XăngVùng 1Vùng 2
E5 92-II 15.940 đ 16.250 đ
Xăng 95-III 16.930 đ 17.260 đ
Xăng 95-IV 17.030 đ 17.370 đ
DầuVùng 1Vùng 2
2-K 11.550 đ 11.780 đ
DOVùng 1Vùng 2
0,001S-V 12.990 đ 13.240 đ
0,05S-II 12.640 đ 12.890 đ
Cập nhật lần cuối lúc 15/01/2021 10:48