XăngVùng 1Vùng 2
E5 92-II 14.250 đ 14.530 đ
Xăng 95-III 14.970 đ 15.260 đ
Xăng 95-IV 15.070 đ 15.370 đ
DầuVùng 1Vùng 2
2-K 10.030 đ 10.230 đ
DOVùng 1Vùng 2
0,001S-V 12.310 đ 12.550 đ
0,05S-II 12.110 đ 12.350 đ
Cập nhật lần cuối lúc 18/07/2020 07:05

So sánh xe