Tra cứu mức phạt

Mức phạt vi phạm giao thông đường bộ

Tất cả lỗi Làn, vạch kẻ đường Biển báo, đèn tín hiệu Tốc độ, khoảng cách Dừng xe, đỗ xe Chuyển hướng, nhường đường Nồng độ cồn, ma túy Khác

Điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy

Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

3.000.000-4.000.000 (trong trường hợp không có Giấy phép lái xe hoặc có nhưng đang bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe) vnđ

Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22-24 tháng (trong trường hợp có Giấy phép lái xe) hoặc phạt tiền từ 3.000.000 - 4.000.000 đồng (trong trường hợp không có Giấy phép lái xe hoặc có nhưng đang bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe)