Hình ảnh Porsche 718 Boxster

Porsche 718 Boxster 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 3.730.000.000 đ - 5.390.000.000 đ

Xem hình ảnh Porsche 718 Boxster mới nhất. Xe 718 Boxster có 55 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Porsche 718 Boxster có sẵn 13 màu sắc khác nhau.

Carmine Red

Carmine Red

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 1 / 55
Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 1

Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 1

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 2 / 55
White

White

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 3 / 55
Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 2

Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 2

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 4 / 55
Jet Black

Jet Black

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 5 / 55
Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 3

Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 3

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 6 / 55
Carrara White

Carrara White

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 7 / 55
Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 4

Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 4

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 8 / 55
Crayon

Crayon

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 9 / 55
Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 5

Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 5

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 10 / 55
Black

Black

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 11 / 55
Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 6

Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 6

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 12 / 55
Guards Red

Guards Red

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 13 / 55
Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 7

Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 7

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 14 / 55
Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 8

Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 8

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 15 / 55
Lava Orange

Lava Orange

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 16 / 55
Miami Blue

Miami Blue

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 17 / 55
Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 9

Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 9

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 18 / 55
Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 10

Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 10

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 19 / 55
Agate Grey

Agate Grey

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 20 / 55
Night Blue

Night Blue

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 21 / 55
Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 11

Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 11

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 22 / 55
Racing Yellow

Racing Yellow

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 23 / 55
GT Silver

GT Silver

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 24 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 25 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 26 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 27 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 28 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 29 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 30 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 31 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 32 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 33 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 34 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 35 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 36 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 37 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 38 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 39 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 40 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 41 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 42 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 43 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 44 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 45 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 46 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 47 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 48 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 49 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 50 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 51 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 52 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 53 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 54 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 55 / 55

Các phiên bản của Porsche 718 Boxster

Porsche 718 Boxster 2.0

Nhập khẩu, Xăng, Số sàn

3.730.000.000 VND

Porsche 718 Boxster S

Nhập khẩu, Xăng, Số sàn

4.760.000.000 VND

Porsche 718 Boxster GTS

Nhập khẩu, Xăng, Số sàn

5.390.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Porsche 718 Boxster

Câu hỏi thường gặp

Q. Giá lăn bánh Porsche 718 Boxster khoảng giá bao nhiêu?
A.
Xe Porsche 718 Boxster có giá niêm yết khoảng 3 tỷ 730 triệu - 5 tỷ 390 triệu tùy từng phiên bản. Chi phí lăn bánh cho phiên bản 2.0 là khoảng bao gồm phí trước bạ, bảo hiểm, thuế, biển số... Xem thêm
Q. Porsche 718 Boxster 2020 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Porsche 718 Boxster 2020 tại thị trường Việt Nam có 13 màu gồm Carmine Red, White, Jet Black, Carrara White, Crayon, Black, Guards Red, Lava Orange, Miami Blue, Agate Grey, Night Blue, Racing Yellow, GT Silver, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Porsche 718 Boxster là xe 2 chỗ?
A.
Porsche 718 Boxster là mẫu xe 2 chỗ
Q. Dòng xe Porsche 718 Boxster 2020 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Porsche 718 Boxster 2020 có khoảng 3 phiên bản như 718 Boxster S (Xăng), 718 Boxster GTS (Xăng) & 718 Boxster 2.0 (Xăng) với giá ưu đãi bắt đầu từ 3 tỷ 730 triệu cho bản 718 Boxster 2.0. Xem thêm
Q. Đối thủ của Porsche 718 Boxster là dòng xe nào?
A.
Có 3 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Porsche 718 Boxster là những dòng xe trong phân khúc Hạng sang thuộc Audi, Mercedes-AMG, Porsche như Audi TT, Mercedes-AMG SLC43, Porsche 718

Xem thêm câu hỏi về Porsche 718 Boxster

Mua xe ô tô từ đại lý

Honda CR-V E G L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
1 tỷ 048 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Toyota Camry 2.5Q Nhập Thái Lan 2020 AT
Mua xe từ đại lý
1 tỷ 235 triệu
2020
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Peugeot 3008 Tùy chọn mới 1.6L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
979 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Honda CR-V L-Cao Cấp-Sensing 1.5L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
1 tỷ 048 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Honda HR-V G 1.8L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
786 triệu
2020
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Honda Civic RS 1.5L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
929 triệu
2020
Tự động
Nhập khẩu
Xăng

Màu xe Porsche 718 Boxster

Porsche 718 Boxster 2020 Màu Carmine RedPorsche 718 Boxster 2020 Màu WhitePorsche 718 Boxster 2020 Màu Jet BlackPorsche 718 Boxster 2020 Màu Carrara WhitePorsche 718 Boxster 2020 Màu Crayon
Màu Carmine Red

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Porsche

Nổi bật
Sắp ra mắt