XăngVùng 1Vùng 2
E5 92-II 14.260 đ 14.540 đ
Xăng 95-III 15.120 đ 15.420 đ
Xăng 95-IV 15.220 đ 15.520 đ
DầuVùng 1Vùng 2
2-K 9.590 đ 9.780 đ
DOVùng 1Vùng 2
0,001S-V 11.470 đ 11.690 đ
0,05S-II 11.120 đ 11.340 đ
Cập nhật lần cuối lúc 23/10/2020 01:35

So sánh xe