Tra cứu mức phạt

Mức phạt vi phạm giao thông đường bộ

Tất cả lỗi Làn, vạch kẻ đường Biển báo, đèn tín hiệu Tốc độ, khoảng cách Dừng xe, đỗ xe Chuyển hướng, nhường đường Nồng độ cồn, ma túy Khác

Điều khiển xe lạng lách, đánh võng; đuổi nhau trên đường

Điều khiển xe lạng lách, đánh võng; đuổi nhau trên đường

100.000 - 200.000 vnđ

Tịch thu phương tiện