Bán xe Kia Optima

Các dòng xe phổ biến của Kia Optima
Kia Tất cả xe
Kia
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2013
2012
2011
73 xe đang bán tại Việt Nam
Kia Optima 2.0 AT Luxury 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Optima 2.0 AT Luxury 2021

759 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima 2.0 AT Luxury 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Optima 2.0 AT Luxury 2021

759 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima 2.0 AT Luxury 2020
Mua xe từ đại lý

Kia Optima 2.0 AT Luxury 2020

759 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima 2.0 AT 2017

Kia Optima 2.0 AT 2017

690 triệu
2017
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima 2.0 AT 2011

Kia Optima 2.0 AT 2011

450 triệu
2011
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Kia Optima 2.4 GT line 2018 AT

Kia Optima 2.4 GT line 2018 AT

795 triệu
2018
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima 2.0 AT Luxury 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Optima 2.0 AT Luxury 2021

754 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima 2.0 AT Luxury 2020

Kia Optima 2.0 AT Luxury 2020

770 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima 2.0 AT Luxury 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Optima 2.0 AT Luxury 2021

754 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima 2.0 ATH 2017

Kia Optima 2.0 ATH 2017

630 triệu
2017
Tự động
Lắp ráp
Xăng

Dành riêng cho bạn

1
Kia Optima 2.4 GT line 2017 AT

Kia Optima 2.4 GT line 2017 AT

740 triệu
2017
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima 2.4 GT line 2016 AT

Kia Optima 2.4 GT line 2016 AT

699 triệu
2016
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Kia Optima 2.4 AT Premium 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Optima 2.4 AT Premium 2021

919 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima 2.0 AT Luxury 2020

Kia Optima 2.0 AT Luxury 2020

795 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima 2.0 AT Luxury 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Optima 2.0 AT Luxury 2021

769 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima 2.0 AT Luxury 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Optima 2.0 AT Luxury 2021

789 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima 2.0 GAT Luxury 2019

Kia Optima 2.0 GAT Luxury 2019

729 triệu
2019
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima 2.0 AT 2013

Kia Optima 2.0 AT 2013

555 triệu
2013
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Kia Optima 2.0 AT Luxury 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Optima 2.0 AT Luxury 2021

759 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima 2.0 AT Luxury 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Optima 2.0 AT Luxury 2021

759 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima 2.0 AT Luxury 2020

Kia Optima 2.0 AT Luxury 2020

750 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima 2.0 ATH 2017

Kia Optima 2.0 ATH 2017

679 triệu
2017
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima 2.4 GT line 2016 AT

Kia Optima 2.4 GT line 2016 AT

695 triệu
2016
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Kia Optima 2.4 AT Premium 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Optima 2.4 AT Premium 2021

919 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima LUXURY 2.4L 2021 AT
Mua xe từ đại lý

Kia Optima LUXURY 2.4L 2021 AT

759 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima PREMIUM 2.4L 2021 AT
Mua xe từ đại lý

Kia Optima PREMIUM 2.4L 2021 AT

919 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima LUXURY 2.4L 2021 AT
Mua xe từ đại lý

Kia Optima LUXURY 2.4L 2021 AT

759 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima 2.4 GT line 2016 AT

Kia Optima 2.4 GT line 2016 AT

735 triệu
2016
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Kia Optima 2.4 AT Premium 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Optima 2.4 AT Premium 2021

919 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima 2.0 AT Luxury 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Optima 2.0 AT Luxury 2021

759 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima 2.4 AT Premium 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Optima 2.4 AT Premium 2021

919 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima 2.0 AT Luxury 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Optima 2.0 AT Luxury 2021

759 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima 2.4 GT line 2016 AT

Kia Optima 2.4 GT line 2016 AT

705 triệu
2016
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Kia Optima 2.0 ATH 2017

Kia Optima 2.0 ATH 2017

689 triệu
2017
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima 2.4 AT Premium 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Optima 2.4 AT Premium 2021

939 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima 2.4 GT line 2016 AT

Kia Optima 2.4 GT line 2016 AT

775 triệu
2016
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Kia Optima 2.0 ATH 2017

Kia Optima 2.0 ATH 2017

689 triệu
2017
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima 2.0 ATH 2017

Kia Optima 2.0 ATH 2017

689 triệu
2017
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima 2.0 AT Luxury 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Optima 2.0 AT Luxury 2021

759 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Optima 2.4 GT line 2017 AT

Kia Optima 2.4 GT line 2017 AT

765 triệu
2017
Tự động
Lắp ráp
Xăng

Bán xe Kia Optima cũ & mới giá từ 450 triệu với hơn 73 tin bán xe để bạn lựa chọn giá Optima tốt nhất & hỗ trợ trả góp- Xeoto.com.vn có hàng nghìn tin bán xe hơi mới mỗi ngày.