52

Mazda CX-5 2020

Hình 65 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 53

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 53

Mazda CX-5 2020

Hình 66 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 54

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 54

Mazda CX-5 2020

Hình 67 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 55

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 55

Mazda CX-5 2020

Hình 68 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 56

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 56

Mazda CX-5 2020

Hình 69 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 57

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 57

Mazda CX-5 2020

Hình 70 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 58

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 58

Mazda CX-5 2020

Hình 71 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 59

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 59

Mazda CX-5 2020

Hình 72 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 60

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 60

Mazda CX-5 2020

Hình 73 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 61

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 61

Mazda CX-5 2020

Hình 74 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 62

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 62

Mazda CX-5 2020

Hình 75 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 63

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 63

Mazda CX-5 2020

Hình 76 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 64

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 64

Mazda CX-5 2020

Hình 77 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 65

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 65

Mazda CX-5 2020

Hình 78 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 66

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 66

Mazda CX-5 2020

Hình 79 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 67

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 67

Mazda CX-5 2020

Hình 80 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 68

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 68

Mazda CX-5 2020

Hình 81 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 69

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 69

Mazda CX-5 2020

Hình 82 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 70

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 70

Mazda CX-5 2020

Hình 83 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 71

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 71

Mazda CX-5 2020

Hình 84 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 72

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 72

Mazda CX-5 2020

Hình 85 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 73

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 73

Mazda CX-5 2020

Hình 86 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 74

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 74

Mazda CX-5 2020

Hình 87 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 75

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 75

Mazda CX-5 2020

Hình 88 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 76

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 76

Mazda CX-5 2020

Hình 89 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 77

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 77

Mazda CX-5 2020

Hình 90 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 78

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 78

Mazda CX-5 2020

Hình 91 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 79

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 79

Mazda CX-5 2020

Hình 92 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 80

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 80

Mazda CX-5 2020

Hình 93 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 81

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 81

Mazda CX-5 2020

Hình 94 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 82

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 82

Mazda CX-5 2020

Hình 95 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 83

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 83

Mazda CX-5 2020

Hình 96 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 84

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 84

Mazda CX-5 2020

Hình 97 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 85

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 85

Mazda CX-5 2020

Hình 98 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 86

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 86

Mazda CX-5 2020

Hình 99 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 87

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 87

Mazda CX-5 2020

Hình 100 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 88

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 88

Mazda CX-5 2020

Hình 101 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 89

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 89

Mazda CX-5 2020

Hình 102 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 90

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 90

Mazda CX-5 2020

Hình 103 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 91

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 91

Mazda CX-5 2020

Hình 104 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 92

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 92

Mazda CX-5 2020

Hình 105 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 93

Hình ảnh Mazda CX-5 2020 hình 93

Mazda CX-5 2020

Hình 106 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 94

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 94

Mazda CX-5 2019

Hình 107 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 95

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 95

Mazda CX-5 2019

Hình 108 / 199
Soul Red Crystal Metallic

Soul Red Crystal Metallic

Mazda CX-5 2019

Hình 109 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 96

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 96

Mazda CX-5 2019

Hình 110 / 199
Sonic Silver Metallic

Sonic Silver Metallic

Mazda CX-5 2019

Hình 111 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 97

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 97

Mazda CX-5 2019

Hình 112 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 98

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 98

Mazda CX-5 2019

Hình 113 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 99

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 99

Mazda CX-5 2019

Hình 114 / 199
Titanium Flash Mica

Titanium Flash Mica

Mazda CX-5 2019

Hình 115 / 199
Deep Crystal Blue Mica

Deep Crystal Blue Mica

Mazda CX-5 2019

Hình 116 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 100

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 100

Mazda CX-5 2019

Hình 117 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 101

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 101

Mazda CX-5 2019

Hình 118 / 199
Eternal Blue Mica

Eternal Blue Mica

Mazda CX-5 2019

Hình 119 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 102

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 102

Mazda CX-5 2019

Hình 120 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 103

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 103

Mazda CX-5 2019

Hình 121 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 104

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 104

Mazda CX-5 2019

Hình 122 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 105

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 105

Mazda CX-5 2019

Hình 123 / 199
Jet Black Mica

Jet Black Mica

Mazda CX-5 2019

Hình 124 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 106

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 106

Mazda CX-5 2019

Hình 125 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 107

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 107

Mazda CX-5 2019

Hình 126 / 199
Machine Grey Metallic

Machine Grey Metallic

Mazda CX-5 2019

Hình 127 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 108

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 108

Mazda CX-5 2019

Hình 128 / 199
Snowflake White Pearl Mica

Snowflake White Pearl Mica

Mazda CX-5 2019

Hình 129 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 109

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 109

Mazda CX-5 2019

Hình 130 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 110

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 110

Mazda CX-5 2019

Hình 131 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 111

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 111

Mazda CX-5 2019

Hình 132 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 112

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 112

Mazda CX-5 2019

Hình 133 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 113

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 113

Mazda CX-5 2019

Hình 134 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 114

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 114

Mazda CX-5 2019

Hình 135 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 115

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 115

Mazda CX-5 2019

Hình 136 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 116

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 116

Mazda CX-5 2019

Hình 137 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 117

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 117

Mazda CX-5 2019

Hình 138 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 118

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 118

Mazda CX-5 2019

Hình 139 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 119

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 119

Mazda CX-5 2019

Hình 140 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 120

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 120

Mazda CX-5 2019

Hình 141 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 121

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 121

Mazda CX-5 2019

Hình 142 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 122

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 122

Mazda CX-5 2019

Hình 143 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 123

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 123

Mazda CX-5 2019

Hình 144 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 124

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 124

Mazda CX-5 2019

Hình 145 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 125

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 125

Mazda CX-5 2019

Hình 146 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 126

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 126

Mazda CX-5 2019

Hình 147 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 127

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 127

Mazda CX-5 2019

Hình 148 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 128

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 128

Mazda CX-5 2019

Hình 149 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 129

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 129

Mazda CX-5 2019

Hình 150 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 130

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 130

Mazda CX-5 2019

Hình 151 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 131

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 131

Mazda CX-5 2019

Hình 152 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 132

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 132

Mazda CX-5 2019

Hình 153 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 133

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 133

Mazda CX-5 2019

Hình 154 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 134

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 134

Mazda CX-5 2019

Hình 155 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 135

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 135

Mazda CX-5 2019

Hình 156 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 136

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 136

Mazda CX-5 2019

Hình 157 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 137

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 137

Mazda CX-5 2019

Hình 158 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 138

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 138

Mazda CX-5 2019

Hình 159 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 139

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 139

Mazda CX-5 2019

Hình 160 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 140

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 140

Mazda CX-5 2019

Hình 161 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 141

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 141

Mazda CX-5 2019

Hình 162 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 142

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 142

Mazda CX-5 2019

Hình 163 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 143

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 143

Mazda CX-5 2019

Hình 164 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 144

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 144

Mazda CX-5 2019

Hình 165 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 145

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 145

Mazda CX-5 2019

Hình 166 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 146

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 146

Mazda CX-5 2019

Hình 167 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 147

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 147

Mazda CX-5 2019

Hình 168 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 148

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 148

Mazda CX-5 2019

Hình 169 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 149

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 149

Mazda CX-5 2019

Hình 170 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 150

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 150

Mazda CX-5 2019

Hình 171 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 151

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 151

Mazda CX-5 2019

Hình 172 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 152

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 152

Mazda CX-5 2019

Hình 173 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 153

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 153

Mazda CX-5 2019

Hình 174 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 154

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 154

Mazda CX-5 2019

Hình 175 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 155

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 155

Mazda CX-5 2019

Hình 176 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 156

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 156

Mazda CX-5 2019

Hình 177 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 157

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 157

Mazda CX-5 2019

Hình 178 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 158

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 158

Mazda CX-5 2019

Hình 179 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 159

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 159

Mazda CX-5 2019

Hình 180 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 160

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 160

Mazda CX-5 2019

Hình 181 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 161

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 161

Mazda CX-5 2019

Hình 182 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 162

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 162

Mazda CX-5 2019

Hình 183 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 163

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 163

Mazda CX-5 2019

Hình 184 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 164

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 164

Mazda CX-5 2019

Hình 185 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 165

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 165

Mazda CX-5 2019

Hình 186 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 166

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 166

Mazda CX-5 2019

Hình 187 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 167

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 167

Mazda CX-5 2019

Hình 188 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 168

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 168

Mazda CX-5 2019

Hình 189 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 169

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 169

Mazda CX-5 2019

Hình 190 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 170

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 170

Mazda CX-5 2019

Hình 191 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 171

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 171

Mazda CX-5 2019

Hình 192 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 172

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 172

Mazda CX-5 2019

Hình 193 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 173

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 173

Mazda CX-5 2019

Hình 194 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 174

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 174

Mazda CX-5 2019

Hình 195 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 175

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 175

Mazda CX-5 2019

Hình 196 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 176

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 176

Mazda CX-5 2019

Hình 197 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 177

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 177

Mazda CX-5 2019

Hình 198 / 199
Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 178

Hình ảnh Mazda CX-5 2019 hình 178

Mazda CX-5 2019

Hình 199 / 199

Bài viết về Mazda CX-5

6 mẫu xe CUV 5 chỗ đáng mua nhất tại Việt Nam
Trong phân khúc xe CUV 5 chỗ được nhiều khách hàng Việt quan tâm lựa chọn khi tìm kiếm một chiếc xe 5 chỗ cao ráo. Phân khúc này hấp dẫn khách hàng ở nhiều...
Xe tốt nhất 19 thg 3, 2021
Toyota Vios đạt trên 1000 chiếc xe trong mùa đại dịch Covid-19
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến doanh số bán nhiều mẫu xe sụt giảm, ngoại trừ Toyota Vios đạt mức trên 1.000 chiếc, các mẫu xe còn lại trong top 10 ô tô...
Blog xe 11 thg 5, 2020
Mazda chơi lớn giảm đồng loạt giá các dòng xe hot ưu đãi kỷ lục 150 triệu đồng
Cuối tháng 4 hãng Mazda Việt Nam tiếp tục nâng ưu đãi cho khách hàng có nhu cầu mua xe mới. Đây là lần giảm giá xe lớn nhất từ trước đến nay của Mazda,...
Blog xe 21 thg 4, 2020
Hyundai Grand i10 bứt phá top 1 doanh số xe bán chạy tháng 4
Theo thống kê doanh số trên xeoto.com.vn công bố, thị trường xe diễn ra sôi nổi hơn so với đầu năm. Cuộc bứt phá ngoại mục của hyundai khi doanh số cao hơn trong tháng...
Blog xe 23 thg 6, 2019
Mazda giới thiệu Mazda CX-5 Signature AWD Diesel 2020 tại triển lãm Auto Show New York
Mazda cuối cùng đã ra mắt phiên bản động cơ diesel của CX-5 cho thị trường Mỹ ra mắt tại Triển lãm ô tô quốc tế New York 2019. Cụ thể động cơ turbo diesel...
Blog xe 23 thg 6, 2019

Các phiên bản của Mazda CX-5

Mazda CX-5 2.0 Deluxe

Lắp ráp, Xăng, Tự động

899.000.000 VND

Mazda CX-5 2.5 Premium AT 4WD

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.004.000.000 VND

Mazda CX-5 2.5L Signature Premium

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.149.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Mazda CX-5

Kia Seltos
599 triệu - 719 triệu
Peugeot 3008
995 triệu - 1 tỷ 199 triệu
Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 138 triệu
Nissan X-Trail
800 triệu - 1 tỷ 113 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Mazda CX-5

Giá lăn bánh của Mazda CX-5 2021 là bao nhiêu?
Giá CX-5 lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 1 tỷ 006 triệu cho bản 2.0 Deluxe và tăng lên đến 1 tỷ 006 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua CX-5 hay Seltos xe nào tốt hơn?
Giá CX-5 niêm yết bắt đầu từ 899 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1998 cc. Trong khi giá Seltos bắt đầu từ 599 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1353 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Mazda CX-5 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Mazda CX-5 2021 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Snowflake White Pearl, Deep Crystal Blue, Machine Grey, Soul Red, Jet Black, Titanium Flash, Arctic White, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Mazda CX-5 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Mazda CX-5 là mẫu xe Crossover 5 chỗ.
Mazda CX-5 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Mazda CX-5 2021 đang có 3 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: CX-5 2.5L Signature Premium (Xăng), CX-5 2.5 Premium AT 4WD (Xăng) & CX-5 2.0 Deluxe (Xăng).
Đối thủ của Mazda CX-5 là dòng xe nào?
Mazda CX-5 có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Crossover Hạng C gồm: Kia Seltos, Peugeot 3008, Hyundai Tucson, Honda CR-V, Nissan X-Trail.

Xem thêm câu hỏi về Mazda CX-5

MAZDA CX-5 ĐANG BÁN

Màu xe Mazda CX-5

Mazda CX-5 2021 Màu Snowflake White PearlMazda CX-5 2021 Màu Deep Crystal BlueMazda CX-5 2021 Màu Machine GreyMazda CX-5 2021 Màu Soul RedMazda CX-5 2021 Màu Jet Black
Màu Snowflake White Pearl

Mua xe Mazda CX-5 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Mazda CX-5 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

17.830.051 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Mazda CX-5?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Mazda

Nổi bật
 • Mazda6
  819 triệu - 1 tỷ 175
 • Mazda3
  719 triệu - 919 triệu
 • CX-8
  999 triệu - 1 tỷ 399
 • CX-3
  629 triệu - 709 triệu
 • Mazda2
  509 triệu - 649 triệu
Sắp ra mắt
 • Mazda3
  719 triệu - 919 triệu
 • CX-30
  839 triệu - 899 triệu
 • CX-5
  819 triệu - 1 tỷ 149
 • Mazda6
  819 triệu - 1 tỷ 175
 • MX-30
  Đang cập nhật giá