Bán xe Kia Rondo

Các dòng xe phổ biến của Kia Rondo
Kia Tất cả xe
Kia
2021
2020
2018
2017
2016
2015
88 xe đang bán tại Việt Nam
Kia Rondo GAT Deluxe 2.0L 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Rondo GAT Deluxe 2.0L 2021

655 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo GAT 2.0L 2016

Kia Rondo GAT 2.0L 2016

525 triệu
2016
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo DAT 1.7L 2016

Kia Rondo DAT 1.7L 2016

545 triệu
2016
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Rondo GAT 2.0L 2015

Kia Rondo GAT 2.0L 2015

475 triệu
2015
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo DAT 1.7L 2016

Kia Rondo DAT 1.7L 2016

530 triệu
2016
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Rondo GMT 2.0L 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Rondo GMT 2.0L 2021

559 triệu
2021
Số sàn
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo GATH 2.0L 2016

Kia Rondo GATH 2.0L 2016

548 triệu
2016
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo GAT 2.0L 2017

Kia Rondo GAT 2.0L 2017

545 triệu
2017
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo DAT 1.7L 2016

Kia Rondo DAT 1.7L 2016

510 triệu
2016
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Rondo GAT Deluxe 2.0L 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Rondo GAT Deluxe 2.0L 2021

655 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng

Dành riêng cho bạn

1
Kia Rondo GMT 2.0L 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Rondo GMT 2.0L 2021

559 triệu
2021
Số sàn
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo GMT 2.0L 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Rondo GMT 2.0L 2021

559 triệu
2021
Số sàn
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo GAT Deluxe 2.0L 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Rondo GAT Deluxe 2.0L 2021

655 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo GAT 2.0L 2017

Kia Rondo GAT 2.0L 2017

545 triệu
2017
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo GAT Deluxe 2.0L 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Rondo GAT Deluxe 2.0L 2021

655 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo DAT 1.7L 2016

Kia Rondo DAT 1.7L 2016

545 triệu
2016
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Rondo GAT 2.0L 2015

Kia Rondo GAT 2.0L 2015

470 triệu
2015
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo GAT 2.0L 2015

Kia Rondo GAT 2.0L 2015

470 triệu
2015
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo DAT 1.7L 2015

Kia Rondo DAT 1.7L 2015

525 triệu
2015
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Rondo DAT 1.7L 2015

Kia Rondo DAT 1.7L 2015

598 triệu
2015
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Rondo GAT 2.0L 2017

Kia Rondo GAT 2.0L 2017

545 triệu
2017
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo GMT 2.0L 2018

Kia Rondo GMT 2.0L 2018

470 triệu
2018
Số sàn
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo 2020 2.0L 2021 AT
Mua xe từ đại lý

Kia Rondo 2020 2.0L 2021 AT

585 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo GAT Deluxe 2.0L 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Rondo GAT Deluxe 2.0L 2021

655 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo GAT Deluxe 2.0L 2020
Mua xe từ đại lý

Kia Rondo GAT Deluxe 2.0L 2020

655 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo GMT 2.0L 2018

Kia Rondo GMT 2.0L 2018

489 triệu
2018
Số sàn
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo GMT 2.0L 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Rondo GMT 2.0L 2021

559 triệu
2021
Số sàn
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo GMT 2.0L 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Rondo GMT 2.0L 2021

559 triệu
2021
Số sàn
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo GAT Deluxe 2.0L 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Rondo GAT Deluxe 2.0L 2021

655 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo GAT 2.0L 2017

Kia Rondo GAT 2.0L 2017

525 triệu
2017
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo GATH 2.0L 2018

Kia Rondo GATH 2.0L 2018

559 triệu
2018
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo GAT Deluxe 2.0L 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Rondo GAT Deluxe 2.0L 2021

655 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo GAT 2.0L 2015

Kia Rondo GAT 2.0L 2015

469 triệu
2015
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo DAT 1.7L 2017

Kia Rondo DAT 1.7L 2017

595 triệu
2017
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Rondo GATH 2.0L 2015

Kia Rondo GATH 2.0L 2015

505 triệu
2015
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo GAT 2.0L 2016

Kia Rondo GAT 2.0L 2016

455 triệu
2016
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo GAT 2.0L 2016

Kia Rondo GAT 2.0L 2016

489 triệu
2016
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo GAT 2.0L 2017

Kia Rondo GAT 2.0L 2017

535 triệu
2017
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo GAT 2.0L 2015

Kia Rondo GAT 2.0L 2015

470 triệu
2015
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Rondo DAT 1.7L 2015

Kia Rondo DAT 1.7L 2015

495 triệu
2015
Tự động
Lắp ráp
Dầu

Bán xe Kia Rondo cũ & mới giá từ 455 triệu với hơn 88 tin bán xe để bạn lựa chọn giá Rondo tốt nhất & hỗ trợ trả góp- Xeoto.com.vn có hàng nghìn tin bán xe hơi mới mỗi ngày.