XăngVùng 1Vùng 2
Xăng 95-IV 20.500 20.910
Xăng 95-III 20.400 20.800
E5 92-II 19.350 19.730
DOVùng 1Vùng 2
0,001S-V 16.800 17.130
0,05S-II 16.500 16.830
DầuVùng 1Vùng 2
Dầu hỏa 15.390 15.690
Cập nhật lần cuối lúc 21/08/2019 22:35

Đánh giá XE