Hình ảnh MINI Countryman 2021

MINI Countryman 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 2.699.000.000 đ

Xem hình ảnh MINI Countryman mới nhất. Xe Countryman có 68 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, MINI Countryman có sẵn 7 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 1

Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 1

MINI Countryman 2020

Hình 1 / 68
Đỏ

Đỏ

MINI Countryman 2020

Hình 2 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 2

Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 2

MINI Countryman 2020

Hình 3 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 3

Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 3

MINI Countryman 2020

Hình 4 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 4

Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 4

MINI Countryman 2020

Hình 5 / 68
Đen

Đen

MINI Countryman 2020

Hình 6 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 5

Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 5

MINI Countryman 2020

Hình 7 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 6

Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 6

MINI Countryman 2020

Hình 8 / 68
Trắng

Trắng

MINI Countryman 2020

Hình 9 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 7

Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 7

MINI Countryman 2020

Hình 10 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 8

Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 8

MINI Countryman 2020

Hình 11 / 68
Xanh lá

Xanh lá

MINI Countryman 2020

Hình 12 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 9

Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 9

MINI Countryman 2020

Hình 13 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 10

Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 10

MINI Countryman 2020

Hình 14 / 68
Xám

Xám

MINI Countryman 2020

Hình 15 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 11

Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 11

MINI Countryman 2020

Hình 16 / 68
Nâu

Nâu

MINI Countryman 2020

Hình 17 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 12

Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 12

MINI Countryman 2020

Hình 18 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 13

Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 13

MINI Countryman 2020

Hình 19 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 14

Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 14

MINI Countryman 2020

Hình 20 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 15

Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 15

MINI Countryman 2020

Hình 21 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 16

Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 16

MINI Countryman 2020

Hình 22 / 68
Xanh trời

Xanh trời

MINI Countryman 2020

Hình 23 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 17

Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 17

MINI Countryman 2020

Hình 24 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 18

Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 18

MINI Countryman 2020

Hình 25 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 19

Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 19

MINI Countryman 2020

Hình 26 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 20

Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 20

MINI Countryman 2020

Hình 27 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 21

Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 21

MINI Countryman 2020

Hình 28 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 22

Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 22

MINI Countryman 2020

Hình 29 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 23

Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 23

MINI Countryman 2020

Hình 30 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 24

Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 24

MINI Countryman 2020

Hình 31 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 25

Hình ảnh MINI Countryman 2020 hình 25

MINI Countryman 2020

Hình 32 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 26

Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 26

MINI Countryman 2019

Hình 33 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 27

Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 27

MINI Countryman 2019

Hình 34 / 68
British Racing Green Metallic

British Racing Green Metallic

MINI Countryman 2019

Hình 35 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 28

Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 28

MINI Countryman 2019

Hình 36 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 29

Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 29

MINI Countryman 2019

Hình 37 / 68
Chestnut

Chestnut

MINI Countryman 2019

Hình 38 / 68
Chili Red

Chili Red

MINI Countryman 2019

Hình 39 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 30

Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 30

MINI Countryman 2019

Hình 40 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 31

Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 31

MINI Countryman 2019

Hình 41 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 32

Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 32

MINI Countryman 2019

Hình 42 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 33

Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 33

MINI Countryman 2019

Hình 43 / 68
Island Blue Metallic

Island Blue Metallic

MINI Countryman 2019

Hình 44 / 68
John Cooper Works Rebel Green

John Cooper Works Rebel Green

MINI Countryman 2019

Hình 45 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 34

Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 34

MINI Countryman 2019

Hình 46 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 35

Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 35

MINI Countryman 2019

Hình 47 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 36

Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 36

MINI Countryman 2019

Hình 48 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 37

Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 37

MINI Countryman 2019

Hình 49 / 68
Light White

Light White

MINI Countryman 2019

Hình 50 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 38

Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 38

MINI Countryman 2019

Hình 51 / 68
MINI Yours Lapisluxury Blue

MINI Yours Lapisluxury Blue

MINI Countryman 2019

Hình 52 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 39

Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 39

MINI Countryman 2019

Hình 53 / 68
Melting Silver Metallic

Melting Silver Metallic

MINI Countryman 2019

Hình 54 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 40

Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 40

MINI Countryman 2019

Hình 55 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 41

Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 41

MINI Countryman 2019

Hình 56 / 68
Midnight Black Metallic

Midnight Black Metallic

MINI Countryman 2019

Hình 57 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 42

Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 42

MINI Countryman 2019

Hình 58 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 43

Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 43

MINI Countryman 2019

Hình 59 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 44

Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 44

MINI Countryman 2019

Hình 60 / 68
Moonwalk Gray Metallic

Moonwalk Gray Metallic

MINI Countryman 2019

Hình 61 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 45

Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 45

MINI Countryman 2019

Hình 62 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 46

Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 46

MINI Countryman 2019

Hình 63 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 47

Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 47

MINI Countryman 2019

Hình 64 / 68
Thunder Gray Metallic

Thunder Gray Metallic

MINI Countryman 2019

Hình 65 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 48

Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 48

MINI Countryman 2019

Hình 66 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 49

Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 49

MINI Countryman 2019

Hình 67 / 68
Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 50

Hình ảnh MINI Countryman 2019 hình 50

MINI Countryman 2019

Hình 68 / 68

Các phiên bản của MINI Countryman

MINI Countryman John Cooper Works ALL4

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

2.699.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ MINI Countryman

Audi Q2
1 tỷ 350 triệu - 1 tỷ 610 triệu
BMW X1
1 tỷ 549 triệu - 1 tỷ 859 triệu
BMW X2
1 tỷ 729 triệu - 2 tỷ 139 triệu
Mercedes-AMG GLA 45
2 tỷ 279 triệu - 2 tỷ 399 triệu

Những câu hỏi thường gặp về MINI Countryman

Giá lăn bánh của MINI Countryman 2021 là bao nhiêu?
Giá Countryman lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 3 tỷ 013 triệu cho bản John Cooper Works ALL4. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Countryman hay Q2 xe nào tốt hơn?
Giá Countryman niêm yết bắt đầu từ 2 tỷ 699 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1998 cc. Trong khi giá Q2 bắt đầu từ 1 tỷ 350 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 999 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
MINI Countryman 2020 có bao nhiêu màu?
Xe MINI Countryman 2020 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Đỏ, Đen, Trắng, Xanh lá, Xám, Nâu, Xanh trời, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
MINI Countryman 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
MINI Countryman là mẫu xe Wagon 5 chỗ.
MINI Countryman có bao nhiêu phiên bản đang bán?
MINI Countryman 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Countryman John Cooper Works ALL4 (Xăng).
Đối thủ của MINI Countryman là dòng xe nào?
MINI Countryman có 6 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Wagon Hạng C gồm: Audi Q2, BMW X1, Audi Q3, BMW X2, Mercedes-AMG GLA 45, Lexus UX200.

Xem thêm câu hỏi về MINI Countryman

Màu xe MINI Countryman

MINI Countryman 2020 Màu ĐỏMINI Countryman 2020 Màu ĐenMINI Countryman 2020 Màu TrắngMINI Countryman 2020 Màu Xanh láMINI Countryman 2020 Màu Xám
Màu Đỏ

Mua xe MINI Countryman mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe MINI Countryman trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

53.394.176 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe MINI Countryman?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô MINI

Nổi bật
Sắp ra mắt