Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2021

Porsche 718 Boxster 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 3.730.000.000 đ - 5.390.000.000 đ

Xem hình ảnh Porsche 718 Boxster mới nhất. Xe 718 Boxster có 55 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Porsche 718 Boxster có sẵn 13 màu sắc khác nhau.

Carmine Red

Carmine Red

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 1 / 55
Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 1

Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 1

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 2 / 55
White

White

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 3 / 55
Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 2

Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 2

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 4 / 55
Jet Black

Jet Black

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 5 / 55
Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 3

Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 3

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 6 / 55
Carrara White

Carrara White

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 7 / 55
Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 4

Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 4

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 8 / 55
Crayon

Crayon

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 9 / 55
Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 5

Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 5

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 10 / 55
Black

Black

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 11 / 55
Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 6

Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 6

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 12 / 55
Guards Red

Guards Red

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 13 / 55
Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 7

Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 7

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 14 / 55
Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 8

Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 8

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 15 / 55
Lava Orange

Lava Orange

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 16 / 55
Miami Blue

Miami Blue

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 17 / 55
Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 9

Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 9

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 18 / 55
Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 10

Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 10

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 19 / 55
Agate Grey

Agate Grey

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 20 / 55
Night Blue

Night Blue

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 21 / 55
Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 11

Hình ảnh Porsche 718 Boxster 2020 hình 11

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 22 / 55
Racing Yellow

Racing Yellow

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 23 / 55
GT Silver

GT Silver

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 24 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 25 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 26 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 27 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 28 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 29 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 30 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 31 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 32 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 33 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 34 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 35 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 36 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 37 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 38 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 39 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 40 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 41 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 42 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 43 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 44 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 45 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 46 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 47 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 48 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 49 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 50 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 51 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 52 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 53 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 54 / 55
Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 Boxster 2020

Hình 55 / 55

Các phiên bản của Porsche 718 Boxster

Porsche 718 Boxster 2.0

Nhập khẩu, Xăng, Số sàn

3.730.000.000 VND

Porsche 718 Boxster S

Nhập khẩu, Xăng, Số sàn

4.760.000.000 VND

Porsche 718 Boxster GTS

Nhập khẩu, Xăng, Số sàn

5.390.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Porsche 718 Boxster

Những câu hỏi thường gặp về Porsche 718 Boxster

Giá lăn bánh của Porsche 718 Boxster 2021 là bao nhiêu?
Giá 718 Boxster lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 4 tỷ 162 triệu cho bản 2.0 và tăng lên đến 4 tỷ 162 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua 718 Boxster hay TT xe nào tốt hơn?
Giá 718 Boxster niêm yết bắt đầu từ 3 tỷ 730 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1988 cc. Trong khi giá TT bắt đầu từ 2 tỷ 060 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1984 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Porsche 718 Boxster 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Porsche 718 Boxster 2020 tại thị trường Việt Nam có 13 màu gồm Carmine Red, White, Jet Black, Carrara White, Crayon, Black, Guards Red, Lava Orange, Miami Blue, Agate Grey, Night Blue, Racing Yellow, GT Silver, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Porsche 718 Boxster 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Porsche 718 Boxster là mẫu xe Mui trần 2 chỗ.
Porsche 718 Boxster có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Porsche 718 Boxster 2021 đang có 3 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: 718 Boxster S (Xăng), 718 Boxster GTS (Xăng) & 718 Boxster 2.0 (Xăng).
Đối thủ của Porsche 718 Boxster là dòng xe nào?
Porsche 718 Boxster có 3 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Convertible Hạng sang gồm: Audi TT, Mercedes-AMG SLC43, Porsche 718.

Xem thêm câu hỏi về Porsche 718 Boxster

Màu xe Porsche 718 Boxster

Porsche 718 Boxster 2020 Màu Carmine RedPorsche 718 Boxster 2020 Màu WhitePorsche 718 Boxster 2020 Màu Jet BlackPorsche 718 Boxster 2020 Màu Carrara WhitePorsche 718 Boxster 2020 Màu Crayon
Màu Carmine Red

Mua xe Porsche 718 Boxster mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Porsche 718 Boxster trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

73.792.362 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Porsche 718 Boxster?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Porsche

Nổi bật
Sắp ra mắt