Bán xe Mercedes-Benz CLA Class

Các dòng xe phổ biến của Mercedes-Benz CLA Class
Mercedes-Benz Tất cả xe
Mercedes-Benz
2019
2018
2017
2016
2015
2014
41 xe đang bán tại Việt Nam
Mercedes-Benz CLA Class CLA 45 AMG 4Matic 2.0L 2014

Mercedes-Benz CLA Class CLA 45 AMG 4Matic 2.0L 2014

960 triệu
2014
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 200 1.6L 2016 AT

Mercedes-Benz CLA Class CLA 200 1.6L 2016 AT

988 triệu
2016
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2018

Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2018

1 tỷ 599 triệu
2018
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 45 AMG 4Matic 2.0L 2014

Mercedes-Benz CLA Class CLA 45 AMG 4Matic 2.0L 2014

1 tỷ 250 triệu
2014
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 200 1.6L 2016 AT

Mercedes-Benz CLA Class CLA 200 1.6L 2016 AT

965 triệu
2016
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2018

Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2018

1 tỷ 639 triệu
2018
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 200 1.6L 2016 AT

Mercedes-Benz CLA Class CLA 200 1.6L 2016 AT

1 tỷ 020 triệu
2016
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 200 1.6L 2016 AT

Mercedes-Benz CLA Class CLA 200 1.6L 2016 AT

965 triệu
2016
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 45 AMG 4Matic 2.0L 2015

Mercedes-Benz CLA Class CLA 45 AMG 4Matic 2.0L 2015

1 tỷ 700 triệu
2015
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2016

Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2016

1 tỷ 579 triệu
2016
Tự động
Nhập khẩu
Xăng

Dành riêng cho bạn

1
Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 2.0L 2018 AT

Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 2.0L 2018 AT

1 tỷ 630 triệu
2018
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 2.0L 2018 AT

Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 2.0L 2018 AT

1 tỷ 620 triệu
2018
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2015

Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2015

965 triệu
2015
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 45 AMG 4Matic 2.0L 2014

Mercedes-Benz CLA Class CLA 45 AMG 4Matic 2.0L 2014

1 tỷ 050 triệu
2014
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2017

Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2017

1 tỷ 130 triệu
2017
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2016

Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2016

1 tỷ 150 triệu
2016
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2016

Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2016

1 tỷ 590 triệu
2016
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 45 AMG 4Matic 2.0L 2016

Mercedes-Benz CLA Class CLA 45 AMG 4Matic 2.0L 2016

1 tỷ 520 triệu
2016
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2016

Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2016

1 tỷ 168 triệu
2016
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 45 AMG 4Matic 2.0L 2019
Mua xe từ đại lý

Mercedes-Benz CLA Class CLA 45 AMG 4Matic 2.0L 2019

2 tỷ 329 triệu
2019
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2017

Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2017

1 tỷ 460 triệu
2017
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 200 1.6L 2017 AT

Mercedes-Benz CLA Class CLA 200 1.6L 2017 AT

1 tỷ 419 triệu
2017
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2014

Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2014

895 triệu
2014
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2017

Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2017

1 tỷ 379 triệu
2017
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2017

Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2017

1 tỷ 379 triệu
2017
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2016

Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2016

1 tỷ 150 triệu
2016
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2017

Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2017

1 tỷ 379 triệu
2017
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2017

Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2017

1 tỷ 379 triệu
2017
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 45 AMG 4Matic 2.0L 2014

Mercedes-Benz CLA Class CLA 45 AMG 4Matic 2.0L 2014

1 tỷ 050 triệu
2014
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 200 1.6L 2014 AT

Mercedes-Benz CLA Class CLA 200 1.6L 2014 AT

775 triệu
2014
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2018

Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2018

1 tỷ 750 triệu
2018
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 2.0L 2019 AT
Mua xe từ đại lý

Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 2.0L 2019 AT

1 tỷ 869 triệu
2019
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2016

Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2016

1 tỷ 150 triệu
2016
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 45 AMG 4Matic 2.0L 2015
Mua xe từ đại lý

Mercedes-Benz CLA Class CLA 45 AMG 4Matic 2.0L 2015

1 tỷ 200 triệu
2015
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 45 AMG 4Matic 2.0L 2014

Mercedes-Benz CLA Class CLA 45 AMG 4Matic 2.0L 2014

980 triệu
2014
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2017

Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2017

1 tỷ 420 triệu
2017
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2018

Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2018

1 tỷ 699 triệu
2018
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 200 1.6L 2017 AT

Mercedes-Benz CLA Class CLA 200 1.6L 2017 AT

1 tỷ
2017
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2017

Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2017

1 tỷ 399 triệu
2017
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2017

Mercedes-Benz CLA Class CLA 250 4Matic 2.0L 2017

1 tỷ 379 triệu
2017
Tự động
Nhập khẩu
Xăng

Bán xe Mercedes-Benz CLA Class cũ & mới giá từ 775 triệu với hơn 41 tin bán xe để bạn lựa chọn giá CLA Class tốt nhất & hỗ trợ trả góp- Xeoto.com.vn có hàng nghìn tin bán xe hơi mới mỗi ngày.