Tra cứu mức phạt

Mức phạt vi phạm giao thông đường bộ

Tất cả lỗi Làn, vạch kẻ đường Biển báo, đèn tín hiệu Tốc độ, khoảng cách Dừng xe, đỗ xe Chuyển hướng, nhường đường Nồng độ cồn, ma túy Khác
`
Không có dữ liệu hiển thị

Dắt súc vật đi sai phần đường

60.000 - 80.000 vnđ

Điều khiển, dẫn dắt súc vật đi không đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới

Xem chi tiết

Để súc vật đi trên đường bộ

60.000 - 80.000 vnđ

Để súc vật đi trên đường bộ không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông

Xem chi tiết

Để súc vật, xe súc vật kéo đi vào cao tốc

400.000 - 600.000 vnđ

Người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo đi vào đường cao tốc trái quy định

Xem chi tiết

Không chấp hành hiệu lệnh đèn, biển báo, vạch kẻ đường

Cảnh cáo hoặc phạt tiền 50.000 - 60.000 vnđ

Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường

Xem chi tiết

Không nhường đường

Cảnh cáo hoặc phạt tiền 50.000 - 60.000 vnđ

Không nhường đường theo quy định, không báo hiệu bằng tay khi chuyển hướng

Xem chi tiết

Làm bẩn đường vì chất thải súc vật

Cảnh cáo hoặc phạt tiền 50.000 - 60.000 vnđ

Không đủ dụng cụ đựng chất thải của súc vật hoặc không dọn sạch chất thải của súc vật thải ra đường, hè phố

Xem chi tiết

Đi dàn hàng ngang

60.000 - 80.000 vnđ

Đi dàn hàng ngang từ 02 (hai) xe trở lên

Xem chi tiết

Để súc vật kéo xe mà không có người điều khiển

60.000 - 80.000 vnđ

Để súc vật kéo xe mà không có người điều khiển

Xem chi tiết

Điều khiển xe không có báo hiệu

60.000 - 80.000 vnđ

Điều khiển xe không có báo hiệu theo quy định

Xem chi tiết

Không chấp hành hiệu lệnh người điều khiển giao thông

80.000 - 100.000 vnđ

Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông

Xem chi tiết

dắt súc vật chạy theo khi đang ngồi trên xe

80.000 - 100.000 vnđ

Dắt súc vật chạy theo khi đang điều khiển hoặc ngồi trên phương tiện giao thông đường bộ

Xem chi tiết

Xếp hàng hóa vượt giới hạn quy định

80.000 - 100.000 vnđ

Xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định

Buộc phải dỡ phần hàng hóa vượt quá giới hạn hoặc phải xếp lại hàng hóa theo đúng quy định

Xem chi tiết