Hình ảnh Porsche 718 2021

Porsche 718 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 3.610.000.000 đ - 5.220.000.000 đ

Xem hình ảnh Porsche 718 mới nhất. Xe Porsche 718 có 74 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Porsche 718 có sẵn 13 màu sắc khác nhau.

Carmine Red

Carmine Red

Porsche 718 2020

Hình 1 / 74
Porsche 718 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Porsche 718 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Porsche 718 2020

Hình 2 / 74
Porsche 718 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Porsche 718 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Porsche 718 2020

Hình 3 / 74
Porsche 718 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Porsche 718 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Porsche 718 2020

Hình 4 / 74
White

White

Porsche 718 2020

Hình 5 / 74
Porsche 718 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Porsche 718 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Porsche 718 2020

Hình 6 / 74
Jet Black

Jet Black

Porsche 718 2020

Hình 7 / 74
Porsche 718 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Porsche 718 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Porsche 718 2020

Hình 8 / 74
Carrara White

Carrara White

Porsche 718 2020

Hình 9 / 74
Porsche 718 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 2020

Hình 10 / 74
Porsche 718 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Porsche 718 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Porsche 718 2020

Hình 11 / 74
Crayon

Crayon

Porsche 718 2020

Hình 12 / 74
Porsche 718 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 2020

Hình 13 / 74
Black

Black

Porsche 718 2020

Hình 14 / 74
Guards Red

Guards Red

Porsche 718 2020

Hình 15 / 74
Porsche 718 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Porsche 718 2020

Hình 16 / 74
Lava Orange

Lava Orange

Porsche 718 2020

Hình 17 / 74
Miami Blue

Miami Blue

Porsche 718 2020

Hình 18 / 74
Agate Grey

Agate Grey

Porsche 718 2020

Hình 19 / 74
Night Blue

Night Blue

Porsche 718 2020

Hình 20 / 74
Racing Yellow

Racing Yellow

Porsche 718 2020

Hình 21 / 74
GT Silver

GT Silver

Porsche 718 2020

Hình 22 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 1

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 1

Porsche 718 2019

Hình 23 / 74
Agate Gray Metallic

Agate Gray Metallic

Porsche 718 2019

Hình 24 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 2

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 2

Porsche 718 2019

Hình 25 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 3

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 3

Porsche 718 2019

Hình 26 / 74
Black

Black

Porsche 718 2019

Hình 27 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 4

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 4

Porsche 718 2019

Hình 28 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 5

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 5

Porsche 718 2019

Hình 29 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 6

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 6

Porsche 718 2019

Hình 30 / 74
Carmine Red

Carmine Red

Porsche 718 2019

Hình 31 / 74
Carrara White Metallic

Carrara White Metallic

Porsche 718 2019

Hình 32 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 7

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 7

Porsche 718 2019

Hình 33 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 8

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 8

Porsche 718 2019

Hình 34 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 9

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 9

Porsche 718 2019

Hình 35 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 10

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 10

Porsche 718 2019

Hình 36 / 74
Chalk

Chalk

Porsche 718 2019

Hình 37 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 11

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 11

Porsche 718 2019

Hình 38 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 12

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 12

Porsche 718 2019

Hình 39 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 13

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 13

Porsche 718 2019

Hình 40 / 74
GT Silver Metallic

GT Silver Metallic

Porsche 718 2019

Hình 41 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 14

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 14

Porsche 718 2019

Hình 42 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 15

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 15

Porsche 718 2019

Hình 43 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 16

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 16

Porsche 718 2019

Hình 44 / 74
Graphite Blue Metallic

Graphite Blue Metallic

Porsche 718 2019

Hình 45 / 74
Guards Red

Guards Red

Porsche 718 2019

Hình 46 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 17

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 17

Porsche 718 2019

Hình 47 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 18

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 18

Porsche 718 2019

Hình 48 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 19

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 19

Porsche 718 2019

Hình 49 / 74
Jet Black Metallic

Jet Black Metallic

Porsche 718 2019

Hình 50 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 20

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 20

Porsche 718 2019

Hình 51 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 21

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 21

Porsche 718 2019

Hình 52 / 74
Lava Orange

Lava Orange

Porsche 718 2019

Hình 53 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 22

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 22

Porsche 718 2019

Hình 54 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 23

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 23

Porsche 718 2019

Hình 55 / 74
Miami Blue

Miami Blue

Porsche 718 2019

Hình 56 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 24

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 24

Porsche 718 2019

Hình 57 / 74
Night Blue Metallic

Night Blue Metallic

Porsche 718 2019

Hình 58 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 25

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 25

Porsche 718 2019

Hình 59 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 26

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 26

Porsche 718 2019

Hình 60 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 27

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 27

Porsche 718 2019

Hình 61 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 28

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 28

Porsche 718 2019

Hình 62 / 74
Racing Yellow

Racing Yellow

Porsche 718 2019

Hình 63 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 29

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 29

Porsche 718 2019

Hình 64 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 30

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 30

Porsche 718 2019

Hình 65 / 74
Rhodium Silver Metallic

Rhodium Silver Metallic

Porsche 718 2019

Hình 66 / 74
Sapphire Blue Metallic

Sapphire Blue Metallic

Porsche 718 2019

Hình 67 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 31

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 31

Porsche 718 2019

Hình 68 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 32

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 32

Porsche 718 2019

Hình 69 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 33

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 33

Porsche 718 2019

Hình 70 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 34

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 34

Porsche 718 2019

Hình 71 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 35

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 35

Porsche 718 2019

Hình 72 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 36

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 36

Porsche 718 2019

Hình 73 / 74
Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 37

Hình ảnh Porsche 718 2019 hình 37

Porsche 718 2019

Hình 74 / 74

Các phiên bản của Porsche 718

Porsche 718 Cayman 2.0

Nhập khẩu, Xăng, Số sàn

3.610.000.000 VND

Porsche 718 Cayman S

Nhập khẩu, Xăng, Số sàn

4.580.000.000 VND

Porsche 718 Cayman GTS

Nhập khẩu, Xăng, Số sàn

5.220.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Porsche 718

Jaguar F-Type
7 tỷ 030 triệu - 12 tỷ 800 triệu
BMW M3
3 tỷ 790 triệu
Porsche 718 Boxster
3 tỷ 730 triệu - 5 tỷ 390 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Porsche 718

Giá lăn bánh của Porsche 718 2021 là bao nhiêu?
Giá Porsche 718 lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 4 tỷ 028 triệu cho bản Cayman 2.0 và tăng lên đến 4 tỷ 028 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Porsche 718 hay SLC43 xe nào tốt hơn?
Giá Porsche 718 niêm yết bắt đầu từ 3 tỷ 610 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1988 cc. Trong khi giá SLC43 bắt đầu từ 3 tỷ 619 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2996 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Porsche 718 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Porsche 718 2020 tại thị trường Việt Nam có 13 màu gồm Carmine Red, White, Jet Black, Carrara White, Crayon, Black, Guards Red, Lava Orange, Miami Blue, Agate Grey, Night Blue, Racing Yellow, GT Silver, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Porsche 718 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Porsche 718 là mẫu xe Coupe 2 chỗ.
Porsche 718 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Porsche 718 2021 đang có 3 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Porsche 718 Cayman S (Xăng), Porsche 718 Cayman GTS (Xăng) & Porsche 718 Cayman 2.0 (Xăng).
Đối thủ của Porsche 718 là dòng xe nào?
Porsche 718 có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Coupe Hạng sang gồm: Mercedes-AMG SLC43, Jaguar F-Type, Ford Mustang, BMW M3, Porsche 718 Boxster.

Xem thêm câu hỏi về Porsche 718

Màu xe Porsche 718

Porsche 718 2020 Màu Carmine RedPorsche 718 2020 Màu WhitePorsche 718 2020 Màu Jet BlackPorsche 718 2020 Màu Carrara WhitePorsche 718 2020 Màu Crayon
Màu Carmine Red

Mua xe Porsche 718 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Porsche 718 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

71.403.693 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Porsche 718?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Porsche

Nổi bật
Sắp ra mắt