XăngVùng 1Vùng 2
E5 92-II 17.720 đ 18.070 đ
Xăng 95-III 18.880 đ 19.250 đ
Xăng 95-IV 18.980 đ 19.350 đ
DầuVùng 1Vùng 2
2-K 13.170 đ 13.430 đ
DOVùng 1Vùng 2
0,001S-V 14.750 đ 15.040 đ
0,05S-II 14.400 đ 14.680 đ
Cập nhật lần cuối lúc 12/03/2021 23:59