XăngVùng 1Vùng 2
Xăng 95-IV 21.160 21.580
Xăng 95-III 21.060 21.480
E5 92-II 19.780 20.170
DOVùng 1Vùng 2
0,001S-V 16.930 17.260
0,05S-II 16.630 16.960
DầuVùng 1Vùng 2
Dầu hỏa 15.780 16.090
Cập nhật lần cuối lúc 14/10/2019 13:20

Đánh giá XE