Hình ảnh Mitsubishi Xpander

#1 xe bán nhiều thuộc Xe mpv

Tổng doanh số
1683 chiếc
Miền Bắc
592chiếc
Miền Trung
258chiếc
Miền Nam
833chiếc
Mitsubishi Xpander 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 550.000.000 đ - 650.000.000 đ

Xem hình ảnh Mitsubishi Xpander mới nhất. Xe Xpander có 59 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Mitsubishi Xpander có sẵn 5 màu sắc khác nhau.

Mitsubishi Xpander MPV 7 chỗ

Mitsubishi Xpander MPV 7 chỗ

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 1 / 59
Khoang lái nội thất Xpander 2020

Khoang lái nội thất Xpander 2020

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 2 / 59
Trắng

Trắng

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 3 / 59
Phần đầu xe Mitsubishi Xpander

Phần đầu xe Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 4 / 59
Vô lăng và màn hình giải trí của Xpander 2020 thế hệ mới

Vô lăng và màn hình giải trí của Xpander 2020 thế hệ mới

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 5 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 1

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 1

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 6 / 59
Màu kèm nội thất trang bị Xpander 2020

Màu kèm nội thất trang bị Xpander 2020

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 7 / 59
Bạc

Bạc

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 8 / 59
Mitsubishi Xpander Cross mới

Mitsubishi Xpander Cross mới

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 9 / 59
Đuôi xe Mitsubishi Xpander

Đuôi xe Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 10 / 59
Động cơ MIVEC 4 xy-lanh 1.5 trên Xpander thế hệ mới

Động cơ MIVEC 4 xy-lanh 1.5 trên Xpander thế hệ mới

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 11 / 59
Xpander 2020 mới

Xpander 2020 mới

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 12 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 2

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 2

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 13 / 59
Thiết kế mới trên Xpander 2020

Thiết kế mới trên Xpander 2020

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 14 / 59
Nâu

Nâu

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 15 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 3

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 3

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 16 / 59
Mặt ca-lăng trên Xpander 2020

Mặt ca-lăng trên Xpander 2020

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 17 / 59
Đen

Đen

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 18 / 59
Cụm đèn chiếu sáng của Xpander

Cụm đèn chiếu sáng của Xpander

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 19 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 4

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 4

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 20 / 59
Đỏ

Đỏ

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 21 / 59
Kích thước bánh xe Xpander 2020 mới

Kích thước bánh xe Xpander 2020 mới

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 22 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 5

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 5

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 23 / 59
La-zăng trên Xpander 2020 mới

La-zăng trên Xpander 2020 mới

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 24 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 6

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 6

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 25 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 7

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 7

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 26 / 59
Đèn xe Mitsubishi Xpander

Đèn xe Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 27 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 8

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 8

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 28 / 59
Đuôi xe Mitsubishi Xpander

Đuôi xe Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 29 / 59
Bánh xe của Mitsubishi Xpander

Bánh xe của Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 30 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 9

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 9

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 31 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 10

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 10

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 32 / 59
Đèn sau xe Mitsubishi Xpander

Đèn sau xe Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 33 / 59
Nhìn bên hồng xe Mitsubishi Xpander

Nhìn bên hồng xe Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 34 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 11

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 11

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 35 / 59
Cốp sau xe Mitsubishi Xpander

Cốp sau xe Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 36 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 12

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 12

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 37 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 13

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 13

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 38 / 59
Cốp sau Mitsubishi Xpander

Cốp sau Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 39 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 14

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 14

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 40 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 15

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 15

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 41 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 16

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 16

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 42 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 17

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 17

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 43 / 59
Động cơ Mitsubishi Xpander

Động cơ Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 44 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 18

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 18

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 45 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 19

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 19

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 46 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 20

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 20

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 47 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 21

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 21

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 48 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 22

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 22

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 49 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 23

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 23

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 50 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 24

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 24

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 51 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 25

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 25

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 52 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 26

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 26

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 53 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 27

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 27

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 54 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 28

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 28

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 55 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 29

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 29

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 56 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 30

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 30

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 57 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 31

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 31

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 58 / 59
Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 32

Hình ảnh Mitsubishi Xpander 2020 hình 32

Mitsubishi Xpander 2020

Hình 59 / 59

Bài viết về Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander bản nhập khẩu được giảm toàn bộ phí trước bạ
Mitsubishi Xpander phiên bản nhập khẩu bao gồm cả phiên bản AT và MT sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tạo ra sự tương đồng với xe lắp ráp.
Thị trường 11 thg 11, 2020
Mitsubishi Xpander trang bị thêm camera 360, giá rẻ hơn
Phiên bản Mitsubishi Xpander lắp ráp, phân phối tại Malaysia được trang bị thêm hàng loạt tính năng tiện ích... trong khi giá bán thấp hơn Xpander tại Việt Nam hàng chục triệu đồng.
Thị trường 26 thg 10, 2020
Mitsubishi Xpander Cross ra mắt có giá 670 triệu đồng
Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) vừa chính thức giới thiệu chiếc Mitsubishi Xpander Cross tại thị trường Việt Nam
Thị trường 16 thg 7, 2020
5 mẫu xe thân thiện với gia đình nên mua ở Việt Nam
Nếu bạn là chủ gia đình, bạn sẽ cần đưa ra quyết định vì lợi ích cao nhất của gia đình bạn, và điều đó bao gồm việc mua một chiếc xe hơi gia đình...
Tư vấn 5 thg 6, 2020
Những thay đổi trên Mitsubishi Xpander 2020 so với thế hệ cũ
Mitsubishi Motors Việt Nam chính thức ra mắt Xpander 2020 mới. Xpander AT 2020 có giá bán theo công bố là 630 triệu đồng. Tuy nhiên, không phải tất cả các phiên bản Xpander sẽ...
Thị trường 3 thg 6, 2020
Mitsubishi Xpander và Xpander Cross sẽ ra mắt tháng 6 tại Việt Nam
Theo truyền thông của hãng Mitsubishi Motors Việt Nam, Xpander 2020 phiên bản nâng cấp và Xpander Cross mới sẽ ra mắt ngày 3 tháng 6 tới đây, vẫn là xe nhập khẩu nguyên chiếc...
Thị trường 26 thg 5, 2020
Toyota Vios đạt trên 1000 chiếc xe trong mùa đại dịch Covid-19
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến doanh số bán nhiều mẫu xe sụt giảm, ngoại trừ Toyota Vios đạt mức trên 1.000 chiếc, các mẫu xe còn lại trong top 10 ô tô...
Thị trường 11 thg 5, 2020

Các phiên bản của Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander MT

Nhập khẩu, Xăng, Số sàn

550.000.000 VND

Mitsubishi Xpander AT

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

620.000.000 VND

Mitsubishi Xpander Special Edition

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

650.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Mitsubishi Xpander

Honda Mobilio
500 triệu - 620 triệu
Toyota Innova
581 triệu - 995 triệu
Kia Rondo
585 triệu - 852 triệu
Suzuki XL7
589 triệu - 630 triệu

Câu hỏi thường gặp

Q. Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander khoảng giá bao nhiêu?
A.
Xe Mitsubishi Xpander có giá niêm yết khoảng 550 triệu - 650 triệu tùy từng phiên bản. Chi phí lăn bánh cho phiên bản MT là khoảng bao gồm phí trước bạ, bảo hiểm, thuế, biển số... Xem thêm
Q. Mitsubishi Xpander 2020 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Mitsubishi Xpander 2020 tại thị trường Việt Nam có 5 màu gồm Trắng, Bạc, Nâu, Đen, Đỏ, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Mitsubishi Xpander là xe 7 chỗ?
A.
Mitsubishi Xpander là mẫu xe 7 chỗ
Q. Dòng xe Mitsubishi Xpander 2020 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Mitsubishi Xpander 2020 có khoảng 3 phiên bản như Xpander Special Edition (Xăng), Xpander MT (Xăng) & Xpander AT (Xăng) với giá ưu đãi bắt đầu từ 550 triệu cho bản Xpander MT. Xem thêm
Q. Đối thủ của Mitsubishi Xpander là dòng xe nào?
A.
Có 4 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander là những dòng xe trong phân khúc MPV thuộc Honda, Toyota, Kia, Suzuki như Honda Mobilio, Toyota Innova, Kia Rondo, Suzuki XL7

Xem thêm câu hỏi về Mitsubishi Xpander

Mua xe Mitsubishi Xpander từ đại lý

Mitsubishi Xpander AT 1.5L 2020
Mua xe từ đại lý
620 triệu
2020
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mitsubishi Xpander AT 1.5L 2020
Mua xe từ đại lý
620 triệu
2020
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mitsubishi Xpander 4X2 2020 AT
Mua xe từ đại lý
630 triệu
2020
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mitsubishi Xpander MT 2020
Mua xe từ đại lý
555 triệu
2020
Số sàn
Nhập khẩu
Xăng
Mitsubishi Xpander AT 2020
Mua xe từ đại lý
630 triệu
2020
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mitsubishi Xpander Cross 2020 AT
Mua xe từ đại lý
650 triệu
2020
Tự động
Nhập khẩu
Xăng

Màu xe Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander 2020 Màu TrắngMitsubishi Xpander 2020 Màu BạcMitsubishi Xpander 2020 Màu NâuMitsubishi Xpander 2020 Màu ĐenMitsubishi Xpander 2020 Màu Đỏ
Màu Trắng

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Mitsubishi

Nổi bật
Sắp ra mắt