XăngVùng 1Vùng 2
Xăng 95-IV 20.240 20.640
Xăng 95-III 20.140 20.540
E5 92-II 19.110 19.490
DOVùng 1Vùng 2
0,001S-V 16.500 16.830
0,05S-II 16.200 16.520
DầuVùng 1Vùng 2
Dầu hỏa 15.360 15.660
Cập nhật lần cuối lúc 21/09/2019 09:30

Đánh giá XE