Privacy Policy

Chung
XEOTO ®, Inc. ("Xeoto.com.vn®") tin rằng điều quan trọng là phải minh bạch về quyền riêng tư của thông tin cá nhân của bạn. Trang web Xeoto.com.vn® và các ứng dụng liên quan ("Trang web") bao gồm nhiều trang web, ứng dụng và tính năng khác nhau được điều hành bởi Xeoto.com.vn®. Các thuật ngữ "chúng tôi" "của chúng tôi" và "chúng tôi" đề cập đến Xeoto.com.vn®, các công ty con và chi nhánh của nó và các thuật ngữ "bạn" hoặc "của bạn" đề cập đến bất kỳ cá nhân nào truy cập Trang web này. Thuật ngữ "Đại lý" có nghĩa là bất kỳ đại lý nào có tài khoản đại lý với Xeoto.com.vn®. Chính sách bảo mật này nhằm thông báo cho bạn về loại thông tin chúng tôi thu thập thông qua Trang web của chúng tôi và những gì chúng tôi làm với thông tin đó. Bằng cách sử dụng Trang web này hoặc tiếp tục sử dụng Trang web này, bạn đồng ý với chính sách quyền riêng tư này đầy đủ và cả Điều khoản và Điều kiện sử dụng của chúng tôi.
Tổng quan về chính sách thu thập thông tin
Nói chung, bạn có thể truy cập Trang web của chúng tôi mà không tiết lộ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về bản thân bạn cho chúng tôi. Chúng tôi không thu thập hoặc yêu cầu các cá nhân truyền tải bất kỳ thông tin tài chính cá nhân nào (như được xác định theo Quy định Việt nam hoặc số giấy phép lái xe thông qua Trang web của chúng tôi. Một số mẫu do Đại lý cung cấp thông qua Trang web này có thể yêu cầu người tiêu dùng cung cấp thông tin tài chính cá nhân, ID hoặc số giấy phép lái xe. Chúng tôi không tự mình thu thập hoặc sử dụng thông tin này. bạn thông qua trang web của chúng tôi.
Trang web của chúng tôi tự động thu thập thông tin không thể nhận dạng cá nhân về người dùng trang web của chúng tôi thông qua nhật ký máy chủ, cookie, đèn hiệu web và các công cụ phân tích, bao gồm:

 • Lượng thời gian bạn dành cho trang web của chúng tôi,
 • Loại trình duyệt của bạn,
 • Tên miền bạn đã truy cập trang web của chúng tôi từ,
 • Địa chỉ IP của bạn và
 • Thông tin không thể nhận dạng cá nhân tương tự khác

Thông tin kỹ thuật chúng tôi tự động thu thập không cho phép chúng tôi nhận dạng cá nhân bạn và được sử dụng để hiểu rõ hơn lưu lượng truy cập Trang web của chúng tôi, phân tích sở thích của người dùng Trang web của chúng tôi, cải thiện Trang web của chúng tôi và chẩn đoán lỗi kỹ thuật và cho mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị. Thông tin cá nhân duy nhất chúng tôi thu thập là thông tin bạn chọn để cung cấp cho chúng tôi thông qua các hình thức và tính năng tự nguyện trên Trang web của chúng tôi.
Cookies, Beacons Web và Nhật ký máy chủ
Trang web của chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác được tạo tự động, gửi đến trình duyệt của bạn và được lưu trữ trên ổ cứng của bạn để ghi lại thông tin về cách thức và thời điểm bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Các cookie này và các công nghệ tương tự khác xác định trình duyệt web trên một máy tính hoặc thiết bị cụ thể và tiết lộ một số thông tin không thể nhận dạng cá nhân như loại trình duyệt, ngôn ngữ, múi giờ và hệ điều hành. Các cookie và các công nghệ tương tự khác được sử dụng bởi Trang web của chúng tôi không nhận dạng cá nhân người dùng, nhưng cho phép người dùng ẩn danh. Trang web của chúng tôi vẫn có thể được sử dụng với cookie bị vô hiệu hóa, nhưng một số chức năng của Trang web có thể bị suy yếu.
Trang web của chúng tôi cũng có thể sử dụng đèn hiệu web hoặc thẻ pixel và các công nghệ tương tự khác, không được đặt trên máy tính của bạn mà thay vào đó được nhúng trên các trang nhất định của Trang web của chúng tôi hoặc trong email. Khi bạn truy cập một trang hoặc đọc email có thẻ pixel, đèn hiệu web hoặc công nghệ tương tự khác, một thông báo chung về sự tương tác của bạn được tạo ra.
Thông tin không thể nhận dạng cá nhân được thu thập thông qua Trang web của chúng tôi có thể được sử dụng tổng hợp cho mục đích thống kê và một số công cụ phân tích và tiếp thị kỹ thuật số của chúng tôi có thể kết hợp thông tin không thể nhận dạng cá nhân được thu thập từ Trang web của chúng tôi với thông tin không thể nhận dạng cá nhân được thu thập từ bạn thông qua khác các trang web để quảng cáo mục tiêu, tiếp thị lại, nhắm mục tiêu lại hoặc theo dõi các mục đích giới thiệu. Các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi, như Google và Facebook, sử dụng cookie, đèn hiệu web và các công nghệ tương tự từ Trang web của chúng tôi và được tạo từ hệ thống của họ, để: (i) phân phát quảng cáo cho bạn dựa trên các lần truy cập trước vào Trang web của chúng tôi; (ii) để thu thập hoặc nhận thông tin từ Trang web của chúng tôi và các nơi khác trên internet và sử dụng thông tin đó để cung cấp dịch vụ đo lường và quảng cáo mục tiêu; và (iii) hiển thị cho bạn quảng cáo của chúng tôi trên các trang web và ứng dụng trên Internet. Việc bạn sử dụng các trang web và ứng dụng khác trên Internet bị chi phối bởi chính sách quyền riêng tư của các trang web và ứng dụng đó.
Máy chủ của chúng tôi cũng ghi lại thông tin không thể nhận dạng cá nhân về người dùng Trang web của chúng tôi và các tương tác của họ với Trang web của chúng tôi. Tất cả thông tin không thể nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập bằng cookie, thẻ pixel, đèn hiệu web, nhật ký máy chủ hoặc các công nghệ tương tự khác được sử dụng như được mô tả trong chính sách bảo mật này. Để biết thông tin về cách từ chối sử dụng cookie, đèn hiệu web và các công nghệ tương tự khác được sử dụng trên trình duyệt web của bạn, vui lòng xem phần "Từ chối cookie, đèn hiệu web và công nghệ tương tự" của chính sách này.
Cách chúng tôi sử dụng thông tin không thể nhận dạng cá nhân
Thông tin không thể nhận dạng cá nhân được thu thập về lần truy cập Trang web của bạn được sử dụng cho mục đích phân tích để hiểu rõ hơn lưu lượng truy cập Trang web của chúng tôi, phân tích lợi ích của người dùng Trang web của chúng tôi, cải thiện Trang web của chúng tôi và chẩn đoán lỗi kỹ thuật và cho mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị như được xác định bởi chúng tôi theo quyết định của chúng tôi. Thông tin này có thể được tổng hợp và chia sẻ với hoặc bán cho bên thứ ba, nhưng sẽ không nhận dạng cá nhân bạn. Tuy nhiên, thông tin không thể nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể được liên kết với thông tin nhận dạng cá nhân nếu bạn cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân cho chúng tôi thông qua Trang web của chúng tôi. Bất kỳ thông tin không thể nhận dạng cá nhân nào được liên kết với thông tin nhận dạng cá nhân đều phải tuân theo các thực tiễn chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân của chúng tôi được nêu chi tiết trong phần "Chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân" trong chính sách bảo mật này.
Từ chối cookie, đèn hiệu web và công nghệ tương tự
Bạn có thể quản lý tùy chọn cookie và từ chối sử dụng cookie và các công nghệ thu thập tương tự khác được sử dụng bằng cách điều chỉnh cài đặt trên trình duyệt web của bạn. Nếu bạn không muốn cookie được lưu trữ trên máy tính của mình, bạn có thể thay đổi cài đặt trên trình duyệt để thông báo cho bạn khi cookie sắp được lưu hoặc chặn hoàn toàn cookie. Cách truy cập các cài đặt này, cài đặt nào khả dụng và cách bật các cài đặt này khác nhau tùy theo loại trình duyệt và chúng tôi khuyến khích bạn điều tra thêm về cài đặt quyền riêng tư của trình duyệt nếu bạn muốn từ chối hoặc điều chỉnh các cài đặt này theo bất kỳ cách nào. Nếu bạn chọn từ chối hoặc chặn cookie, bạn không thể sử dụng đầy đủ tất cả các tính năng tương tác của Trang web.
Bạn không thể từ chối đèn hiệu web; tuy nhiên, cài đặt trình duyệt của bạn để từ chối cookie hoặc nhắc bạn phản hồi hoặc cài đặt trình chặn quảng cáo, có thể ngăn các cảnh báo web theo dõi hoạt động của bạn.
Không theo dõi tín hiệu
Một số trình duyệt có thể gửi tín hiệu Không theo dõi (DNT) đến Trang web của chúng tôi. Trang web của chúng tôi hiện không phản hồi các tín hiệu DNT này và người dùng trang web phải chịu cùng theo dõi và sử dụng thông tin như chi tiết trong chính sách bảo mật này.
Thu thập thông tin tài chính cá nhân và thông tin nhận dạng cá nhân khác
Chúng tôi không thu thập hoặc yêu cầu các cá nhân truyền tải bất kỳ thông tin tài chính cá nhân nào (như được xác định theo Quy định Liên bang P), số an sinh xã hội (CMTND) hoặc số giấy phép lái xe liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này. Mặc dù Đại lý có thể cung cấp các biểu mẫu trên Trang web này để yêu cầu người tiêu dùng cung cấp thông tin tài chính cá nhân, CMTND hoặc số giấy phép lái xe, chúng tôi không tự mình thu thập hoặc sử dụng thông tin này. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân khác thông qua Trang web của chúng tôi trừ khi bạn khẳng định và tự nguyện cung cấp thông tin này cho chúng tôi thông qua các tính năng Trang web của chúng tôi. Ví dụ: bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân bằng cách điền vào biểu mẫu liên hệ, đăng ký hoặc cập nhật tài khoản, đăng ký để bán xe của bạn, tạo cảnh báo, trả lời quảng cáo trên Trang web của chúng tôi, cung cấp thông tin thanh toán của bạn hoặc tận dụng các dịch vụ và tính năng tự nguyện khác có sẵn thông qua Trang web.
Nếu bạn sử dụng một số tính năng của Trang web, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân về bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Thông tin nhân khẩu học và tiểu sử, (độ tuổi, tình trạng hôn nhân, thành phần hộ gia đình, giới tính, v.v.)
 • Thông tin liên lạc (tên, địa chỉ, thành phố, tỉnh thành và mã zip, địa chỉ email, số điện thoại, v.v.)
 • liên kết kinh doanh,
 • Thông tin thanh toán (số thẻ tín dụng và, đối với Đại lý, thông tin thanh toán hàng tháng của họ),
 • Thông tin xe (làm, mẫu, số VIN, người mua và người bán, giá mua, Đại lý, v.v.),
 • Trả lời khảo sát,
 • Thông tin định vị địa lý,
 • Mối quan hệ bạn có với các chi nhánh, công ty con hoặc Đại lý của chúng tôi và
 • Thông tin liên quan đến tiếp thị (như khi bạn dự định mua một chiếc xe, sản phẩm bạn có thể quan tâm, v.v.)

Bạn không bắt buộc phải sử dụng các tính năng của Trang web yêu cầu tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân và bạn hoàn toàn tự quyết định. Trang web của chúng tôi và mọi công cụ phân tích được sử dụng bởi Trang web của chúng tôi có thể liên kết thông tin không thể nhận dạng cá nhân với thông tin nhận dạng cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua Trang web của chúng tôi. Bất kỳ thông tin không thể nhận dạng cá nhân nào được liên kết với thông tin nhận dạng cá nhân đều được chia sẻ dưới dạng thông tin nhận dạng cá nhân và tuân theo thông lệ chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân của chúng tôi. Vui lòng xem phần "Chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân" trong chính sách bảo mật này để biết thêm thông tin về cách chúng tôi chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.
Chia sẻ thông tin cá nhân
Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào được cho phép về mặt pháp lý, bao gồm, nhưng không giới hạn, để cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của bạn, để liên hệ với bạn về các sản phẩm và dịch vụ, để tiến hành nghiên cứu và khảo sát, và để nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi tin rằng việc cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc thông báo cho bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ khác có sẵn từ chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi là cần thiết hoặc hữu ích.
Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với các chi nhánh, công ty con và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ, bán, chuyển tải, thuê, chuyển nhượng hoặc cho thuê danh sách khách hàng của chúng tôi và bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của bạn cho các bên thứ ba. Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn có thể được sử dụng cho mục đích tiếp thị trực tiếp của chúng tôi hoặc mục đích tiếp thị trực tiếp của bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn. Chúng tôi có quyền chia sẻ thông tin cá nhân của bạn theo bất kỳ cách nào được cho phép về mặt pháp lý. Chúng tôi cũng có quyền chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc tuân thủ luật pháp hiện hành, như chi tiết bên dưới trong phần "Tuân thủ pháp lý" của chính sách bảo mật này.
Nếu bạn không phải là Đại lý, thông tin nhận dạng cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi có thể được chia sẻ với Đại lý. Ví dụ: nếu bạn hỏi thêm thông tin về xe, đặt cảnh báo hàng tồn kho, tham gia Trò chuyện trực tiếp hoặc nhận xét về xe, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin này với Đại lý. Chúng tôi có thể cung cấp cho Đại lý thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi tin rằng, theo quyết định riêng của chúng tôi, bạn có thể quan tâm đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp bởi Đại lý đó dựa trên tương tác của bạn với Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể phục vụ như một ống dẫn cho tin nhắn, trò chuyện, email và các liên lạc khác giữa các Đại lý (hoặc các bên thứ ba khác) và bạn.
Chúng tôi có thể lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi vô thời hạn, bao gồm thông tin cá nhân của bạn. Điều này đặc biệt bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin bạn cung cấp về bản thân hoặc phương tiện. Vui lòng xem phần "Bảo mật thông tin nhận dạng cá nhân" để biết thêm thông tin về bảo mật thông tin của bạn và phần "Thay đổi thông tin nhận dạng cá nhân" để biết cách bạn có thể thay đổi thông tin nhận dạng cá nhân trong hồ sơ của chúng tôi.
Mặc dù đã gửi đi, chúng tôi không chia sẻ hoặc tiết lộ một số thông tin nhất định cho các bên khác trừ khi được yêu cầu trong phần Tuân thủ pháp lý của chính sách bảo mật này; thông tin này bao gồm số thẻ tín dụng, số an sinh xã hội, số bằng lái xe và thông tin tài chính cá nhân theo quy định của Quy định Việt nam.
Bảo mật thông tin nhận dạng cá nhân
Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật công nghệ thông tin để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn được truyền qua Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng các tính năng bảo mật công nghệ thông tin để bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân được lưu trữ bởi chúng tôi. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực và giao thức bảo mật của chúng tôi, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin được gửi cho chúng tôi thông qua Trang web của chúng tôi sẽ được bảo mật. Do đó, chúng tôi không bảo đảm hoặc tuyên bố về việc bảo mật thông tin của bạn.
Địa chỉ Email và số điện thoại
Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi sử dụng các địa chỉ email được thu thập thông qua Trang web để nhận dạng và liên lạc duy nhất với người dùng Trang web và dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn cung cấp địa chỉ email của bạn cho chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin đó với các bên thứ ba để liên hệ với bạn theo địa chỉ email được cung cấp của bạn. Xeoto.com.vn® cũng có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để liên hệ với bạn về: các tính năng mới, trạng thái quảng cáo, xác nhận đăng ký và các thông báo liên quan đến dịch vụ khác.
Chúng tôi có thể cung cấp địa chỉ email và số điện thoại của bạn cho các Đại lý để họ liên lạc với bạn. Địa chỉ email và số điện thoại có thể được chia sẻ hoặc bán theo quy định trong chính sách bảo mật này, như được nêu chi tiết hơn trong phần "Chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân" ở trên.
Gọi điện thoại với Xeoto.com.vn hoặc Đại lý thông qua Trang web này
Bạn cũng đồng ý và cố ý chấp nhận rằng mọi cuộc gọi bạn thực hiện với Xeoto.com.vn hoặc Đại lý thông qua Trang web này có thể được Xeoto.com.vn ghi lại cho mục đích kinh doanh. Ngoài ra, bạn đồng ý và đồng ý rằng mọi cuộc gọi mà bạn chấp nhận từ Xeoto.com.vn có thể được ghi lại cho mục đích kinh doanh. Để ngừng ghi âm bổ sung, bạn có thể kết thúc cuộc gọi điện thoại của mình bất cứ lúc nào. Ghi âm giọng nói có thể được lưu trữ trong một khoảng thời gian không xác định.
Tín dụng tự động Express
Nếu bạn sử dụng tính năng Cho vay tự động trên trang web của chúng tôi, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chuyển qua Xeoto.com.vn ® và thay vào đó được lấy trực tiếp và gửi đến các doanh nghiệp hỗ trợ tài chính. Chúng tôi không truyền, nhận hoặc giữ thông tin này. Bạn đồng ý rằng mọi hoạt động sử dụng tính năng tài chính phải tuân theo chính sách quyền riêng tư và điều khoản sử dụng tài chính mà bạn đồng ý tham khảo trước khi sử dụng tính năng này.
Ứng dụng cho vay và các tài liệu tự động tài chính khác
Nếu bạn gửi đơn xin vay cho Đại lý hoặc điền vào bất kỳ tài liệu hoặc biểu mẫu nào khác có sẵn thông qua Trang web cho mục đích tài trợ tự động ("Tài liệu tài chính tự động"), thông tin bạn cung cấp sẽ bao gồm thông tin tài chính cá nhân không được thu thập bởi chúng tôi, nhưng được thu thập bởi các Đại lý hoặc các công ty tài chính làm việc với các Đại lý đó. Bất kỳ Tài liệu tài chính tự động nào có sẵn thông qua Trang web, ngay cả khi được lưu trữ trên trang web Xeoto.com.vn®, được cung cấp cho người tiêu dùng bởi Đại lý được xác định trong Tài liệu tài chính tự động. Xeoto.com.vn® không tự mình thu thập hoặc chia sẻ thông tin này. Bằng cách gửi bất kỳ Tài liệu tài chính tự động nào thông qua trang web, bạn thừa nhận rằng thông tin tài chính cá nhân của bạn chỉ được cung cấp cho Đại lý hoặc công ty tài chính tự động làm việc với Đại lý đó và sẽ tuân theo chính sách bảo mật của các thực thể đó. Tuân thủ luật pháp Việt nam.
Các đại lý cung cấp ID chấp nhận tín dụng của họ cho Xeoto.com.vn ® đồng ý để Tài liệu tài chính tự động của họ được chia sẻ với Chấp nhận tín dụng.
Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào
Nếu bạn có thắc mắc về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi hoặc tìm cách liên hệ với chúng tôi bằng bất kỳ cách nào về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ contact@xeoto.app