Hình ảnh Renault Captur 2021

Renault Captur 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Renault Captur mới nhất. Xe Captur có 56 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Renault Captur có sẵn 4 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 1

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 1

Renault Captur 2020

Hình 1 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 2

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 2

Renault Captur 2020

Hình 2 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 3

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 3

Renault Captur 2020

Hình 3 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 4

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 4

Renault Captur 2020

Hình 4 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 5

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 5

Renault Captur 2020

Hình 5 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 6

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 6

Renault Captur 2020

Hình 6 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 7

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 7

Renault Captur 2020

Hình 7 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 8

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 8

Renault Captur 2020

Hình 8 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 9

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 9

Renault Captur 2020

Hình 9 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 10

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 10

Renault Captur 2020

Hình 10 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 11

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 11

Renault Captur 2020

Hình 11 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 12

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 12

Renault Captur 2020

Hình 12 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 13

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 13

Renault Captur 2020

Hình 13 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 14

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 14

Renault Captur 2020

Hình 14 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 15

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 15

Renault Captur 2020

Hình 15 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 16

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 16

Renault Captur 2020

Hình 16 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 17

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 17

Renault Captur 2020

Hình 17 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 18

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 18

Renault Captur 2020

Hình 18 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 19

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 19

Renault Captur 2020

Hình 19 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 20

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 20

Renault Captur 2020

Hình 20 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 21

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 21

Renault Captur 2020

Hình 21 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 22

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 22

Renault Captur 2020

Hình 22 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 23

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 23

Renault Captur 2020

Hình 23 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 24

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 24

Renault Captur 2020

Hình 24 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 25

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 25

Renault Captur 2020

Hình 25 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 26

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 26

Renault Captur 2020

Hình 26 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 27

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 27

Renault Captur 2020

Hình 27 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 28

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 28

Renault Captur 2020

Hình 28 / 56
Flame Red

Flame Red

Renault Captur 2019

Hình 29 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 29

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 29

Renault Captur 2019

Hình 30 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 30

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 30

Renault Captur 2019

Hình 31 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 31

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 31

Renault Captur 2019

Hình 32 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 32

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 32

Renault Captur 2019

Hình 33 / 56
Pearl White

Pearl White

Renault Captur 2019

Hình 34 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 33

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 33

Renault Captur 2019

Hình 35 / 56
Ocean Blue

Ocean Blue

Renault Captur 2019

Hình 36 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 34

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 34

Renault Captur 2019

Hình 37 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 35

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 35

Renault Captur 2019

Hình 38 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 36

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 36

Renault Captur 2019

Hình 39 / 56
Arizona Orange Diamond Black Roof

Arizona Orange Diamond Black Roof

Renault Captur 2019

Hình 40 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 37

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 37

Renault Captur 2019

Hình 41 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 38

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 38

Renault Captur 2019

Hình 42 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 39

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 39

Renault Captur 2019

Hình 43 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 40

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 40

Renault Captur 2019

Hình 44 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 41

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 41

Renault Captur 2019

Hình 45 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 42

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 42

Renault Captur 2019

Hình 46 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 43

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 43

Renault Captur 2019

Hình 47 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 44

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 44

Renault Captur 2019

Hình 48 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 45

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 45

Renault Captur 2019

Hình 49 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 46

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 46

Renault Captur 2019

Hình 50 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 47

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 47

Renault Captur 2019

Hình 51 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 48

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 48

Renault Captur 2019

Hình 52 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 49

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 49

Renault Captur 2019

Hình 53 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 50

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 50

Renault Captur 2019

Hình 54 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 51

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 51

Renault Captur 2019

Hình 55 / 56
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 52

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 52

Renault Captur 2019

Hình 56 / 56

Các phiên bản của Renault Captur

Renault Captur 1.6 AT

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Hình ảnh xe đối thủ Renault Captur

Mazda CX-30
839 triệu - 899 triệu
Honda BR-V
635 triệu - 700 triệu
Peugeot 2008
739 triệu - 829 triệu
Toyota Wigo
352 triệu - 384 triệu
Hyundai Kona
636 triệu - 750 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Renault Captur

Renault Captur 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Renault Captur 2020 tại thị trường Việt Nam có 4 màu gồm Flame Red, Pearl White, Ocean Blue, Arizona Orange Diamond Black Roof, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Renault Captur 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Renault Captur là mẫu xe Crossover 5 chỗ.
Renault Captur có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Renault Captur 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Captur 1.6 AT (Xăng).
Đối thủ của Renault Captur là dòng xe nào?
Renault Captur có 6 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Crossover Hạng B gồm: Mazda CX-30, Honda BR-V, Peugeot 2008, Toyota Wigo, Hyundai Kona, Kia Soul.

Xem thêm câu hỏi về Renault Captur

RENAULT ĐANG BÁN

Màu xe Renault Captur

Renault Captur 2020 Màu Flame RedRenault Captur 2020 Màu Pearl WhiteRenault Captur 2020 Màu Ocean BlueRenault Captur 2020 Màu Arizona Orange Diamond Black Roof
Màu Flame Red

Mua xe Renault Captur mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Renault Captur trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Renault Captur?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Renault

Nổi bật
Sắp ra mắt