Bán xe Hyundai Kona

Các dòng xe phổ biến của Hyundai Kona
Hyundai Tất cả xe
Hyundai
2021
2020
2019
2018
210 xe đang bán tại Việt Nam
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2021 AT
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2021 AT

721 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2021
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 ATH 2021

686 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2021
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 ATH 2021

686 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 AT 2020
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 AT 2020

614 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2021
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 ATH 2021

686 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2020 AT
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2020 AT

736 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 AT 2021
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 AT 2021

627 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2020
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 ATH 2020

686 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2018 AT

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2018 AT

699 triệu
2018
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2021 AT
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2021 AT

736 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng

Dành riêng cho bạn

1
Hyundai Kona 2.0 ATH 2021
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 ATH 2021

680 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 AT 2021
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 AT 2021

624 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 AT 2020

Hyundai Kona 2.0 AT 2020

625 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2018

Hyundai Kona 2.0 ATH 2018

655 triệu
2018
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 AT 2020
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 AT 2020

624 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2021
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 ATH 2021

686 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2021
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 ATH 2021

686 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2021 AT
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2021 AT

736 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2018

Hyundai Kona 2.0 ATH 2018

655 triệu
2018
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 AT 2020
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 AT 2020

625 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2020
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 ATH 2020

686 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2021
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 ATH 2021

686 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2018 AT

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2018 AT

688 triệu
2018
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 AT 2021
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 AT 2021

624 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2018

Hyundai Kona 2.0 ATH 2018

675 triệu
2018
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2020
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 ATH 2020

686 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 AT 2020
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 AT 2020

624 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2020
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 ATH 2020

686 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2019 AT

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2019 AT

735 triệu
2019
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2021
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 ATH 2021

686 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2021
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 ATH 2021

690 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 AT 2020
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 AT 2020

613 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2019

Hyundai Kona 2.0 ATH 2019

689 triệu
2019
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2021 AT
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2021 AT

721 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2021 AT
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2021 AT

720 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 AT 2020
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 AT 2020

610 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2021 AT
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2021 AT

736 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2021
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 ATH 2021

671 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2021 AT
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2021 AT

721 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 AT 2021
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 AT 2021

609 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng

Bán xe Hyundai Kona cũ & mới giá từ 575 triệu với hơn 210 tin bán xe để bạn lựa chọn giá Kona tốt nhất & hỗ trợ trả góp- Xeoto.com.vn có hàng nghìn tin bán xe hơi mới mỗi ngày.