Hình ảnh Nissan X-Trail 2021

Nissan X-Trail 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 839.000.000 đ - 1.023.000.000 đ

Xem hình ảnh Nissan X-Trail mới nhất. Xe X-Trail có 88 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Nissan X-Trail có sẵn 7 màu sắc khác nhau.

White

White

Nissan X-Trail 2021

Hình 1 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 1

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 1

Nissan X-Trail 2021

Hình 2 / 88
Silver

Silver

Nissan X-Trail 2021

Hình 3 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 2

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 2

Nissan X-Trail 2021

Hình 4 / 88
Olive

Olive

Nissan X-Trail 2021

Hình 5 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 3

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 3

Nissan X-Trail 2021

Hình 6 / 88
Orange

Orange

Nissan X-Trail 2021

Hình 7 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 4

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 4

Nissan X-Trail 2021

Hình 8 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 5

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 5

Nissan X-Trail 2021

Hình 9 / 88
The black

The black

Nissan X-Trail 2021

Hình 10 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 6

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 6

Nissan X-Trail 2021

Hình 11 / 88
Gray

Gray

Nissan X-Trail 2021

Hình 12 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 7

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 7

Nissan X-Trail 2021

Hình 13 / 88
Blue

Blue

Nissan X-Trail 2021

Hình 14 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 8

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 8

Nissan X-Trail 2021

Hình 15 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 9

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 9

Nissan X-Trail 2021

Hình 16 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 10

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 10

Nissan X-Trail 2021

Hình 17 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 11

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 11

Nissan X-Trail 2021

Hình 18 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 12

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 12

Nissan X-Trail 2021

Hình 19 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 13

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 13

Nissan X-Trail 2021

Hình 20 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 14

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 14

Nissan X-Trail 2021

Hình 21 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 15

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 15

Nissan X-Trail 2021

Hình 22 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 16

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 16

Nissan X-Trail 2021

Hình 23 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 17

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 17

Nissan X-Trail 2021

Hình 24 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 18

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 18

Nissan X-Trail 2021

Hình 25 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 19

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 19

Nissan X-Trail 2021

Hình 26 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 20

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 20

Nissan X-Trail 2021

Hình 27 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 21

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 21

Nissan X-Trail 2021

Hình 28 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 22

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 22

Nissan X-Trail 2021

Hình 29 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 23

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 23

Nissan X-Trail 2021

Hình 30 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 24

Hình ảnh Nissan X-Trail 2021 hình 24

Nissan X-Trail 2021

Hình 31 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Nissan X-Trail 2020

Hình 32 / 88
Diamond Black

Diamond Black

Nissan X-Trail 2020

Hình 33 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Nissan X-Trail 2020

Hình 34 / 88
Titanium Olive

Titanium Olive

Nissan X-Trail 2020

Hình 35 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Nissan X-Trail 2020

Hình 36 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Nissan X-Trail 2020

Hình 37 / 88
Imperial Umber

Imperial Umber

Nissan X-Trail 2020

Hình 38 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Nissan X-Trail 2020

Hình 39 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Nissan X-Trail 2020

Hình 40 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Nissan X-Trail 2020

Hình 41 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Nissan X-Trail 2020

Hình 42 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Nissan X-Trail 2020

Hình 43 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Nissan X-Trail 2020

Hình 44 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Nissan X-Trail 2020

Hình 45 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Nissan X-Trail 2020

Hình 46 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Nissan X-Trail 2020

Hình 47 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Nissan X-Trail 2020

Hình 48 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Nissan X-Trail 2020

Hình 49 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Nissan X-Trail 2020

Hình 50 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Nissan X-Trail 2020

Hình 51 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Nissan X-Trail 2020

Hình 52 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Nissan X-Trail 2020

Hình 53 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Nissan X-Trail 2020

Hình 54 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Nissan X-Trail 2020

Hình 55 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Nissan X-Trail 2020

Hình 56 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Nissan X-Trail 2020

Hình 57 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Nissan X-Trail 2020

Hình 58 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Nissan X-Trail 2020

Hình 59 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Nissan X-Trail 2020

Hình 60 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Nissan X-Trail 2020

Hình 61 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Nissan X-Trail 2020

Hình 62 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Nissan X-Trail 2020

Hình 63 / 88
Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Nissan X-Trail 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Nissan X-Trail 2020

Hình 64 / 88
Brilliant Silver

Brilliant Silver

Nissan X-Trail 2019

Hình 65 / 88
Caspian Blue

Caspian Blue

Nissan X-Trail 2019

Hình 66 / 88
Glacier White

Glacier White

Nissan X-Trail 2019

Hình 67 / 88
Gun Metallic

Gun Metallic

Nissan X-Trail 2019

Hình 68 / 88
Magnetic Black

Magnetic Black

Nissan X-Trail 2019

Hình 69 / 88
Midnight Pine

Midnight Pine

Nissan X-Trail 2019

Hình 70 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 25

Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 25

Nissan X-Trail 2019

Hình 71 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 26

Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 26

Nissan X-Trail 2019

Hình 72 / 88
Monarch Orange

Monarch Orange

Nissan X-Trail 2019

Hình 73 / 88
Pearl White

Pearl White

Nissan X-Trail 2019

Hình 74 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 27

Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 27

Nissan X-Trail 2019

Hình 75 / 88
Scarlet Ember

Scarlet Ember

Nissan X-Trail 2019

Hình 76 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 28

Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 28

Nissan X-Trail 2019

Hình 77 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 29

Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 29

Nissan X-Trail 2019

Hình 78 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 30

Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 30

Nissan X-Trail 2019

Hình 79 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 31

Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 31

Nissan X-Trail 2019

Hình 80 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 32

Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 32

Nissan X-Trail 2019

Hình 81 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 33

Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 33

Nissan X-Trail 2019

Hình 82 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 34

Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 34

Nissan X-Trail 2019

Hình 83 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 35

Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 35

Nissan X-Trail 2019

Hình 84 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 36

Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 36

Nissan X-Trail 2019

Hình 85 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 37

Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 37

Nissan X-Trail 2019

Hình 86 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 38

Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 38

Nissan X-Trail 2019

Hình 87 / 88
Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 39

Hình ảnh Nissan X-Trail 2019 hình 39

Nissan X-Trail 2019

Hình 88 / 88

Bài viết về Nissan X-Trail

Nissan X-Trail 2021 ra mắt tại thị trường Mỹ
Mẫu crossover Nissan X-Trail thế hệ mới, đối thủ cạnh tranh của Honda CR-V vừa được hãng công bố giá bán khởi điểm 25.650 USD (khoảng 595 triệu đồng).
Blog xe 8 thg 10, 2020
Nissan X-Trail mới được ra mắt vào tới đây
Thế hệ mới của Nissan X-Trail cũng sẽ được giới thiệu. X-Trail mới sẽ mang triết lý thiết kế mới của thương hiệu. Thiết kế nội thất của chiếc xe, sẽ có diện mạo thể...
Blog xe 15 thg 6, 2020
Nissan X-Trail 2021 thế hệ mới bị lộ hình ảnh bằng sáng chế
Mới đây hình ảnh bằng sáng chế dòng xe Nissan X-Trail 2021 bị lộ kiểu dáng. Theo đó Nissan đang có kế hoạch giới thiệu X-Trail thế hệ tiếp theo trước khi kết thúc 2020,...
Blog xe 3 thg 4, 2020

Các phiên bản của Nissan X-Trail

Nissan X-Trail 2.0 2WD

Lắp ráp, Xăng, Vô cấp tự động

839.000.000 VND

Nissan X-Trail 2.0 2WD

Lắp ráp, Xăng, Vô cấp tự động

839.000.000 VND

Nissan X-Trail V-series 2.0 SL Luxury

Lắp ráp, Xăng, Vô cấp tự động

941.000.000 VND

Nissan X-Trail V-series 2.0 SL Luxury

Lắp ráp, Xăng, Vô cấp tự động

941.000.000 VND

Nissan X-Trail V-series 2.5 SV Luxury

Lắp ráp, Xăng, Vô cấp tự động

1.023.000.000 VND

Nissan X-Trail V-series 2.5 SV Luxury

Lắp ráp, Xăng, Vô cấp tự động

1.023.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Nissan X-Trail

Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 138 triệu
Mazda CX-5
819 triệu - 1 tỷ 149 triệu
Kia Seltos
599 triệu - 719 triệu
Toyota RAV4
1 tỷ 100 triệu - 1 tỷ 200 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Nissan X-Trail

Giá lăn bánh của Nissan X-Trail 2021 là bao nhiêu?
Giá X-Trail lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 939 triệu cho bản 2.0 2WD và tăng lên đến 939 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua X-Trail hay CR-V xe nào tốt hơn?
Giá X-Trail niêm yết bắt đầu từ 839 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1997 cc. Trong khi giá CR-V bắt đầu từ 998 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1498 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Nissan X-Trail 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Nissan X-Trail 2021 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm White, Silver, Olive, Orange, The black, Gray, Blue, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Nissan X-Trail 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Nissan X-Trail là mẫu xe Crossover 5 chỗ đồng thời vẫn có phiên bản có 7 chỗ.
Nissan X-Trail có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Nissan X-Trail 2021 đang có 6 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: X-Trail V-series 2.5 SV Luxury (Xăng), X-Trail V-series 2.5 SV Luxury (Xăng), X-Trail V-series 2.0 SL Luxury (Xăng), X-Trail V-series 2.0 SL Luxury (Xăng), X-Trail 2.0 2WD (Xăng) & X-Trail 2.0 2WD (Xăng).
Đối thủ của Nissan X-Trail là dòng xe nào?
Nissan X-Trail có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Crossover Phổ thông gồm: Honda CR-V, Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Kia Seltos, Toyota RAV4.

Xem thêm câu hỏi về Nissan X-Trail

Màu xe Nissan X-Trail

Nissan X-Trail 2021 Màu WhiteNissan X-Trail 2021 Màu SilverNissan X-Trail 2021 Màu OliveNissan X-Trail 2021 Màu OrangeNissan X-Trail 2021 Màu The black
Màu White

Mua xe Nissan X-Trail mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Nissan X-Trail trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

16.635.717 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Nissan X-Trail?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Nissan

Nổi bật
Sắp ra mắt