Tra cứu mức phạt

Mức phạt vi phạm giao thông đường bộ

Tất cả lỗi Làn, vạch kẻ đường Biển báo, đèn tín hiệu Tốc độ, khoảng cách Dừng xe, đỗ xe Chuyển hướng, nhường đường Nồng độ cồn, ma túy Khác

Cản trở người thi hành công vụ

Cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ

4.000.000 - 6.000.000 đối với cá nhân, 8.000.000 - 12.000.000 đối với tổ chức vnđ

Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng