Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2021

Mitsubishi Xpander 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 555.000.000 đ - 670.000.000 đ

Xem hình ảnh Mitsubishi Xpander mới nhất. Xe Xpander có 66 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Mitsubishi Xpander có sẵn 5 màu sắc khác nhau.

Đầu Xe Xpander 2021

Đầu Xe Xpander 2021

Mitsubishi Xpander 2021

Hình 1 / 66
Bạc

Bạc

Mitsubishi Xpander 2021

Hình 2 / 66
Cam

Cam

Mitsubishi Xpander 2021

Hình 3 / 66
Hông xe Xpander 2021

Hông xe Xpander 2021

Mitsubishi Xpander 2021

Hình 4 / 66
Đen

Đen

Mitsubishi Xpander 2021

Hình 5 / 66
Trắng

Trắng

Mitsubishi Xpander 2021

Hình 6 / 66
Xám

Xám

Mitsubishi Xpander 2021

Hình 7 / 66
Mitsubishi Xpander MPV 7 chỗ

Mitsubishi Xpander MPV 7 chỗ

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 8 / 66
Khoang lái nội thất Xpander 2020

Khoang lái nội thất Xpander 2020

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 9 / 66
Trắng

Trắng

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 10 / 66
Phần đầu xe Mitsubishi Xpander

Phần đầu xe Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 11 / 66
Vô lăng và màn hình giải trí của Xpander 2020 thế hệ mới

Vô lăng và màn hình giải trí của Xpander 2020 thế hệ mới

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 12 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 1

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 1

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 13 / 66
Màu kèm nội thất trang bị Xpander 2020

Màu kèm nội thất trang bị Xpander 2020

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 14 / 66
Bạc

Bạc

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 15 / 66
Mitsubishi Xpander Cross mới

Mitsubishi Xpander Cross mới

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 16 / 66
Đuôi xe Mitsubishi Xpander

Đuôi xe Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 17 / 66
Động cơ MIVEC 4 xy-lanh 1.5 trên Xpander thế hệ mới

Động cơ MIVEC 4 xy-lanh 1.5 trên Xpander thế hệ mới

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 18 / 66
Xpander 2020 mới

Xpander 2020 mới

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 19 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 2

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 2

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 20 / 66
Thiết kế mới trên Xpander 2020

Thiết kế mới trên Xpander 2020

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 21 / 66
Nâu

Nâu

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 22 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 3

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 3

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 23 / 66
Mặt ca-lăng trên Xpander 2020

Mặt ca-lăng trên Xpander 2020

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 24 / 66
Đen

Đen

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 25 / 66
Cụm đèn chiếu sáng của Xpander

Cụm đèn chiếu sáng của Xpander

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 26 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 4

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 4

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 27 / 66
Đỏ

Đỏ

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 28 / 66
Kích thước bánh xe Xpander 2020 mới

Kích thước bánh xe Xpander 2020 mới

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 29 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 5

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 5

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 30 / 66
La-zăng trên Xpander 2020 mới

La-zăng trên Xpander 2020 mới

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 31 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 6

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 6

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 32 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 7

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 7

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 33 / 66
Đèn xe Mitsubishi Xpander

Đèn xe Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 34 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 8

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 8

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 35 / 66
Đuôi xe Mitsubishi Xpander

Đuôi xe Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 36 / 66
Bánh xe của Mitsubishi Xpander

Bánh xe của Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 37 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 9

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 9

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 38 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 10

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 10

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 39 / 66
Đèn sau xe Mitsubishi Xpander

Đèn sau xe Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 40 / 66
Nhìn bên hồng xe Mitsubishi Xpander

Nhìn bên hồng xe Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 41 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 11

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 11

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 42 / 66
Cốp sau xe Mitsubishi Xpander

Cốp sau xe Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 43 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 12

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 12

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 44 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 13

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 13

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 45 / 66
Cốp sau Mitsubishi Xpander

Cốp sau Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 46 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 14

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 14

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 47 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 15

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 15

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 48 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 16

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 16

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 49 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 17

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 17

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 50 / 66
Động cơ Mitsubishi Xpander

Động cơ Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 51 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 18

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 18

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 52 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 19

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 19

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 53 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 20

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 20

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 54 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 21

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 21

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 55 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 22

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 22

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 56 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 23

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 23

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 57 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 24

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 24

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 58 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 25

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 25

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 59 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 26

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 26

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 60 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 27

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 27

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 61 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 28

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 28

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 62 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 29

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 29

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 63 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 30

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 30

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 64 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 31

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 31

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 65 / 66
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 32

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 32

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 66 / 66

Bài viết về Mitsubishi Xpander

10 mẫu xe bán chạy nhất khu vực Châu Á
Công bố số liệu bán hàng của các mẫu xe tổng hợp từ các thị trường ở Châu Á. Danh sách top 10 mẫu xe bán chạy nhất khu vực thống trị bởi các thương...
Xe tốt nhất 9 thg 3, 2021
Mẫu xe ô tô nhập khẩu bán chạy nhất
Trong năm 2020, doanh số bán ô tô nhập khẩu tại Việt Nam giảm 17% so với năm 2019. Trong đó, sức hút từ mẫu mã thiết kế, công nghệ, giá bán, giúp các mẫu...
Blog xe 20 thg 1, 2021
Xe 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu nhất ở Việt Nam
Khi nói đến xe 7 chỗ ở Việt Nam, nhiều loại xe tăng lên được dịp. Chúng thường đi kèm với nhiều loại động cơ để lựa chọn với các tùy chọn phổ biến hơn...
Xe tốt nhất 17 thg 1, 2021
Dòng xe ô tô tiếp tục ưu đãi phí trước bạ 2021, từ 50% lên đến 100%
Sau khi Nghị định 70 của chính phủ hết hiệu lực, một số hãng xe hơi tại Việt Nam tiếp tục áp dụng ưu đãi phí trước bạ cho các mẫu xe chủ lực của...
Blog xe 8 thg 1, 2021
Mẫu xe ô tô dự đoán được ưa chuộng nhất 2021
Những mẫu xe ô tô mới hot và ưu chuộng nhất sau đây sẽ tạo nhiều dấu ấn hứa hẹn tiếp tục khuấy đảo thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2021, với các...
Xe tốt nhất 1 thg 1, 2021
Mitsubishi Xpander bản nhập khẩu được giảm toàn bộ phí trước bạ
Mitsubishi Xpander phiên bản nhập khẩu bao gồm cả phiên bản AT và MT sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tạo ra sự tương đồng với xe lắp ráp.
Blog xe 11 thg 11, 2020
Mitsubishi Xpander trang bị thêm camera 360, giá rẻ hơn
Phiên bản Mitsubishi Xpander lắp ráp, phân phối tại Malaysia được trang bị thêm hàng loạt tính năng tiện ích... trong khi giá bán thấp hơn Xpander tại Việt Nam hàng chục triệu đồng.
Blog xe 26 thg 10, 2020

Các phiên bản của Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander 1.5 MT

Nhập khẩu, Xăng, Số sàn

555.000.000 VND

Mitsubishi Xpander Special Edition

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

650.000.000 VND

Mitsubishi Xpander 1.5 AT

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

650.000.000 VND

Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

670.000.000 VND

Mitsubishi Xpander 1.5 Cross AT

Lắp ráp, Xăng, Tự động

670.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Mitsubishi Xpander

Suzuki Ertiga
499 triệu - 560 triệu
Honda BR-V
635 triệu - 700 triệu
Suzuki XL7
589 triệu - 600 triệu
Kia Rondo
559 triệu - 655 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Mitsubishi Xpander

Giá lăn bánh của Mitsubishi Xpander 2021 là bao nhiêu?
Giá Xpander lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 622 triệu cho bản 1.5 MT và tăng lên đến 622 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Xpander hay Ertiga xe nào tốt hơn?
Giá Xpander niêm yết bắt đầu từ 555 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1499 cc. Trong khi giá Ertiga bắt đầu từ 500 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1462 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Mitsubishi Xpander 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Mitsubishi Xpander 2021 tại thị trường Việt Nam có 5 màu gồm Bạc, Cam, Đen, Trắng, Xám, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Mitsubishi Xpander 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Mitsubishi Xpander là mẫu xe Crossover 7 chỗ.
Mitsubishi Xpander có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Mitsubishi Xpander 2021 đang có 5 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Xpander Special Edition (Xăng), Xpander Cross 1.5 AT (Xăng), Xpander 1.5 MT (Xăng), Xpander 1.5 Cross AT (Xăng) & Xpander 1.5 AT (Xăng).
Đối thủ của Mitsubishi Xpander là dòng xe nào?
Mitsubishi Xpander có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Crossover Gia đình gồm: Suzuki Ertiga, Toyota Rush, Honda BR-V, Suzuki XL7, Kia Rondo.

Xem thêm câu hỏi về Mitsubishi Xpander

MITSUBISHI XPANDER ĐANG BÁN

Màu xe Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander 2021 Màu BạcMitsubishi Xpander 2021 Màu CamMitsubishi Xpander 2021 Màu ĐenMitsubishi Xpander 2021 Màu TrắngMitsubishi Xpander 2021 Màu Xám
Màu Bạc

Mua xe Mitsubishi Xpander mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Mitsubishi Xpander trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

11.045.894 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Mitsubishi Xpander?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Mitsubishi

Nổi bật
Sắp ra mắt