XăngVùng 1Vùng 2
Xăng 95-IV 20.280 20.680
Xăng 95-III 20.130 20.530
E5 92-II 19.230 19.610
DOVùng 1Vùng 2
0,001S-V 16.950 17.280
0,05S-II 16.650 16.980
DầuVùng 1Vùng 2
Dầu hỏa 15.610 15.920
Cập nhật lần cuối lúc 17/06/2019 17:40

Đánh giá XE