Bán xe Kia Sorento 2021

Các dòng xe phổ biến của Kia Sorento
Kia Tất cả xe
Kia
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2007
85 xe đang bán tại Việt Nam
Kia Sorento Luxury 2.2 AT 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Luxury 2.2 AT 2021

1 tỷ 079 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento Signature 2.5 AT AWD 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Signature 2.5 AT AWD 2021

1 tỷ 259 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD 2021

1 tỷ 349 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD 2021

1 tỷ 349 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento Luxury 2.2 AT 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Luxury 2.2 AT 2021

1 tỷ 159 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento Luxury 2.2 AT 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Luxury 2.2 AT 2021

1 tỷ 159 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento Luxury 2.2 AT 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Luxury 2.2 AT 2021

1 tỷ 159 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento Signature 2.5 AT AWD 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Signature 2.5 AT AWD 2021

1 tỷ 259 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Sorento Premium 2.2 AT AWD 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Premium 2.2 AT AWD 2021

1 tỷ 259 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento Luxury 2.2 AT 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Luxury 2.2 AT 2021

1 tỷ 159 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu

Dành riêng cho bạn

1
Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD 2021

1 tỷ 329 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento Premium 2.2 AT AWD 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Premium 2.2 AT AWD 2021

1 tỷ 279 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento Luxury 2.2 AT 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Luxury 2.2 AT 2021

1 tỷ 133 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD 2021

1 tỷ 329 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento 2.2 DAT Premium 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento 2.2 DAT Premium 2021

889 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD 2021

1 tỷ 319 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento Premium 2.2 AT AWD 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Premium 2.2 AT AWD 2021

1 tỷ 232 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD 2021

1 tỷ 312 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento Signature 2.5 AT AWD 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Signature 2.5 AT AWD 2021

1 tỷ 299 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Sorento Luxury 2.2 AT 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Luxury 2.2 AT 2021

1 tỷ 179 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD 2021

1 tỷ 349 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento Deluxe 2.2 AT 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Deluxe 2.2 AT 2021

1 tỷ 079 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento Signature 2.5 AT AWD 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Signature 2.5 AT AWD 2021

1 tỷ 232 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD 2021

1 tỷ 329 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento Luxury 2.2 AT 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Luxury 2.2 AT 2021

1 tỷ 159 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento Luxury 2.2 AT 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Luxury 2.2 AT 2021

1 tỷ 159 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento 2.2 DAT Premium 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento 2.2 DAT Premium 2021

949 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento Luxury 2.2 AT 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Luxury 2.2 AT 2021

1 tỷ 133 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD 2021

1 tỷ 349 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento Luxury 2.2 AT 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Luxury 2.2 AT 2021

1 tỷ 142 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento Signature 2.5 AT AWD 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Signature 2.5 AT AWD 2021

1 tỷ 279 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Sorento 2.4 GAT Premium 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento 2.4 GAT Premium 2021

859 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Sorento Signature 2.5 AT AWD 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Signature 2.5 AT AWD 2021

1 tỷ 279 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Sorento Luxury 2.2 AT 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Luxury 2.2 AT 2021

1 tỷ 139 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD 2021

1 tỷ 329 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento Deluxe 2.2 AT 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Deluxe 2.2 AT 2021

1 tỷ 079 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento Luxury 2.2 AT 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Luxury 2.2 AT 2021

1 tỷ 179 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento 2.2 DAT Premium 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento 2.2 DAT Premium 2021

899 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Kia Sorento 2.4 GAT Premium 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento 2.4 GAT Premium 2021

869 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD 2021
Mua xe từ đại lý

Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD 2021

1 tỷ 349 triệu
2021
Tự động
Lắp ráp
Dầu

Bán xe Kia Sorento 2021 giá 769 triệu với hơn 85 tin bán xe để lựa chọn tốt nhất ở. Xeoto.com.vn có hàng triệu tin bán xe hơi mới mỗi ngày.