Bán xe Hyundai Kona

Các dòng xe phổ biến của Hyundai Kona
Hyundai Tất cả xe
Hyundai
2021
2020
2019
2018
358 xe đang bán tại Việt Nam
Hyundai Kona 2.0 AT 2021
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 AT 2021

585 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2019

Hyundai Kona 2.0 ATH 2019

668 triệu
2019
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2021
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 ATH 2021

686 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2019 AT

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2019 AT

709 triệu
2019
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2021 AT
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2021 AT

725 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2018 AT

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2018 AT

690 triệu
2018
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2019 AT

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2019 AT

699 triệu
2019
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2021
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 ATH 2021

656 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2021 AT
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2021 AT

720 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2021
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 ATH 2021

659 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng

Dành riêng cho bạn

1
Hyundai Kona 2.0 AT 2021
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 AT 2021

595 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2021 AT
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2021 AT

736 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2021 AT
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2021 AT

722 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2021 AT
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2021 AT

750 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2021
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 ATH 2021

669 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2019

Hyundai Kona 2.0 ATH 2019

665 triệu
2019
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 AT 2020

Hyundai Kona 2.0 AT 2020

615 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2019 AT

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2019 AT

705 triệu
2019
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2019 AT

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2019 AT

699 triệu
2019
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2021 AT
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2021 AT

717 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 AT 2019

Hyundai Kona 2.0 AT 2019

625 triệu
2019
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2019 AT

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2019 AT

700 triệu
2019
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2021 AT
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2021 AT

716 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 AT 2021
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 AT 2021

605 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2021
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 ATH 2021

656 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2018

Hyundai Kona 2.0 ATH 2018

645 triệu
2018
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 AT 2021
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 AT 2021

604 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2021 AT
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2021 AT

716 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2019 AT

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2019 AT

709 triệu
2019
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2018

Hyundai Kona 2.0 ATH 2018

629 triệu
2018
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2018

Hyundai Kona 2.0 ATH 2018

630 triệu
2018
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2018

Hyundai Kona 2.0 ATH 2018

629 triệu
2018
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2019 AT

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2019 AT

685 triệu
2019
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2018 AT

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2018 AT

689 triệu
2018
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2018

Hyundai Kona 2.0 ATH 2018

630 triệu
2018
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2019

Hyundai Kona 2.0 ATH 2019

670 triệu
2019
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2021
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 ATH 2021

656 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 ATH 2021
Mua xe từ đại lý

Hyundai Kona 2.0 ATH 2021

657 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2018 AT

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2018 AT

668 triệu
2018
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Hyundai Kona 2.0 AT 2019

Hyundai Kona 2.0 AT 2019

605 triệu
2019
Tự động
Lắp ráp
Xăng

Bán xe Hyundai Kona cũ & mới giá từ 585 triệu với hơn 358 tin bán xe để bạn lựa chọn giá Kona tốt nhất & hỗ trợ trả góp- Xeoto.com.vn có hàng nghìn tin bán xe hơi mới mỗi ngày.