Hình ảnh Nissan X-Trail 2020

Nissan X-Trail 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 839.000.000 đ - 1.023.000.000 đ

Xem hình ảnh Nissan X-Trail 2020 mới nhất. Xe X-Trail có 88 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Nissan X-Trail 2020 có sẵn 3 màu sắc khác nhau.

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Nissan X-Trail 2020

Hình 1 / 88
Diamond Black

Diamond Black

Nissan X-Trail 2020

Hình 2 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Nissan X-Trail 2020

Hình 3 / 88
Titanium Olive

Titanium Olive

Nissan X-Trail 2020

Hình 4 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Nissan X-Trail 2020

Hình 5 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Nissan X-Trail 2020

Hình 6 / 88
Imperial Umber

Imperial Umber

Nissan X-Trail 2020

Hình 7 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Nissan X-Trail 2020

Hình 8 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Nissan X-Trail 2020

Hình 9 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Nissan X-Trail 2020

Hình 10 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Nissan X-Trail 2020

Hình 11 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Nissan X-Trail 2020

Hình 12 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Nissan X-Trail 2020

Hình 13 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Nissan X-Trail 2020

Hình 14 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Nissan X-Trail 2020

Hình 15 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Nissan X-Trail 2020

Hình 16 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Nissan X-Trail 2020

Hình 17 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Nissan X-Trail 2020

Hình 18 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Nissan X-Trail 2020

Hình 19 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Nissan X-Trail 2020

Hình 20 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Nissan X-Trail 2020

Hình 21 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Nissan X-Trail 2020

Hình 22 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Nissan X-Trail 2020

Hình 23 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Nissan X-Trail 2020

Hình 24 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Nissan X-Trail 2020

Hình 25 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Nissan X-Trail 2020

Hình 26 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Nissan X-Trail 2020

Hình 27 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Nissan X-Trail 2020

Hình 28 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Nissan X-Trail 2020

Hình 29 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Nissan X-Trail 2020

Hình 30 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Nissan X-Trail 2020

Hình 31 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Nissan X-Trail 2020

Hình 32 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Nissan X-Trail 2020

Hình 33 / 88
White

White

Nissan X-Trail 2021

Hình 34 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 1

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 1

Nissan X-Trail 2021

Hình 35 / 88
Silver

Silver

Nissan X-Trail 2021

Hình 36 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 2

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 2

Nissan X-Trail 2021

Hình 37 / 88
Olive

Olive

Nissan X-Trail 2021

Hình 38 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 3

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 3

Nissan X-Trail 2021

Hình 39 / 88
Orange

Orange

Nissan X-Trail 2021

Hình 40 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 4

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 4

Nissan X-Trail 2021

Hình 41 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 5

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 5

Nissan X-Trail 2021

Hình 42 / 88
The black

The black

Nissan X-Trail 2021

Hình 43 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 6

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 6

Nissan X-Trail 2021

Hình 44 / 88
Gray

Gray

Nissan X-Trail 2021

Hình 45 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 7

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 7

Nissan X-Trail 2021

Hình 46 / 88
Blue

Blue

Nissan X-Trail 2021

Hình 47 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 8

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 8

Nissan X-Trail 2021

Hình 48 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 9

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 9

Nissan X-Trail 2021

Hình 49 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 10

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 10

Nissan X-Trail 2021

Hình 50 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 11

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 11

Nissan X-Trail 2021

Hình 51 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 12

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 12

Nissan X-Trail 2021

Hình 52 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 13

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 13

Nissan X-Trail 2021

Hình 53 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 14

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 14

Nissan X-Trail 2021

Hình 54 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 15

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 15

Nissan X-Trail 2021

Hình 55 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 16

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 16

Nissan X-Trail 2021

Hình 56 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 17

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 17

Nissan X-Trail 2021

Hình 57 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 18

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 18

Nissan X-Trail 2021

Hình 58 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 19

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 19

Nissan X-Trail 2021

Hình 59 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 20

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 20

Nissan X-Trail 2021

Hình 60 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 21

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 21

Nissan X-Trail 2021

Hình 61 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 22

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 22

Nissan X-Trail 2021

Hình 62 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 23

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 23

Nissan X-Trail 2021

Hình 63 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 24

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 24

Nissan X-Trail 2021

Hình 64 / 88
Brilliant Silver

Brilliant Silver

Nissan X-Trail 2019

Hình 65 / 88
Caspian Blue

Caspian Blue

Nissan X-Trail 2019

Hình 66 / 88
Glacier White

Glacier White

Nissan X-Trail 2019

Hình 67 / 88
Gun Metallic

Gun Metallic

Nissan X-Trail 2019

Hình 68 / 88
Magnetic Black

Magnetic Black

Nissan X-Trail 2019

Hình 69 / 88
Midnight Pine

Midnight Pine

Nissan X-Trail 2019

Hình 70 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 25

Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 25

Nissan X-Trail 2019

Hình 71 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 26

Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 26

Nissan X-Trail 2019

Hình 72 / 88
Monarch Orange

Monarch Orange

Nissan X-Trail 2019

Hình 73 / 88
Pearl White

Pearl White

Nissan X-Trail 2019

Hình 74 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 27

Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 27

Nissan X-Trail 2019

Hình 75 / 88
Scarlet Ember

Scarlet Ember

Nissan X-Trail 2019

Hình 76 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 28

Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 28

Nissan X-Trail 2019

Hình 77 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 29

Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 29

Nissan X-Trail 2019

Hình 78 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 30

Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 30

Nissan X-Trail 2019

Hình 79 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 31

Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 31

Nissan X-Trail 2019

Hình 80 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 32

Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 32

Nissan X-Trail 2019

Hình 81 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 33

Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 33

Nissan X-Trail 2019

Hình 82 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 34

Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 34

Nissan X-Trail 2019

Hình 83 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 35

Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 35

Nissan X-Trail 2019

Hình 84 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 36

Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 36

Nissan X-Trail 2019

Hình 85 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 37

Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 37

Nissan X-Trail 2019

Hình 86 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 38

Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 38

Nissan X-Trail 2019

Hình 87 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 39

Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 39

Nissan X-Trail 2019

Hình 88 / 88

Bài viết về Nissan X-Trail

Nissan X-Trail 2021 ra mắt tại thị trường Mỹ
Mẫu crossover Nissan X-Trail thế hệ mới, đối thủ cạnh tranh của Honda CR-V vừa được hãng công bố giá bán khởi điểm 25.650 USD (khoảng 595 triệu đồng).
Blog xe 8 thg 10, 2020
Nissan X-Trail mới được ra mắt vào tới đây
Thế hệ mới của Nissan X-Trail cũng sẽ được giới thiệu. X-Trail mới sẽ mang triết lý thiết kế mới của thương hiệu. Thiết kế nội thất của chiếc xe, sẽ có diện mạo thể...
Blog xe 15 thg 6, 2020
Nissan X-Trail 2021 thế hệ mới bị lộ hình ảnh bằng sáng chế
Mới đây hình ảnh bằng sáng chế dòng xe Nissan X-Trail 2021 bị lộ kiểu dáng. Theo đó Nissan đang có kế hoạch giới thiệu X-Trail thế hệ tiếp theo trước khi kết thúc 2020,...
Blog xe 3 thg 4, 2020

Các phiên bản của Nissan X-Trail 2020

Nissan X-Trail 2.0 2WD

Lắp ráp, Xăng, Vô cấp tự động

839.000.000 VND

Nissan X-Trail 2.0 2WD

Lắp ráp, Xăng, Vô cấp tự động

839.000.000 VND

Nissan X-Trail V-series 2.0 SL Luxury

Lắp ráp, Xăng, Vô cấp tự động

941.000.000 VND

Nissan X-Trail V-series 2.0 SL Luxury

Lắp ráp, Xăng, Vô cấp tự động

941.000.000 VND

Nissan X-Trail V-series 2.5 SV Luxury

Lắp ráp, Xăng, Vô cấp tự động

1.023.000.000 VND

Nissan X-Trail V-series 2.5 SV Luxury

Lắp ráp, Xăng, Vô cấp tự động

1.023.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Nissan X-Trail

Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 138 triệu
Mazda CX-5
819 triệu - 1 tỷ 149 triệu
Peugeot 3008
995 triệu - 1 tỷ 199 triệu
Toyota RAV4
1 tỷ 100 triệu - 1 tỷ 200 triệu

Màu xe Nissan X-Trail 2020

Nissan X-Trail 2020 Màu Diamond BlackNissan X-Trail 2020 Màu Titanium OliveNissan X-Trail 2020 Màu Imperial Umber
Màu Diamond Black

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Nissan

Nổi bật
Sắp ra mắt