Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2021

Mercedes-Benz GLS 350d 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 4.209.000.000 đ

Xem hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d mới nhất. Xe GLS 350d có 56 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Mercedes-Benz GLS 350d có sẵn 5 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 1

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 1

Mercedes-Benz GLS 350d 2020

Hình 1 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 2

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 2

Mercedes-Benz GLS 350d 2020

Hình 2 / 56
Black

Black

Mercedes-Benz GLS 350d 2020

Hình 3 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 3

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 3

Mercedes-Benz GLS 350d 2020

Hình 4 / 56
Brilliant Blue Metallic

Brilliant Blue Metallic

Mercedes-Benz GLS 350d 2020

Hình 5 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 4

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 4

Mercedes-Benz GLS 350d 2020

Hình 6 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 5

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 5

Mercedes-Benz GLS 350d 2020

Hình 7 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 6

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 6

Mercedes-Benz GLS 350d 2020

Hình 8 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 7

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 7

Mercedes-Benz GLS 350d 2020

Hình 9 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 8

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 8

Mercedes-Benz GLS 350d 2020

Hình 10 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 9

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 9

Mercedes-Benz GLS 350d 2020

Hình 11 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 10

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 10

Mercedes-Benz GLS 350d 2020

Hình 12 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 11

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 11

Mercedes-Benz GLS 350d 2020

Hình 13 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 12

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 12

Mercedes-Benz GLS 350d 2020

Hình 14 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 13

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 13

Mercedes-Benz GLS 350d 2020

Hình 15 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 14

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 14

Mercedes-Benz GLS 350d 2020

Hình 16 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 15

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 15

Mercedes-Benz GLS 350d 2020

Hình 17 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 16

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 16

Mercedes-Benz GLS 350d 2020

Hình 18 / 56
Polar White

Polar White

Mercedes-Benz GLS 350d 2020

Hình 19 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 17

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 17

Mercedes-Benz GLS 350d 2020

Hình 20 / 56
Selenite Gray Metallic

Selenite Gray Metallic

Mercedes-Benz GLS 350d 2020

Hình 21 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 18

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 18

Mercedes-Benz GLS 350d 2020

Hình 22 / 56
designo Cardinal Red Metallic

designo Cardinal Red Metallic

Mercedes-Benz GLS 350d 2020

Hình 23 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 19

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 19

Mercedes-Benz GLS 350d 2020

Hình 24 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 20

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 20

Mercedes-Benz GLS 350d 2020

Hình 25 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 21

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 21

Mercedes-Benz GLS 350d 2020

Hình 26 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 22

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 22

Mercedes-Benz GLS 350d 2020

Hình 27 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 23

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 23

Mercedes-Benz GLS 350d 2020

Hình 28 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 24

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 24

Mercedes-Benz GLS 350d 2020

Hình 29 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 25

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2020 hình 25

Mercedes-Benz GLS 350d 2020

Hình 30 / 56
Brilliant Blue Metallic

Brilliant Blue Metallic

Mercedes-Benz GLS 350d 2019

Hình 31 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 26

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 26

Mercedes-Benz GLS 350d 2019

Hình 32 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 27

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 27

Mercedes-Benz GLS 350d 2019

Hình 33 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 28

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 28

Mercedes-Benz GLS 350d 2019

Hình 34 / 56
Black

Black

Mercedes-Benz GLS 350d 2019

Hình 35 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 29

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 29

Mercedes-Benz GLS 350d 2019

Hình 36 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 30

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 30

Mercedes-Benz GLS 350d 2019

Hình 37 / 56
Diamond Silver Metallic

Diamond Silver Metallic

Mercedes-Benz GLS 350d 2019

Hình 38 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 31

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 31

Mercedes-Benz GLS 350d 2019

Hình 39 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 32

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 32

Mercedes-Benz GLS 350d 2019

Hình 40 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 33

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 33

Mercedes-Benz GLS 350d 2019

Hình 41 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 34

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 34

Mercedes-Benz GLS 350d 2019

Hình 42 / 56
Iridium Silver Metallic

Iridium Silver Metallic

Mercedes-Benz GLS 350d 2019

Hình 43 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 35

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 35

Mercedes-Benz GLS 350d 2019

Hình 44 / 56
Lunar Blue Metallic

Lunar Blue Metallic

Mercedes-Benz GLS 350d 2019

Hình 45 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 36

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 36

Mercedes-Benz GLS 350d 2019

Hình 46 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 37

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 37

Mercedes-Benz GLS 350d 2019

Hình 47 / 56
Obsidian Black Metallic

Obsidian Black Metallic

Mercedes-Benz GLS 350d 2019

Hình 48 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 38

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 38

Mercedes-Benz GLS 350d 2019

Hình 49 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 39

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 39

Mercedes-Benz GLS 350d 2019

Hình 50 / 56
Polar White

Polar White

Mercedes-Benz GLS 350d 2019

Hình 51 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 40

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 40

Mercedes-Benz GLS 350d 2019

Hình 52 / 56
Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 41

Hình ảnh Mercedes-Benz GLS 350d 2019 hình 41

Mercedes-Benz GLS 350d 2019

Hình 53 / 56
Selenite Gray Metallic

Selenite Gray Metallic

Mercedes-Benz GLS 350d 2019

Hình 54 / 56
designo Cardinal Red Metallic

designo Cardinal Red Metallic

Mercedes-Benz GLS 350d 2019

Hình 55 / 56
designo Diamond White Metallic

designo Diamond White Metallic

Mercedes-Benz GLS 350d 2019

Hình 56 / 56

Các phiên bản của Mercedes-Benz GLS 350d

Mercedes-Benz GLS 350d 3.0 V6

Nhập khẩu, Dầu, Tự động

4.209.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Mercedes-Benz GLS 350d

BMW X7
6 tỷ 689 triệu - 7 tỷ 499 triệu
Porsche Macan
2 tỷ 940 triệu - 5 tỷ 540 triệu
Volvo XC90
3 tỷ 399 triệu - 6 tỷ 490 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Mercedes-Benz GLS 350d

Giá lăn bánh của Mercedes-Benz GLS 350d 2021 là bao nhiêu?
Giá GLS 350d lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 4 tỷ 697 triệu cho bản 3.0 V6. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua GLS 350d hay X7 xe nào tốt hơn?
Giá GLS 350d niêm yết bắt đầu từ 4 tỷ 209 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2999 cc. Trong khi giá X7 bắt đầu từ 6 tỷ 689 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2998 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Mercedes-Benz GLS 350d 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Mercedes-Benz GLS 350d 2020 tại thị trường Việt Nam có 5 màu gồm Black, Brilliant Blue Metallic, Polar White, Selenite Gray Metallic, designo Cardinal Red Metallic, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Mercedes-Benz GLS 350d 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Mercedes-Benz GLS 350d là mẫu xe SUV 7 chỗ.
Mercedes-Benz GLS 350d có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Mercedes-Benz GLS 350d 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: GLS 350d 3.0 V6 (Dầu).
Đối thủ của Mercedes-Benz GLS 350d là dòng xe nào?
Mercedes-Benz GLS 350d có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng sang cỡ lớn gồm: BMW X7, Porsche Macan, Audi Q8, Volvo XC90.

Xem thêm câu hỏi về Mercedes-Benz GLS 350d

Màu xe Mercedes-Benz GLS 350d

Mercedes-Benz GLS 350d 2020 Màu BlackMercedes-Benz GLS 350d 2020 Màu Brilliant Blue MetallicMercedes-Benz GLS 350d 2020 Màu Polar WhiteMercedes-Benz GLS 350d 2020 Màu Selenite Gray MetallicMercedes-Benz GLS 350d 2020 Màu designo Cardinal Red Metallic
Màu Black

Mua xe Mercedes-Benz GLS 350d mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Mercedes-Benz GLS 350d trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

83.264.555 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Mercedes-Benz GLS 350d?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Mercedes-Benz

Nổi bật
 • C300
  1 tỷ 889 - 2 tỷ 699
 • GLC 300
  2 tỷ 149 - 2 tỷ 949
 • C200
  1 tỷ 479 - 1 tỷ 729
 • G500
  Đang cập nhật giá
 • S450
  3 tỷ 999 - 4 tỷ 869
Sắp ra mắt