Hình ảnh MINI Convertible 2021

MINI Convertible 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 2.189.000.000 đ - 2.499.000.000 đ

Xem hình ảnh MINI Convertible mới nhất. Xe Convertible có 77 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, MINI Convertible có sẵn 0 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 1

Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 1

MINI Convertible 2020

Hình 1 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 2

Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 2

MINI Convertible 2020

Hình 2 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 3

Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 3

MINI Convertible 2020

Hình 3 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 4

Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 4

MINI Convertible 2020

Hình 4 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 5

Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 5

MINI Convertible 2020

Hình 5 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 6

Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 6

MINI Convertible 2020

Hình 6 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 7

Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 7

MINI Convertible 2020

Hình 7 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 8

Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 8

MINI Convertible 2020

Hình 8 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 9

Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 9

MINI Convertible 2020

Hình 9 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 10

Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 10

MINI Convertible 2020

Hình 10 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 11

Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 11

MINI Convertible 2020

Hình 11 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 12

Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 12

MINI Convertible 2020

Hình 12 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 13

Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 13

MINI Convertible 2020

Hình 13 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 14

Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 14

MINI Convertible 2020

Hình 14 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 15

Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 15

MINI Convertible 2020

Hình 15 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 16

Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 16

MINI Convertible 2020

Hình 16 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 17

Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 17

MINI Convertible 2020

Hình 17 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 18

Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 18

MINI Convertible 2020

Hình 18 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 19

Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 19

MINI Convertible 2020

Hình 19 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 20

Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 20

MINI Convertible 2020

Hình 20 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 21

Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 21

MINI Convertible 2020

Hình 21 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 22

Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 22

MINI Convertible 2020

Hình 22 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 23

Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 23

MINI Convertible 2020

Hình 23 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 24

Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 24

MINI Convertible 2020

Hình 24 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 25

Hình ảnh MINI Convertible 2020 hình 25

MINI Convertible 2020

Hình 25 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 26

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 26

MINI Convertible 2019

Hình 26 / 77
Blazing Red Metallic

Blazing Red Metallic

MINI Convertible 2019

Hình 27 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 27

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 27

MINI Convertible 2019

Hình 28 / 77
British Racing Green Metallic

British Racing Green Metallic

MINI Convertible 2019

Hình 29 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 28

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 28

MINI Convertible 2019

Hình 30 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 29

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 29

MINI Convertible 2019

Hình 31 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 30

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 30

MINI Convertible 2019

Hình 32 / 77
Caribbean Aqua Metallic

Caribbean Aqua Metallic

MINI Convertible 2019

Hình 33 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 31

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 31

MINI Convertible 2019

Hình 34 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 32

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 32

MINI Convertible 2019

Hình 35 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 33

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 33

MINI Convertible 2019

Hình 36 / 77
Chili Red

Chili Red

MINI Convertible 2019

Hình 37 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 34

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 34

MINI Convertible 2019

Hình 38 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 35

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 35

MINI Convertible 2019

Hình 39 / 77
John Cooper Works Rebel Green

John Cooper Works Rebel Green

MINI Convertible 2019

Hình 40 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 36

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 36

MINI Convertible 2019

Hình 41 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 37

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 37

MINI Convertible 2019

Hình 42 / 77
Lapisluxury Blue

Lapisluxury Blue

MINI Convertible 2019

Hình 43 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 38

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 38

MINI Convertible 2019

Hình 44 / 77
Melting Silver Metallic

Melting Silver Metallic

MINI Convertible 2019

Hình 45 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 39

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 39

MINI Convertible 2019

Hình 46 / 77
Midnight Black Metallic

Midnight Black Metallic

MINI Convertible 2019

Hình 47 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 40

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 40

MINI Convertible 2019

Hình 48 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 41

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 41

MINI Convertible 2019

Hình 49 / 77
Moonwalk Gray Semi-Metallic

Moonwalk Gray Semi-Metallic

MINI Convertible 2019

Hình 50 / 77
Pepper White

Pepper White

MINI Convertible 2019

Hình 51 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 42

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 42

MINI Convertible 2019

Hình 52 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 43

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 43

MINI Convertible 2019

Hình 53 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 44

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 44

MINI Convertible 2019

Hình 54 / 77
Thunder Gray Metallic

Thunder Gray Metallic

MINI Convertible 2019

Hình 55 / 77
Volcanic Orange

Volcanic Orange

MINI Convertible 2019

Hình 56 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 45

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 45

MINI Convertible 2019

Hình 57 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 46

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 46

MINI Convertible 2019

Hình 58 / 77
White Silver Metallic

White Silver Metallic

MINI Convertible 2019

Hình 59 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 47

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 47

MINI Convertible 2019

Hình 60 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 48

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 48

MINI Convertible 2019

Hình 61 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 49

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 49

MINI Convertible 2019

Hình 62 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 50

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 50

MINI Convertible 2019

Hình 63 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 51

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 51

MINI Convertible 2019

Hình 64 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 52

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 52

MINI Convertible 2019

Hình 65 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 53

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 53

MINI Convertible 2019

Hình 66 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 54

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 54

MINI Convertible 2019

Hình 67 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 55

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 55

MINI Convertible 2019

Hình 68 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 56

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 56

MINI Convertible 2019

Hình 69 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 57

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 57

MINI Convertible 2019

Hình 70 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 58

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 58

MINI Convertible 2019

Hình 71 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 59

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 59

MINI Convertible 2019

Hình 72 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 60

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 60

MINI Convertible 2019

Hình 73 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 61

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 61

MINI Convertible 2019

Hình 74 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 62

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 62

MINI Convertible 2019

Hình 75 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 63

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 63

MINI Convertible 2019

Hình 76 / 77
Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 64

Hình ảnh MINI Convertible 2019 hình 64

MINI Convertible 2019

Hình 77 / 77

Các phiên bản của MINI Convertible

MINI Convertible S

Nhập khẩu, Dầu, Tự động

2.189.000.000 VND

MINI Convertible John Cooper Works

Nhập khẩu, Dầu, Tự động

2.499.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ MINI Convertible

Những câu hỏi thường gặp về MINI Convertible

Giá lăn bánh của MINI Convertible 2021 là bao nhiêu?
Giá Convertible lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 2 tỷ 444 triệu cho bản S và tăng lên đến 2 tỷ 444 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Convertible hay Clubman xe nào tốt hơn?
Giá Convertible niêm yết bắt đầu từ 2 tỷ 189 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1998 cc. Trong khi giá Clubman bắt đầu từ 2 tỷ 659 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1998 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
MINI Convertible 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
MINI Convertible là mẫu xe Mui trần 4 chỗ.
MINI Convertible có bao nhiêu phiên bản đang bán?
MINI Convertible 2021 đang có 2 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Convertible S (Dầu) & Convertible John Cooper Works (Dầu).
Đối thủ của MINI Convertible là dòng xe nào?
MINI Convertible có 3 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Convertible Hạng C gồm: MINI Clubman, MINI Cooper, MINI Countryman.

Xem thêm câu hỏi về MINI Convertible

Mua xe MINI Convertible mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe MINI Convertible trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

43.319.890 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe MINI Convertible?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô MINI

Nổi bật
Sắp ra mắt