Hình ảnh MINI Clubman 2021

MINI Clubman 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 2.659.000.000 đ

Xem hình ảnh MINI Clubman mới nhất. Xe Clubman có 75 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, MINI Clubman có sẵn 8 màu sắc khác nhau.

Kem

Kem

MINI Clubman 2020

Hình 1 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 1

Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 1

MINI Clubman 2020

Hình 2 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 2

Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 2

MINI Clubman 2020

Hình 3 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 3

Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 3

MINI Clubman 2020

Hình 4 / 75
Đỏ

Đỏ

MINI Clubman 2020

Hình 5 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 4

Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 4

MINI Clubman 2020

Hình 6 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 5

Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 5

MINI Clubman 2020

Hình 7 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 6

Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 6

MINI Clubman 2020

Hình 8 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 7

Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 7

MINI Clubman 2020

Hình 9 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 8

Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 8

MINI Clubman 2020

Hình 10 / 75
Đen

Đen

MINI Clubman 2020

Hình 11 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 9

Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 9

MINI Clubman 2020

Hình 12 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 10

Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 10

MINI Clubman 2020

Hình 13 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 11

Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 11

MINI Clubman 2020

Hình 14 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 12

Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 12

MINI Clubman 2020

Hình 15 / 75
Xám

Xám

MINI Clubman 2020

Hình 16 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 13

Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 13

MINI Clubman 2020

Hình 17 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 14

Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 14

MINI Clubman 2020

Hình 18 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 15

Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 15

MINI Clubman 2020

Hình 19 / 75
Emerald Grey

Emerald Grey

MINI Clubman 2020

Hình 20 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 16

Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 16

MINI Clubman 2020

Hình 21 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 17

Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 17

MINI Clubman 2020

Hình 22 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 18

Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 18

MINI Clubman 2020

Hình 23 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 19

Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 19

MINI Clubman 2020

Hình 24 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 20

Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 20

MINI Clubman 2020

Hình 25 / 75
Tím

Tím

MINI Clubman 2020

Hình 26 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 21

Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 21

MINI Clubman 2020

Hình 27 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 22

Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 22

MINI Clubman 2020

Hình 28 / 75
Xanh trời

Xanh trời

MINI Clubman 2020

Hình 29 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 23

Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 23

MINI Clubman 2020

Hình 30 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 24

Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 24

MINI Clubman 2020

Hình 31 / 75
Xanh lá

Xanh lá

MINI Clubman 2020

Hình 32 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 25

Hình ảnh MINI Clubman 2020 hình 25

MINI Clubman 2020

Hình 33 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 26

Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 26

MINI Clubman 2019

Hình 34 / 75
Blazing Red Metallic

Blazing Red Metallic

MINI Clubman 2019

Hình 35 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 27

Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 27

MINI Clubman 2019

Hình 36 / 75
British Racing Green Metallic

British Racing Green Metallic

MINI Clubman 2019

Hình 37 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 28

Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 28

MINI Clubman 2019

Hình 38 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 29

Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 29

MINI Clubman 2019

Hình 39 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 30

Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 30

MINI Clubman 2019

Hình 40 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 31

Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 31

MINI Clubman 2019

Hình 41 / 75
Chili Red

Chili Red

MINI Clubman 2019

Hình 42 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 32

Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 32

MINI Clubman 2019

Hình 43 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 33

Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 33

MINI Clubman 2019

Hình 44 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 34

Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 34

MINI Clubman 2019

Hình 45 / 75
Digital Blue Metallic

Digital Blue Metallic

MINI Clubman 2019

Hình 46 / 75
John Cooper Works Rebel Green

John Cooper Works Rebel Green

MINI Clubman 2019

Hình 47 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 35

Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 35

MINI Clubman 2019

Hình 48 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 36

Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 36

MINI Clubman 2019

Hình 49 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 37

Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 37

MINI Clubman 2019

Hình 50 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 38

Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 38

MINI Clubman 2019

Hình 51 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 39

Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 39

MINI Clubman 2019

Hình 52 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 40

Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 40

MINI Clubman 2019

Hình 53 / 75
MINI Yours Lapisluxury Blue

MINI Yours Lapisluxury Blue

MINI Clubman 2019

Hình 54 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 41

Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 41

MINI Clubman 2019

Hình 55 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 42

Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 42

MINI Clubman 2019

Hình 56 / 75
Melting Silver Metallic

Melting Silver Metallic

MINI Clubman 2019

Hình 57 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 43

Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 43

MINI Clubman 2019

Hình 58 / 75
Midnight Black Metallic

Midnight Black Metallic

MINI Clubman 2019

Hình 59 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 44

Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 44

MINI Clubman 2019

Hình 60 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 45

Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 45

MINI Clubman 2019

Hình 61 / 75
Moonwalk Gray Metallic

Moonwalk Gray Metallic

MINI Clubman 2019

Hình 62 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 46

Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 46

MINI Clubman 2019

Hình 63 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 47

Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 47

MINI Clubman 2019

Hình 64 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 48

Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 48

MINI Clubman 2019

Hình 65 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 49

Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 49

MINI Clubman 2019

Hình 66 / 75
Pepper White

Pepper White

MINI Clubman 2019

Hình 67 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 50

Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 50

MINI Clubman 2019

Hình 68 / 75
Pure Burgundy Metallic

Pure Burgundy Metallic

MINI Clubman 2019

Hình 69 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 51

Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 51

MINI Clubman 2019

Hình 70 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 52

Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 52

MINI Clubman 2019

Hình 71 / 75
Thunder Gray Metallic

Thunder Gray Metallic

MINI Clubman 2019

Hình 72 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 53

Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 53

MINI Clubman 2019

Hình 73 / 75
White Silver Metallic

White Silver Metallic

MINI Clubman 2019

Hình 74 / 75
Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 54

Hình ảnh MINI Clubman 2019 hình 54

MINI Clubman 2019

Hình 75 / 75

Các phiên bản của MINI Clubman

MINI Clubman John Cooper Works ALL4

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

2.659.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ MINI Clubman

BMW M2
Đang cập nhật giá

Những câu hỏi thường gặp về MINI Clubman

Giá lăn bánh của MINI Clubman 2021 là bao nhiêu?
Giá Clubman lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 2 tỷ 968 triệu cho bản John Cooper Works ALL4. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
MINI Clubman 2020 có bao nhiêu màu?
Xe MINI Clubman 2020 tại thị trường Việt Nam có 8 màu gồm Kem, Đỏ, Đen, Xám, Emerald Grey, Tím, Xanh trời, Xanh lá, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
MINI Clubman 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
MINI Clubman là mẫu xe Wagon 5 chỗ.
MINI Clubman có bao nhiêu phiên bản đang bán?
MINI Clubman 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Clubman John Cooper Works ALL4 (Xăng).
Đối thủ của MINI Clubman là dòng xe nào?
MINI Clubman có 1 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Wagon Hạng C gồm: BMW M2.

Xem thêm câu hỏi về MINI Clubman

Màu xe MINI Clubman

MINI Clubman 2020 Màu KemMINI Clubman 2020 Màu ĐỏMINI Clubman 2020 Màu ĐenMINI Clubman 2020 Màu XámMINI Clubman 2020 Màu Emerald Grey
Màu Kem

Mua xe MINI Clubman mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe MINI Clubman trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

52.605.339 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe MINI Clubman?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô MINI

Nổi bật
Sắp ra mắt