Tra cứu mức phạt

Mức phạt vi phạm giao thông đường bộ

Tất cả lỗi Làn, vạch kẻ đường Biển báo, đèn tín hiệu Tốc độ, khoảng cách Dừng xe, đỗ xe Chuyển hướng, nhường đường Nồng độ cồn, ma túy Khác

Xâm phạm người khác khi tai nạn

Xâm phạm sức khỏe, tài sản của người bị nạn hoặc người gây tai nạn

6.000.000 - 8.000.000 đối với cá nhân vnđ