XăngVùng 1Vùng 2
E5 92-II 11.950 đ 12.180 đ
Xăng 95-III 12.560 đ 12.810 đ
Xăng 95-IV 12.660 đ 12.910 đ
DầuVùng 1Vùng 2
Dầu hỏa 9.140 đ 9.320 đ
DOVùng 1Vùng 2
0,001S-V 11.550 đ 11.780 đ
0,05S-II 11.250 đ 11.470 đ
Cập nhật lần cuối lúc 30/03/2020 16:40

So sánh xe